Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2012

Euroalueen työttömyys ennätykseen – työttömänä 18,5 miljoonaa

Euroalueen työttömyys nousi ennätykseen syyskuussa. Työttömyysaste oli 11,6 prosenttia, kun elokuussa se oli 11,4 prosenttia.

Luvuista kertoo Euroopan tilastokeskus Eurostat.

17 maasta koostuvalla euroalueella on yhteensä 18,5 miljoonaa ihmistä vailla työpaikkaa. Espanjan suurtyöttömyys on huolestuttanut jo pitkään, kun eilen puolestaan kerrottiin Saksan työttömien määrän kasvusta.

Eroa näillä mailla on silti huimasti – Espanjan työttömyysprosentti on lähes 26 ja Saksan runsaat viisi.

Lähde: Yle, Reuters, Eurostat 31.10.2012

Orion ostaa Nokialta tiloja Salosta – työpaikkoja luvassa

Lääkeyhtiö Orion aikoo perustaa uuden pakkaus- ja logistiikkakeskuksen entisiin Nokian tiloihin Saloon.

Yhtiö on solminut Nokian kanssa aiesopimuksen, jonka mukaan se ostaisi Nokialta tiloja Salosta ja keskittäisi niihin osan Orionin Espoon ja Turun lääketehtaiden pakkaus- ja logistiikkatoiminnoista. Toteutuessaan keskus loisi uusia työpaikkoja.

Tilojen muuntaminen Orionin käyttöön sopiviksi alkaisi ensi vuoden alussa, ja toiminta uusissa tiloissa käynnistyisi arviolta vuoden 2013 aikana. Täydessä laajuudessaan pakkaus- ja logistiikkakeskus toimisi arvion mukaan syksyllä 2014. Toteutuessaan hanke lisäisi Orionin henkilöstömäärää Suomessa, ja keskuksen ollessa täysin valmis se työllistäisi arviolta yli 100 henkilöä.

Työpaikkoja siirtyy Saloon

Orion on tänään aloittanut neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa töiden uudelleenjärjestelyistä. Arvio on, että henkilöstön lisäämistarpeen lisäksi kaikille neuvottelujen piiriin kuuluville työntekijöille pystyttäisiin tarjoamaan työpaikka joko Salossa tai Orionin muissa toimipisteissä Espoossa ja Turussa – kasvavien tuotantomäärien ja henkilöstösuunnittelun ansiosta.

– Uusi pakkaus- ja logistiikkakeskus mahdollistaisi toimintojemme laajentamisen ja tehostamisen, mihin nykyisten pakkaustilojemme laajuus Espoossa ja Turussa ei riittäisi. Myös uuden henkilöstön saatavuus Salon seudulla on merkittävä tekijä, kun mietimme ratkaisuja pakkaus- ja logistiikkatoimintojemme kehittämiselle, sanoo johtaja Virve Laitinen Orionin Toimitusketjusta.

Lähde: Tekniikka&Talous 25.10.2012

Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa

Työllisyyskatsaus 9/2012

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa 21 700 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä väheni 700 henkilöllä. Viime vuoden syyskuusta määrä kasvoi 1 800 henkilöllä eli 9,1 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 7,0 prosentilla.

Syyskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 9,3 % (8,5 %, 9/2011). Koko maassa osuus kasvoi 0,6 prosenttiyksiköllä, ollen 8,9% (8,3 %, 9/2011). Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa ja täten se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä kasvoi kaikkien ELY-keskusten alueella. Samoin tapahtui nuortenkin osalta, lisäksi nuorten työttömyyden kasvu oli yleensä voimakkaampaa. Varsinais-Suomessa nuorten työttömyys kasvoi voimakkaammin kuin naapurialueilla ja koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa lähes koko maassa.

Uusia avoimia työpaikkoja 23% vähemmän kuin vuosi sitten

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 1 700 kappaletta eli 12 % vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 4 100 kappaletta, joista 2 500 oli uusia, syyskuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Työvoiman kysyntä supistui koko lailla samaan tapaan eri aloilla vuotta aiempaan verrattuna. Kysyntä oli kuitenkin muutamissa palvelutehtävissä (myyntityössä, ravintola-alalla ja siivoustehtävissä) voimakkaampaa kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyys ennallaan ja nuorten työttömyys kasvussa

Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 18 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 2 800 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi muissa seutukunnissa paitsi Turunmaalla – suurinta kasvu oli Salossa. Syyskuulle tyypilliseen tapaan nuorten työttömien määrä väheni kuukauden aikana – nyt 200 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttää olevan lievässä laskussa Varsinais-Suomessa. Yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 5 000 eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen seutukunnissa. Työttömien määrä kasvoi 12 prosentilla naisten keskuudessa ja miesten keskuudessa se kasvoi 7 prosentilla.

