Kuukausittaiset arkistot: maaliskuu 2013

Luottamusindikaattorit alhaalla maaliskuussakin

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi maaliskuussa ennallaan. Luottamus on yhä keskimääräistä heikompaa. Tuotannon arvioidaan silti kasvavan hieman. Maaliskuun saldoluku on -9, kun helmikuun tarkistettu lukema oli myös -9. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +3.

Rakentamisen luottamus elpyi maaliskuussa vähän, mutta luottamusindikaattori pysyi yhä matalalla tasolla. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -22, kun helmikuun tarkistettu lukema oli -27. Indikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa (-6) alapuolella.

Palvelujen luottamusindikaattori toipui vähän edelliskuun alamäestä. Myyntiodotukset ovat silti varsin varovaiset. Indikaattorin maaliskuun saldoluku on +4, kun se oli helmikuussa vielä 0 pisteessä. Luottamus on tuntuvasti pitkäaikaista keskiarvoa (+15) heikompaa.

Vähittäiskaupan luottamus heikkeni maaliskuussa, kun myynti taittui laskuun. Luottamusindikaattori laski -7 pisteeseen, kun edelliskuun lukema oli -3. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on 0.

EK julkaisee kuukausittain luottamusindikaattoreita, jotka kertovat teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden ajankohtaisesta suhdannetilanteesta. Samanlaisia luottamusindikaattoreita julkaistaan kaikista EU-maista.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27.3.2013

Työllisyyskatsaus 2/2013: Työttömyyden kasvu kiihtyy Varsinais-Suomessa

Helmikuun lopussa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 26 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 500 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Helmikuun aikana työttömien määrä väheni 200 henkilöllä.

Työttömien määrä kasvoi kaikkien ELY-keskusten alueilla, mutta Varsinais-Suomen alueen kasvuvauhti oli yksi nopeimmista. Myös nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osalta määrä on kasvussa.

Uusia avoimia työpaikkoja prosentti enemmän kuin vuosi sitten

Helmikuun viimeisenä päivänä maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 4 800 avointa työpaikkaa eli viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan helmikuun aikana avoinna oli 8 700 työpaikkaa, joista 5 100 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä supistui useimmilla aloilla paitsi kesätyöaloilla, kuten puutarha- ja kaupan alalla sekä teollisuudessa.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys kasvussa

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Varsinais-Suomessa 3 300. Tämä on 24 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Helmikuun aikana nuorten työttömien määrä väheni 80 henkilöllä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa koko maassa. Varsinais-Suomessa yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 5 600 kappaletta eli seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa voimakkaimmin Salon ja Loimaan seutukunnissa. Naisten keskuudessa työttömien määrä kasvoi 21 prosentilla ja miesten keskuudessa 20 prosentilla.

Työttömyys kasvaa kaikissa ammattiryhmissä

Työttömyys on kasvussa kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä. Kun työttömyys vielä kesällä kasvoi lähinnä palvelutehtävissä, on kasvu syksyn 2012 mittaan levinnyt myös rakennusalalle ja teollisuuteen. Voimakkainta kasvu oli teollisuudessa sekä hallintotyössä ja hoitoalalla, joissa kasvu oli 20 prosenttia vuoden takaisesta.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 26.3.2013

Salo lomauttaa 2 000 työntekijää

Salon kaupunki lomauttaa 2 000 työntekijää. Pakkoloman pituus vaihtelee viidestä päivästä kolmeen viikkoon. Kaikkiaan Salon palkkalistoilla on noin 3 500 henkilöä, ja lomautuksen ulkopuolelle jää suurin osa sosiaali- ja terveystoimesta.

Päätös lomautuksista tehtiin maanantaina 25.3. kaupunginhallituksessa äänin 7–6. Lomautuksilla haetaan kaiken kaikkiaan 3,5 miljoonan euron säästöjä.

Lähde: Turun Sanomat 25.3.2013

Kunta-ala tarjoaa noin 46 000 kesätyöpaikkaa

Tulevana kesänä kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee noin 46 000 nuorta kesätyöntekijää, arvioi KT Kuntatyönantajat. Arvio perustuu helmikuussa tehtyyn kyselyyn, johon vastanneiden kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömäärä kattaa 74 % koko kunta-alan henkilöstöstä.

Kesätyöntekijöistä yli puolet on peruskoululaisia ja lukiolaisia. Nuoria rekrytoidaan kesäksi muun muassa toimistotöihin, puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, oppaiksi museoihin sekä avustaviin töihin vanhain- ja päiväkoteihin. Lisäksi opiskelijoita palkataan vuosilomasijaisuuksiin esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalle sekä ympäristö- ja teknisen alan töihin.

