Vuoden kysytyimpiä työntekijöitä ovat ammattiosaajat, autonkuljettajat ja myyntiedustajat

Suomalaisilla työnantajilla on eniten vaikeuksia täyttää työpaikkoja kädentaitoja vaativilla ammattialoilla. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa rakennusalan ammattiosaajat, putkimiehet, sähköasentajat ja hitsaajat. Toiseksi vaikeinta työnantajien oli löytää autonkuljettajia… Read more ”Vuoden kysytyimpiä työntekijöitä ovat ammattiosaajat, autonkuljettajat ja myyntiedustajat”

Hallitus sopi lisäbudjetista: Työllisyyttä tukevia panostuksia telakkateollisuudelle ja aloittaville yrityksille

Hallitus sopi tiistaina 21. toukokuuta vuoden 2013 lisätalousarvioesityksen sisällöstä. Esitys annetaan eduskunnalle torstaina 23. toukokuuta valtioneuvoston yleisistunnossa. Määrärahoja kohdennetaan muun muassa telakka- ja meriteollisuuden toimintaedellytysten parantamiseen ja… Read more ”Hallitus sopi lisäbudjetista: Työllisyyttä tukevia panostuksia telakkateollisuudelle ja aloittaville yrityksille”

Elinkeinoelämän suhdannekuva jatkui vaisuna

Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva jatkui toukokuussakin vaisuna. Kaikkien toimialojen luottamusindikaattorit ovat pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Myönteistä on teollisuuden tuotanto-odotusten pieni parannus: teollisuusyritykset arvioivat tuotantonsa kasvavan lähikuukausina loivasti. Teollisuuden toukokuun… Read more ”Elinkeinoelämän suhdannekuva jatkui vaisuna”

STX Finland vakuuttaa rakentavansa tilatut alukset Suomen telakoillaan

STX-konssernin emoyhtiön  ajautuminen pankkien haltuun ja mahdolliseen velkasaneeraukseen Etelä-Koreassa ei STX Finlandin mukaan vaikuta toimintaan Suomessa. Kuhina telakan mahdollisesta omistajanvaihdoksestakaan ei ole vaikuttanut toimintaan. Varatoimitusjohtajan Jari Anttilan… Read more ”STX Finland vakuuttaa rakentavansa tilatut alukset Suomen telakoillaan”

Tutkimus: Hakijan motivaatio ja työkokemus painavat rekrytoinnissa eniten

Rekrytointipäätökseen vaikuttaa yrityksissä eniten hakijan motivaatio sekä aikaisempi työkokemus, kertoo Kansallinen Rekrytointitutkimus 2013. Näiden jälkeen vaikuttavimmiksi tekijöiksi nousevat persoonallisuuden sopivuus tiimiin ja luonteenpiirteisiin liittyvät vahvuudet. Sisäinen haku… Read more ”Tutkimus: Hakijan motivaatio ja työkokemus painavat rekrytoinnissa eniten”