Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2012

Franchising vetää – tarvitsee 3 000 työntekijää

Franchisingsektorin kasvu jatkuu lähivuosina maltillisesti epävarmasta taloustilanteesta huolimatta: ketjut arvioivat tarvitsevansa vähintään 3000 uutta työntekijää ja 800 uutta yrittäjää ensi vuoden loppuun mennessä.

Lisäksi koko sektori tavoittelee 14 prosentin kasvua toimipaikkojen lukumäärässä ja viiden prosentin kasvua ketjujen yhteenlasketussa liikevaihdossa ensi vuoden kuluessa. Käytännössä tämä tarkoittaa reilua 900:aa uutta yksikköä seuraavan puolentoista vuoden aikana. Yhteenlasketun liikevaihdon lasketaan yltävän noin 4,6 miljardiin euroon.

Tiedot ja tavoitteet ilmenevät Suomen Franchising -yhdistyksen selvityksestä.

Uusia toimipaikkoja ja voimakasta rekrytointia

Franchisingliiketoiminnassa on avoimia työpaikkoja runsaasti. Selvityksessä ketjujohtajat arvioivat, että heidän ketjunsa tulee tarvitsemaan vähintään 3000 uutta työntekijää vuoden 2013 loppuun mennessä. Suomessa toimii kaiken kaikkiaan 250–300 ketjua, joista kyselyyn osallistui 240.

Tutkimuksessa mukana olleet ketjut työllistävät tällä hetkellä jo lähes 41 000 henkilöä. Sektorin työllistävä vaikutus on kaiken kaikkiaan 100 000 henkilöä.

Erityisesti yrittäjävetoisia yksiköitä – joita on kaikista yksiköistä noin kaksi kolmasosaa – aiotaan lisätä tuntuvasti. Uusia yrittäjiä rekrytoidaan voimakkaasti.

Suomessa toimivia franchisingketjuja ovat muun muassa Kotipizza, Pizzataksi, Kiinteistömaailma, Remax, Picnic, Subway, Arnolds, R-Kioski, Vianor, autovuokraamot Hertz ja Avis, Life ja LadyLine.

Lähde: Kauppalehti 28.9.2012

YK:n kehitysmaahanke tuo Turkuun 50 uutta työpaikkaa

Lääkekonserni Bayerin Turun tehdas on mukana mittavassa kansainvälisessä perhesuunnitteluhankkeessa, joka julkistettiin keskiviikkona kello 19 Suomen aikaa YK:n päämajassa New Yorkissa.

Hankkeen tavoitteena on tuoda pitkäaikainen ja luotettava raskauden ehkäisy 27 miljoonalle naiselle köyhimmissä maissa.

Hankkeen ehkäisymenetelmä, Jadelle-ehkäisyimplantaatti valmistetaan Bayerin Turun tehtaalla. Turun tuotantolaitoksen johtajan Peter Essenin mukaan ehkäisytuotteiden tuotantoon tarvitaan noin 50 uutta työntekijää. Hanke ulottuu vuosille 2013–2018 ja sen toteutus tuo Turun tehtaalle myös uusia investointeja.

Lähde: Turun Sanomat 27.9.2012

Työttömyys kasvaa Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 8 /2012

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun lopussa 22 400 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä väheni 2 200 henkilöllä.  Viime vuoden elokuusta määrä kuitenkin kasvoi 1 300 henkilöllä eli 6,2 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 4,8 prosentilla.

Elokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa suurempi kuin vuotta aiemmin, eli 9,6 % (9,0 %, 8/2011). Koko maassa osuus kasvoi 0,4 prosenttiyksiköllä, ollen 9,1%  (8,7 %, 8/2011). Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on suurempi kuin koko maassa, mutta silti maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä aleni vain Pohjois-Savossa, kun se muualla maassa kasvoi. Nuorten osalta työttömien määrä on kasvussa miltei kaikkien ELY-keskusten alueilla; Varsinais-Suomessa nuorten työttömyys kasvoi ripeimmin koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa lähes koko maassa.

Uusia avoimia työpaikkoja oli 11 % vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä supistui koko lailla samaan tapaan eri aloilla vuotta aiempaan verrattuna. Joukosta erottuivat teollisuus ja rakennusala, joissa vähennys oli selvin eli kolmanneksen luokkaa. Kaupan alalla kysyntä oli kuitenkin voimakkaampaa kuin vuotta aiemmin.