Työttömyys kasvaa kaikilla aloilla

Viime kuukausina on ollut vallalla yleinen trendi että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt ripeimmin kun taas palveluissa muutoksen tahti on hitaampaa ja joissakin palvelualan tehtävissä työttömyys on kasvussa. Syyskuussa vain muutamilla teollisuuden aloilla (metalli- ja kemianteollisuus) työttömien määrä vähentyi vuoden takaisesta ja muilla aloilla määrä oli kasvussa.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.10.2012

Palkansaajat tienasivat keskimäärin 3 111 €/kk vuonna 2011

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 3 111 euroa ja mediaaniansio 2 776 euroa. Palkansaajien tuntiansio oli keskimäärin 18,35 euroa tunnissa ja mediaaniansio oli 16,17 euroa. Mediaaniansiossa erittäin suurten ansioiden vaikutus arvoon on keskiarvoa pienempi ja luku kuvaa näin paremmin keskimääräisen palkansaajan ansiotasoa.

Palkansaajat olivat parhaiten palkattuja valtionsektorilla, tuntiansion ollessa 21,65 euroa tunnissa. Yksityisellä sektorilla tuntiansio oli keskimäärin 18,70 euroa ja kuntasektorilla 16,84 euroa. Valtion korkeaa palkkatasoa selittää palkansaajarakenne. Valtio on työnantajanasektorina pieni ja palkansaajien tehtävät ovat pääasiassa erityisasiantuntijatehtäviä. Ammattiryhmittäinen tarkastelu parantaa sektoreiden välisen palkkatason vertailtavuutta. Useissa ammattiryhmissä yksityisen sektorin palkansaajat ovat parhaiten palkattuja. Kunnan palkansaajat ovat kaikissa ammattiryhmissä heikoiten palkattuja.

Ikäryhmittäisessä vertailussa 40-44-vuotiaiden ikäryhmä on kaikilla työnantajasektoreilla keskimäärin parhaiten palkattu ikäryhmä kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansioita vertailtaessa. On myös huomattava, että kyseinen ikäryhmä on taitekohta, jonka jälkeen ansiot alkavat ikäryhmissä keskimäärin alentua. Ainoastaan valtiosektorilla juuri eläkeiän kynnyksellä olevilla ansiot näyttäisivät jyrkästi nousevan.

 

Lähde: Tilastokeskus 19.10.2012

Componenta: Suomessa irtisanottaneen noin 100-120

Valimoyhtiö Componentan toimitusjohtaja Heikki Lehtonen arvioi, että yhtiön tänään ilmoittamat irtisanomiset koskettavat Suomessa reilua sataa työntekijää.

Componenta kertoi tänään, että se aloittaa säästöohjelman karsiakseen kulujaan 25 miljoonalla eurolla. Yhtiö aikoo vähentää ohjelman takia kaikissa toimintamaissaan yhteensä noin 550 työntekijää. Componenta työllistää tällä hetkellä 4 700 ihmistä.

– Maakohtainen vaikutus ei ole vielä selvillä, sillä yt-neuvottelutkaan eivät ole vielä käynnissä. Suomen vähennystarpeen suuruusluokka tulee kuitenkin olemaan noin 100–120 henkeä. Tarkat luvut selviävät myöhemmin, Lehtonen sanoo Taloussanomille. Yhtiöllä on tuotantoa Porissa, Karkkilassa, Pietarsaaressa ja Iisalmessa.

Hänen mukaansa Componenta aloittaa yhteistoimintaneuvottelut tulevien parin viikon aikana, jotta ne saataisiin päätökseen ennen vuodenvaihdetta.

Henkilöstön vähennystarpeet kohdistuvat Lehtosen mukaan pääasiassa tuotantohenkilöstöön. Yhtiön Suomen vajaasta tuhannesta työntekijästä noin 900 työskentelee tuotantolaitoksissa, ja heidän asemansa on tukalin.

Lähde: Taloussanomat 18.10.2012

Yksityiset työnvälityspalvelut ovat elinkeinoelämän herkkä mittari

Yksityiset työnvälityspalvelut ja varsinkin työvoiman vuokraus on erittäin hyvä talouden mittari, sillä alan yritysten liikevaihto vaihtelee voimakkaasti yleisen taloudellisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi vuoden 2008 kesästä loppuvuoteen 2009 toimialan liikevaihto laski huomattavasti, mutta palasi sen jälkeen taas kasvu-uralle. Kuluneen vuoden aikana talouden epävarmuus on heijastunut alan kehitykseen ja aivan tuoreimmat luvut kertovat kasvun hieman hidastuneen.

