Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit edelleen painuksissa

Teollisuuden luottamisindikaattori oli syyskuussa selvästi pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Tuotannon ennustetaan pysyvän lähikaudet nykytasolla. Tilauskanta on niukka, ja se laski syyskuussa entistäkin matalammalle. Valmiiden tuotteiden varastot pysyivät hieman keskimääräistä suurempina.

Suomen teollisuuden luottamus on elokuussa mitattujen tietojen mukaan merkittävästi EU-maiden keskiarvoa heikompi.

Rakentamisen luottamus oli syyskuussa matalalla. Tilauskanta on alle normaalin ja henkilöstön ennustetaan supistuvan. Suomen rakennusyritysten luottamus oli elokuussa mitattujen lukujen mukaan lähellä EU-maiden keskimääräistä.

Palvelujen luottamusindikaattori jäi selvästi alle keskimääräisen. Myynnin määrässä ei tapahtunut muutosta, mutta lähikuukausina odotetaan kuitenkin maltillista kasvua. Suomen palvelujen luottamusindikaattori oli elokuussa kerättyjen vertailutietojen mukaan jonkin verran EU-maiden keskimääräistä heikompi.

Vähittäiskaupan luottamus pysyi syyskuussa matalalla. Myynti on supistunut, ja laskusuunnan arvioidaan jatkuvan lähikuukausina. Suomen vähittäiskaupan yritysten luottamus oli elokuussa selvästi heikompi kuin EU:n keskiarvo.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.9.2013