Palkansaajat tienasivat keskimäärin 3 111 €/kk vuonna 2011

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 3 111 euroa ja mediaaniansio 2 776 euroa. Palkansaajien tuntiansio oli keskimäärin 18,35 euroa tunnissa ja mediaaniansio oli 16,17 euroa. Mediaaniansiossa erittäin suurten ansioiden vaikutus arvoon on keskiarvoa pienempi ja luku kuvaa näin paremmin keskimääräisen palkansaajan ansiotasoa.

Palkansaajat olivat parhaiten palkattuja valtionsektorilla, tuntiansion ollessa 21,65 euroa tunnissa. Yksityisellä sektorilla tuntiansio oli keskimäärin 18,70 euroa ja kuntasektorilla 16,84 euroa. Valtion korkeaa palkkatasoa selittää palkansaajarakenne. Valtio on työnantajanasektorina pieni ja palkansaajien tehtävät ovat pääasiassa erityisasiantuntijatehtäviä. Ammattiryhmittäinen tarkastelu parantaa sektoreiden välisen palkkatason vertailtavuutta. Useissa ammattiryhmissä yksityisen sektorin palkansaajat ovat parhaiten palkattuja. Kunnan palkansaajat ovat kaikissa ammattiryhmissä heikoiten palkattuja.

Ikäryhmittäisessä vertailussa 40-44-vuotiaiden ikäryhmä on kaikilla työnantajasektoreilla keskimäärin parhaiten palkattu ikäryhmä kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioita vertailtaessa. On myös huomattava, että kyseinen ikäryhmä on taitekohta, jonka jälkeen ansiot alkavat ikäryhmissä keskimäärin alentua. Ainoastaan valtiosektorilla juuri eläkeiän kynnyksellä olevilla ansiot näyttäisivät jyrkästi nousevan.

 

Lähde: Tilastokeskus 19.10.2012