Kuukausittaiset arkistot: joulukuu 2012

Ranskan telakka vei jättiristeilijän tilauksen

Telakkayhtiö STX kertoi torstain ja perjantain välisenä yönä, että amerikkalaisen Royal Caribbean -varustamon jättitilaus menee STX:n Ranskan telakalle.

Yhden Oasis-aluksen tilauksen lisäksi sopimus pitää sisällään option toisesta. Ensimmäisen aluksen rakentamisen pitäisi alkaa syyskuussa 2013, jolloin alus olisi luovutettavissa kesällä 2016. Toisen aluksen optio umpeutuu kesällä 2018.

STX:n Turun telakka on rakentanut kaksi edellistä Oasis-luokan alusta. Niiden hinta oli noin miljardi euroa alusta kohden ja ne toivat töitä yhteensä yli 10000 henkilötyövuotta.

Turun telakka oli vahvoilla myös näissä uusissa tilauksissa. Suomen hallitus ei viime viikolla suostunut myöntämään STX Finlandin pyytämää noin 50 miljoonan euron käyttöpääomalainaa, jota yhtiö olisi tarvinnut täyttääkseen valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran ehdot rakentamisaikaisen rahoituksen takuille.

Turun telakka neuvotteli tilauksesta pitkään amerikkalaisvarustamon kanssa, mutta tulokseen ei päästy juuri rahoitusjärjestelyjen takia. Laivanrakennuksen tilanne Varsinais-Suomessa vaikeutuu huomattavasti, kun odotettu kauppa menikin Ranskaan.

Lähde: Turun Sanomat 28.12.2012

Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistuvat vuoden vaihteessa

Uusi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tulee voimaan vuoden 2013 alussa. Tavoitteena on selkeyttää TE-toimistojen ja osin ELY-keskusten järjestämisvastuulla olevia työvoima- ja yrityspalveluja sekä niihin liittyviä tukia ja korvauksia koskeva lainsäädäntö. Tasavallan Presidentin on määrä vahvistaa laki ja muutokset eräisiin siihen liittyvien lakeihin 28.12.2012 pidettävässä presidentin esittelyssä.

TE-toimistojen palveluvalikoima uudistuu myös sisällöllisesti. Henkilöasiakkaiden yhdenvertaisuutta parannetaan ja TE-toimistojen yrityspalvelua vahvistetaan.

Työnvälitys on jatkossakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille. Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluita, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluita sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluita. Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät erilaiset asiantuntija-arvioinnit sekä tuet ja korvaukset, joilla tuetaan työnhakua ja palveluihin osallistumista.

Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään. Työttömien työllistymistä yrityksiin pyritään lisäämään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä. Työvoimakoulutuksen profiilia selkiytetään. Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus muutetaan työnhakuvalmennukseksi ja uravalmennukseksi. Työhönvalmennuksen käyttömahdollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia henkilöasiakkaita. Matka- ja muuttokustannusten korvausten käyttöä laajennetaan.

Lomautettujen asiointi TE-toimistossa uudistuu 1.7.2013 alkaen. Työllisyyden edistämistoimikunnat (TE-toimikunnat) muutetaan työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunniksi (TY-neuvottelukunta). Muutoksenhakua koskevia säännöksiä selkiytetään ja muutoksenhakuoikeutta laajennetaan.

Uusi laki liittyy laajaan TE-palvelujen uudistushankkeeseen, jossa tavoitteena ovat tehokkaat ja tasalaatuiset palvelut eri asiakasryhmille sekä kattavat verkkoasiointimahdollisuudet. Nykyistä selkeämpi palveluvalikoima auttaa näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote 27.12.2012

Työttömyyden kasvu kiihtyy Varsinais-Suomessa

Työllisyyskatsaus 11/2012 kertoo, että Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä kasvoi 500 henkilöllä.  Viime vuoden marraskuusta määrä kasvoi 3 000 henkilöllä eli 15,1 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 11,6 prosentilla.
 
Marraskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 10,1 % (8,9 %, 11/2011). Koko maassa osuus kasvoi 0,9 prosenttiyksiköllä, ollen 9,7 %  (8,8 %, 11/2011). Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja mutta silti se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä kasvoi kaikkien ELY-keskusten alueella. Nuorten työttömien osalta määrän kasvu oli sitä suurempaa miltei kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pitkäaikaistyöttömyyskin kasvaa koko maassa Lappia ja Kainuuta lukuun ottamatta.

Kaikilla ammattialoilla ja -ryhmissä työttömyys on kasvussa, Kun työttömyys vielä kesällä kasvoi lähinnä palvelutehtävissä, on kasvu syksyn mittaan levinnyt rakennusalalle ja teollisuuteen. Voimakkainta kasvu oli teollisuudessa ja rakentamisessa sekä hoitoalalla, joissa kasvu oli lähellä 20 % vuoden takaisesta.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.12.2012