Viime kuukausina on ollut vallalla yleinen trendi että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt ripeimmin kun taas palveluissa muutoksen tahti on hitaampaa ja  joissakin palvelualan tehtävissä työttömyys on kasvussa. Elokuussa vain teollisuudessa työttömien määrä oli vähentynyt vuoden takaisesta – tosin niukasti. Muilla aloilla määrä oli n. 10 % kasvussa.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.9.2012

Metso vähentää työntekijöitä Raisiossa

Metso aloitti yt-neuvottelut henkilöstön vähentämisestä ja lomautuksista Raisiossa ja muissa paperiteollisuutta palvelevissa yksiköissään Suomessa.

Raision yksikön johtaja Kari Nettamo kertoo, että Raisiossa on hieman alle 200 henkilöä, joita neuvottelut koskevat.

– Yksikön sulkeminen ei ole mahdollista, eikä siitä ole keskusteltu, Nettamo kertoo.

Raision yksiköstä toimitetaan paperi- ja sellutehtaan prosessilaitteita. Raisiossa sijaitsee lisäksi huoltotoimintojen tuote- ja teknologiayksikkö. Raision yksikkö toimittaa Metso Powerin kautta ilmastointi- ja lämmön talteenottolaitteistoja voimateollisuudelle.

Metso tavoittelee yt-neuvotteluilla 30 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

– On hyvin valitettavaa, että joudumme käynnistämään näin mittavat henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa kilpailukykymme ja johtava asemamme nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto –liiketoiminnan johtaja Pasi Laine tiedotteessa.

Metson arvion mukaan paperikoneiden kysyntä on pysyvästi heikentynyt, ja kohdistuu aiempaa halvempiin ratkaisuihin.

– Kirjoitus- ja painopapereiden kulutuksen kehitys on heikkoa uusien viestintäteknologioiden vallatessa alaa. Uusien painopaperikoneiden markkinat ovat hiljentyneet kun taas keskisuurten, edullisten kartonkikoneiden kysyntä jatkuu. Tämä maailmanlaajuinen kysynnän muutos pakottaa meidät sopeuttamaan kapasiteettia Suomen lisäksi myös ulkomailla, esimerkiksi Kiinassa, Laine kertoo.

Lähde: Rannikkoseutu 18.9.2012

Omistajanvaihdoksista tulossa uusi haaste työpaikkojen säilyttämiseksi Suomessa

Tarvitaan lisää yrittäjämyönteistä ilmapiiriä, kannustavuutta, käytännön toimia yrittäjyyskasvatukseen ja huomiota yrittäjien ikääntymiseen. Näin sanoo Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Kujalan mukaan Suomessa ei ymmärretä vielä riittävästi, kuinka merkittävä ilmiö yli 55-vuotiaiden yrittäjien yritysten jatkuvuusnäkymät on. Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa oli vuonna 2010 peräti 74 000 vähintään 55–74 -vuotiasta yrittäjää (Yrittäjyyskatsaus 2011).
 
– Omistajanvaihdoksia on edistetty Suomessa kymmenen vuotta. Tarve kasvaa nyt voimakkaasti yrittäjien ikääntyessä ja työllistämisen vastuun siirtyessä yhä enemmän pk-yrityksiin, Kujala sanoi.
 
– Ne alueet, joissa on pystytty pitkäjänteisesti rakentamaan neuvontatyötä, erottuvat myönteisesti: työpaikkoja on säilytetty.

 

Lähde: Suomen Yrittäjät 14.9.2012

Manpowerin työmarkkinabarometri kattaa nyt myös Suomen

Manpowerin työmarkkinabarometriä (Manpower Employment Outlook Survey) on toteutettu jo 50 vuotta ja osallistuvia maita on nyt yli 40. Riippumattoman tutkimuslaitoksen valitsemille, eri toimialoja ja alueita edustaville työnantajille kaikkialla maailmassa esitetään sama kysymys: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän seuraavien kolmen kuukauden aikana, verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Suomessa työnantajat odottavat hidasta työllistämisvauhtia vuoden 2012 neljännen kvartaalin aikana: 5 % odottaa lisäävänsä henkilökunnan määrää, 12 % ennustaa vähennystä ja 82 % arvioi tilanteen pysyvän muuttumattomana, joten työllistämisaikeiden indikaattori on -7 %. Kyseinen indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. 

