Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistuvat vuoden vaihteessa

Uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tulee voimaan vuoden 2013 alussa. Tavoitteena on selkeyttää TE-toimistojen ja osin ELY-keskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja sekä niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö. Tasavallan Presidentin on määrä vahvistaa laki ja muutokset eräisiin siihen liittyvien lakeihin 28.12.2012 pidettävässä presidentin esittelyssä.

TE-toimistojen palveluvalikoima uudistuu myös sisällöllisesti. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannetaan ja TE-toimistojen yrityspalvelua vahvistetaan.

Työnvälitys on jatkossakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille. Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät erilaiset asiantuntija-arvioinnit sekä tuet ja korvaukset, joilla tuetaan työnhakua ja palveluihin osallistumista.

Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään. Työttömien työllistymistä yrityksiin pyritään lisäämään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä. Työvoimakoulutuksen profiilia selkiytetään. Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus muutetaan työnhakuvalmennukseksi ja uravalmennukseksi. Työhönvalmennuksen käyttömahdollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia henkilöasiakkaita. Matka- ja muuttokustannusten korvausten käyttöä laajennetaan.

Lomautettujen asiointi TE-toimistossa uudistuu 1.7.2013 alkaen. Työllisyyden edistämistoimikunnat (TE-toimikunnat) muutetaan työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunniksi (TY-neuvottelukunta). Muutoksenhakua koskevia säännöksiä selkiytetään ja muutoksenhakuoikeutta laajennetaan.

Uusi laki liittyy laajaan TE-palvelujen uudistushankkeeseen, jossa tavoitteena ovat tehokkaat ja tasalaatuiset palvelut eri asiakasryhmille sekä kattavat verkkoasiointimahdollisuudet. Nykyistä selkeämpi palveluvalikoima auttaa näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote 27.12.2012