Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2013

Työllisyyskatsaus 1/2013: Työttömyyden kasvu kiihtyy Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa 26 200 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä kasvoi 900 henkilöllä. Viime vuoden tammikuusta määrä kasvoi 4 200 henkilöllä eli 19,1 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 13,2 prosentilla.

Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa suurempi kuin vuotta aiemmin eli 11,4 % (9,6 %, 1/2012). Koko maassa osuus kasvoi 1,3 prosenttiyksiköllä ollen 11,1 % (9,8 %, 1/2012). Näin Varsinais- Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa, mutta silti se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä kasvoi kaikkien ELY-keskusten alueilla ja Varsinais-Suomi oli yksi kovimman kasvuvauhdin alueista. Nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien osalta määrän kasvu jatkui kaikkien ELY-keskusten alueilla.

Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeino-toimistoissa 3 600 kappaletta eli 4 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana 5 900 kappaletta, joista 4 700 oli uusia, tammikuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä supistui kaikilla aloilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla.

Kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä työttömyys on kasvussa. Kun työttömyys vielä kesällä kasvoi lähinnä palvelutehtävissä, on kasvu syksyn mittaan levinnyt rakennusalalle ja teollisuuteen. Voimakkainta kasvu oli teollisuudessa ja rakentamisessa sekä hoitoalalla, joissa kasvu oli yli 20 % vuoden takaisesta.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.2.2013

Pk-yritysten suhdannenäkymät aikaisempaa valoisammat Varsinais-Suomessa

Suomen pk-yritysten suhdannenäkymät ovat hieman nousseet syksystä 2012. Koko maan pk-yrityksistä 26 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 21 % huononevan. Edellisellä mittauskierroksella paranevia ja huononevia suhdanteita odottaneita oli molempia 21 %.

Varsinais-Suomessa suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut selvästi -4 %:sta 3 %:iin.

Henkilökunnan määrän muutosodotukset koko maata positiivisemmat

Suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat myös kohonneet hieman edellisen kierroksen tasosta. Viidennes Varsinais-Suomen pk-yritysten edustajista arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämän hetkistä suurempi, 9 % arvioi henkilökunnan määrän olevan pienempi. Valtaosa ennakoi henkilöstön määrän olevan viime vuoden tasolla.

– Voimme edelleen todeta, että pk-yritykset pyrkivät pitämään kiinni osaavasta henkilökunnastaan ja jopa lisäämään sitä. Työpaikat syntyvät nimenomaan pk-yrityksiin, toteaa toimitusjohtaja Henri Wibom Varsinais-Suomen Yrittäjistä.

Suurin työllistämisen este on kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus (24 %). Työn sivukulut ja työvoiman saatavuus ovat seuraavaksi yleisempiä työllistämisen esteitä.

Työaikajärjestelyt sopeuttamistoimien kärjessä

Varsinais-Suomen pk-yrityksistä vajaa kolmannes (30 %) on ryhtynyt sopeuttamistoimenpiteisiin (koko maa myös 30%) ja 11 % suunnittelee sopeuttamista (koko maa 12%). Työaikajärjestelyt, lomautukset sekä liiketoiminnan laajentaminen uusiin tuotteisiin ja palveluihin ovat yleisimmät toteutetut tai harkinnassa olevat sopeutustoimet.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjä 11.2.2013