Vuoden 2010 lopulla työnvälitysalalla oli yhteensä 1 448 toimipaikkaa ja se työllisti 32 532 henkilöä. Alan yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,44 miljardia euroa. Se on kasvanut liikevaihdolla mitattuna jo suuremmaksi kuin taloushallintoala, joka on perinteinen liike-elämän palvelu.

Yritystoiminnan muutosten ja esimerkiksi ulkoistamisen lisääntyessä asiantuntijoilta ostetut palvelut ovat yhä tärkeämpi osa varsinkin pk-yritysten toimintaa. Ulkoa ostetut palvelut tuovat kaivattua joustoa pk-yrityksen hallintoon ja talouteen. Yksi esimerkki tästä on työvoiman vuokraus. Tiukkoina taloudellisina aikoina yritykset eivät ole halukkaita palkkaamaan uusia työntekijöitä, vaan ne mieluummin vuokraavat tarvitsemansa työvoiman.

Toimialan julkisuuskuva on myös muuttunut positiivisempaan suuntaan. Tähän on vaikuttanut muun muassa se, että monelle nuorelle ovi työmarkkinoille avautuu nykyään työvoimaa vuokraavan yrityksen kautta. Tulevaisuudessa ala tulee edelleen kehittymään ja leviämään talouden uusille sektoreille. Myös alan toimijat erikoistuvat yhä selkeämmin pienempiin asiakaskokonaisuuksiin samalla kun alan isot toimijat pystyvät tarjoamaan työvoimaa useille sektoreille.

Työnvälitystoiminnan toimialaraportti (16.10.2012) verkossa

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tiedotteet 16.10.2012

Hesburger perusti sosiaalisen yrityksen

Hesburger-ravintolaketju on perustanut sosiaalisen yrityksen, joka pyrkii työllistämään vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä.

Kesällä 2012 perustettu yritys on luontainen jatko Hesburgerin roolille merkittävänä nuorten työllistäjänä.

Ensimmäiset kokemukset sosiaalisen yrityksen työnantajuudesta ovat olleet erittäin rohkaisevia.

– Kokemuksemme mukaan se joukko, jolle työllistyminen on keskimääräistä vaikeampaa, arvostaa työpaikkaa ja sitoutuu työnantajaansa keskimääräistä paremmin, Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Annamaaria Ylinen toteaa.

Sosiaalisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka normaalin liiketoiminnan lisäksi keskittyy vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoimintaan ja siihen liittyviin tukitoimiin.

Lähde: Turun Sanomat 16.10.2012

Ammattibarometri III/2012: Varsinais-Suomessa pulaa sosiaali- ja terveystyön ammattilaisista

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen syksyn 2012 ammattibarometri on valmistunut. Ammattibarometri kertoo noin 200 työelämän ammatin kysynnän lyhyen aikajänteen kehitysnäkymistä ja työvoiman saatavuudesta. Barometri perustuu TE-toimistojen virkailijoiden asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta ja näkymistä. Alkujaan Varsinais-Suomessa käynnistynyt ammattibarometrin laatiminen on levinnyt koko maahan niin, että kaikki Suomen ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat tehneet barometriä vuodessa vuodesta 2011 lähtien. Barometri laaditaan kolme kertaa vuodessa – tammi-, touko- ja syyskuussa.

Ammattibarometrin tavoitteena on työmarkkinoiden toiminnan edistäminen parantamalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Ammattibarometrin tietoja hyödynnetään ennen kaikkea työvoimapoliittisen koulutuksen suunnittelussa ja kohdentamisessa. Barometrin tuloksia käytetään myös työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, muutosturvassa, työmarkkinaennusteiden laadinnassa jne. Barometristä on apua myös, kun työnantajat suunnittelevat sijoittumispaikkaansa ja etsivät tietoa vapaasta työvoimasta.

Juuri valmistuneen  vuoden 2012 kolmannen ammattibarometrin mukaan Varsinais-Suomessa on seuraavan puolen vuoden aikana eniten pulaa lähinnä sosiaali- ja terveystyön ammateissa toimivasta työvoimasta; muun muassa sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, hammaslääkäreistä, perushoitajista, lääkäreistä, hammashoitajista jne. Myös myyntiedustajista ja puhelinmyyjistä, lastentarhanopettajista ja isännöitsijöistä odotetaan olevan eritystä tarvetta. Synkkiä työllisyysnäkymiä puolestaan odotetaan olevan toimistotyöntekijöillä, talonrakennustyöntekijöillä, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikan kokoojilla, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajilla, sähköasentajilla ja kuvataiteilijoilla.