Valtaosa tiedusteluun vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti kesätyöntekijöiden määrän pysyneen edellisen vuoden tasolla. Tiedustelu kesätyöpaikkatarjonnasta oli valtakunnallinen.

Lähde: STT

Itella logistiikka irtisanoo työntekijöitä Liedossa

Itella logistiikan varastotoiminnat Liedon Avantin teollisuusalueella lopetetaan. Yt-neuvottelujen tuloksena Espoon, Kotkan, Liedon ja Vantaan varastoyksiköissä yhteensä 38 vakinaisen henkilön työt loppuvat. 26 poistuvista työpaikoista on Liedossa.

Neuvottelujen taustalla oli Itellan mukaan tilastrategian tavoitteiden toteuttaminen. Toimintaa pyritään keskittämään suurempiin yksiköihin kannattavuuden mahdollistamiseksi.

Liedon varasto lopetetaan heinäkuun loppuun mennessä. Irtisanottaville pyritään tarjoamaan töitä muissa yksiköissä.

Lähde: Turun Sanomat 21.3.2013

Turkuun suunnitellaan uusia päivähoitopaikkoja

Turkuun suunnitellaan noin 150:tä uutta päivähoitopaikkaa tänä vuonna. Uusia päiväkoteja avattaisi eri puolelle Turkua. Suunnitelmien mukaan käyttöön otetaan käyttämättömänä olevia tiloja ja uusien tilojen lisäksi kahdeksan päiväkodin toimintaa pyritään laajentamaan.

Näitä laajennuksia varten kaupungin olisi palkattava lisää henkilökuntaa sekä vuokrattava uusia tiloja. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lisäpaikoista ja määrärahoista myöhemmin keväällä.

Lähde: Turun Sanomat 21.3.2013

Kaupanalalla tuhansia lyhytaikaisia kesätöitä

Palvelualan ammattiliitto PAM on sopinut työnantajaliittojen kanssa Tutustu ja tienaa -kesätyöohjelmasta. Yksistään kaupan alalle odotetaan jopa 10 000 koululaista kahden viikon harjoitteluun. Harjoittelujakson palkka on 335 euroa.

– Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää koululaisia helpolla tavalla työelämään. Haluamme myös, että koululaiset perehtyvät samalla työelämän pelisääntöihin, kuten työsopimuksen solmimiseen, toteaa PAMin 1. varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo.

Lähde: STT/PAM

Autoalalla erikoisosaajista on huutava pula

Autoalan ammattioppilaitoksissa opiskeleville harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä sijaisuuksia on tarjolla hyvin. Joillakin paikkakunnilla opiskelijat kaapataan töihin jo koulunpenkiltä. Tästä syystä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla monet autoinsinööriksi opiskelevat jättävät opintonsa kesken tai venyttävät valmistumistaan.

Varsinais-Suomessa autoalalle voi opiskella muun muassa Turun ammattikorkeakoulussa. Koulutuspäällikkö Kari Lindströmin mukaan Turun AMK:n valmistumisprosentti on pääkaupunkiseutua parempi, mutta töitä riittää silti. Viime vuoden vaihteessa AMK:ssa tehdyn auto- ja kuljetusalan työllistymiskartoituksen mukaan Turussa valmistuneista yli 93 prosenttia työllistyi oman alan töihin. Autokaupan ja korjaamoiden lisäksi työpaikkoja tarjoavat muun muassa konepajateollisuus ja Uudenkaupungin autotehdas.

Koko maassa valmistuu vuosittain reilu 200 autoinsinööriä. Esimerkiksi huoltoneuvojista ja työnjohtajista on kuitenkin paikoittain huutava pula. Viime vuonna autoala työllisti 27 800 ammattilaista. Muista aloista poiketen työllisyys alalla on viime vuosina parantunut. Vuosittain alalle tulee 1 100 ammattilaista, kun todellinen tarve olisi parisentuhatta.

Lähde: Turun Sanomat 18.3.2013

Työttömyys kasvaa V-S:ssa muuta maata nopeammin

Varsinais-Suomen alueella työttömyys on kasvussa lähes kaikissa kunnissa. Tammikuussa 2013 alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Salossa (15,9) Uudessakaupungissa (14,8) ja Turussa (14,2). Myös Somerolla ja Kemiönsaarella työttömyysaste oli tammikuussa verrattaen korkea (11,2 ja 10,5).

Työttömyyden kasvu Salossa ja Vakka-Suomessa on koko maan nopeinta. Myös nuorisotyöttömyys kasvaa etenkin Salossa, Vakka-Suomessa ja Turussa. Varsinais-Suomen alueen pitkäaikaistyöttömyys on myös kasvussa.