Lemminkäinen vähentää 265 henkilötyövuotta

Lemminkäisen elokuussa aloittamat yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Lemminkäinen vähentää jopa 265 henkilötyövuotta Suomesta. Vähennykset toteutetaan irtisanomisina, lomautuksina ja määräaikaisten sopimusten jatkamatta jättämisinä tai normaaleina eläkkeelle siirtymisinä, irtisanoutumisina sekä muina mahdollisina vapaaehtoisina järjestelyinä.

Vähennykset tapahtuvat vaiheittain huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Vasta tämän jälkeen toimipaikkakohtaiset vähennysmäärät ovat kaikilta osin selvillä.

Neuvottelut ovat osa tehostamisohjelmaa, jolla Lemminkäinen tavoittelee 30 miljoonan euron kustannussäästöjä. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiö pyrkii muun muassa vähentämään päällystys- ja kiviainestoiminnan kausivaihtelun tulosvaikutuksia sekä karsii toimipaikkaverkostoaan.

Vuonna 2012 Lemminkäisen palveluksessa oli keskimäärin 8 200 henkilöä, joista Suomessa työskenteli noin 60 prosenttia.

Lähde: Turun Sanomat 30.9.2013