Varsinais-Suomessa ammattibarometriä on tehty säännöllisesti vuodesta 2008 lähtien – nyt jo 14. kerta. Koko tämän ajan sosiaali- ja terveysalan keskeiset ammatit ovat olleet työvoimapula-ammatteja. Sen sijaan metallin, logistiikan ja rakennusalan ammattien tilanne on vaihdellut suhdannetilanteen mukaan ylitarjonta-ammateista pula-ammatteihin.

Ammattibarometriposteri  III/2012

Ammattibarometriaineisto

Ammattibarometriaineisto priorisoituna

Yhteystiedot:

Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus,
p. 0295 022 614, gsm 040 535 0100, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 9.10.2012

Mielikuvien muokkaaja saa paikan

Artikkelin on alun perin kirjoittanut Timo Rautavirta ja julkaistu 10.10.2012.

TE-toimistossa oli äskettäin yhden asiakkaan tietoihin kirjoitettu: Kävi, pyysi todistuksen työttömänä työntekijänä olosta. Todennäköisesti lipsahdus, tarkoitus oli varmaan käyttää ilmaisua työtön työnhakija. Mutta se pisti miettimään taas kerran mikä osuus omalla asennoitumisella on siihen kuinka työllistyy.

Asenne välittyy ympärillesi, ratkaisevinta on tietenkin miten se välittyy työnantajille. Väitän, että ihmisestä huokuu ihan erilaisia väreilyjä jos tämä mieltää olevansa between jobs, työpaikkojen välissä kuin vaikkapa kortistossa (termi joka yhä sitkeästi elää mediassa, vaikka tietotekniikka syrjäytti pahvikortit jo vuonna 1986). Yllättävän moni työnhakija kirjoittaa lomakkeisiin, joissa kysytään ammattia: työtön. Ei siis putkimies, lastenhoitaja, myyntiedustaja vaan työtön. Jos sinä olisit työnantaja, palkkaisitko mieluummin ammattityöttömän vai uransa seuraavaa etappia tavoittelevan oman alansa osaajan?

Työttömäksi jäämisessä ei ole mitään ihmeellistä, työttömyyden kohtaa valitettavan moni jossain vaiheessa työelämänsä polkua. Vailla työtä oleminen silloin kun sitä kipeästi kaipaa ei todellakaan ole herkkua. Oman identiteetin rakennuspalikaksi termi työtön on kuitenkin huono. Työttömien yhdistykset tekevät arvokasta työtä jäsentensä edunvalvonnan saralla ja tarjoavat tukea sekä työkuntoa ja mielialaa ylläpitävää toimintaa. Mutta onko riskinä että työttömän identiteetti jää pysyvämmin päälle? Sanotaan että alkoholisti on lopun ikäänsä alkoholisti, taipumuksen kurissa pitäminen vain vaihtelee. Työttömyys sen sijaan on nähtävä tilapäisenä vaiheena, joka jätetään mahdollisimman pian taakse. Työelämässä vaaditaan sitoutumista. Työttömyyteen sitoutuminen ei johda mihinkään.

Pelkkää sanahelinää? Ehkä, mutta sanavalintamme luovat merkityksiä ja mielikuvia. Kannattaa tavoitella positiivisia ja osaamista korostavia mielikuvia, etenkin työnantajille viestiessä. Viimeistään silloin, jos faktat ovat tasaväkiset, mielikuvat ratkaisevat valinnan.

Raisio-konserni aloittaa yt-neuvottelut – vähentämistarve 60 työntekijää

Raisio-konserni käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat pääosin Brändit-yksikön Suomen liiketoimintoja, Raisioagroon kuuluvaa rehuvalkuaisliiketoimintaa ja konsernin tukitoimintoja.

Neuvottelujen kohteena on noin 230 henkilöä ja arvioitu vähentämistarve on enintään 60 henkilöä.

Ensi maanantaina alkavat neuvottelut koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä.

Neuvottelujen arvioidaan päättyvän marras-joulukuun vaihteessa. Neuvottelut koskevat mahdollisia toimintojen ja tehtävien lopettamisia ja yhdistämisiä sekä yksittäisten työtehtävien uudelleenjärjestelyjä.

Konsernin mukaan yt-neuvottelut liittyvät suurelta osin tarpeeseen parantaa Suomen toimintojen heikentynyttä kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tavoitteena on sovittaa toiminta kysyntää vastaavalle tasolle.

Rehuvalkuaisliiketoiminnan heikkoon kannattavuuteen haetaan ratkaisua ja rypsin siementä puristavan tehtaan tuotanto sopeutetaan markkinatilanteeseen.

Lähde: Turun Sanomat 8.10.2012

« Vanhemmat artikkelit