Länsi-Suomessa työllistämisaikeet arvioidaan lievästi heikentyviksi. Alueen työllistämisaikeiden indikaattori on -3 % loka-marras-joulukuussa. Alueella suhtaudutaan kuitenkin optimistisemmin lähiaikojen henkilöstömuutoksiin kuin muualla maassa. Toisessa ääripäässä on Itä-Suomi, -11 %

Kymmenestä toimialasta neljän toimialan työnantajat ennustavat lisäävänsä henkilöstönsä määrää vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä. Optimistisimmat työllistämisaikeet raportoidaan sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollossa, missä työllistämisaikeiden indikaattori on +19 %. Jonkin verran uusia työtilaisuuksia odotetaan kuljetus-, varastointi-, informaatio- ja viestintäsektoreilla, joiden näkymä on +5 %. Työntekijöiden määrän odotetaan kuitenkin vähenevän viidellä toimialalla. Heikoimpia työmarkkinoita odotetaan teollisuudessa sekä hotelli- ja ravintola-alalla. Toimialojen indikaattorit ovat -26 %. Työllistämisaikeet näyttävät synkiltä myös rakennusalalla, jonka indikaattori on -22 %, sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa, missä indikaattori on -11 %.

Raportissa voi tutustua myös kansainvälisiin vertailuihin työllistämisaikeiden indikaattorin suhteen.

Lähde: Manpower 11.9.2012

Alueiden näkymät heikentyneet, valopilkkuna Vakka-Suomi

Alueiden talous- ja työllisyysnäkymät ovat syksyllä 2012 heikentyneet ja tunnelmat ovat aiempaa varautuneemmat. Maailmantalouden kasvun hidastuminen ja euroalueen velkakriisi varjostavat edelleen alueiden tulevaisuudennäkymiä. Kehityskuva on kuitenkin varsin epäyhtenäinen, tilanteet ja näkymät vaihtelevat alueittain ja toimialoittain.

Nämä arviot sisältyvät 5.9.2012 Tampereella julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 raporttiin.

Raportin mukaan elinkeinoelämän ja yritysten tilanne on tällä hetkellä 22 seutukunnassa parempi kuin vuosi sitten. Tilanne on säilynyt ennallaan 27:ssä ja heikentynyt 18 seutukunnassa.

Seuraavan puolen vuoden kuluessa elinkeinoelämän tilanteen odotetaan paranevan vain yhdeksässä seutukunnassa, pysyvän nykytasolla 46 seutukunnassa ja heikkenevän 12 seutukunnassa.

Myönteisen poikkeuksen yleisestä kehityksestä muodostaa Vakka-Suomi, jossa nousun taustalla ovat muun muassa soijatehdasinvestointi ja autotehtaan tuotannon laajentuminen. Alueen työllisyyden odotetaankin kohenevan.

Salon seudun vaikeudet jatkuvat matkapuhelinteollisuuden noin tuhatta henkilöä koskevien irtisanomisten johdosta. Matkapuhelinalan supistuminen iskee myös pääkaupunkiseudulle sekä Oulun ja Tampereen seuduille. Voimakkaan rakennemuutoksen kohteeksi ovat joutuneet myös Raaseporin ja Turunmaan seudut.

Työttömyyden määrällinen kehitys on kevään ja kesän aikana kääntynyt heikompaan suuntaan lähes koko maassa. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut kasvussa jo pidempään, mutta nyt myös nuorisotyöttömyys on lähtenyt kasvuun. Työttömyyden suhteen erityisen vaikeaa kehitystä on odotettavissa Salon, Raaseporin ja Turunmaan seuduilla, joissa suuret irtisanomiset nostavat voimakkaasti työttömyyttä.

Alueelliset kehitysnäkymät on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, jossa tiivistyy aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusaluiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Syksyn 2012 raportti ja videotallenne julkistamistilaisuudesta löytyvät verkosta 5.9. jälkeen osoitteessa

www.temtoimialapalvelu.fi

Jouko Niemisen Prezi-esitys julkistustilaisuudesta 5.9.2012

Toimialojen syksyn 2012 tulevaisuuden näkymiä (8 toimialapäällikön näkemykset)

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

kehittämispäällikkö Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 769

Lähde: TEM 5.9.2012