Avoimia työpaikkoja yhtä paljon kuin vuosi sitten – määräaikaisuudet kasvussa

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä 52 200, joka on suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aiemmin (49 800). Toisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. kesäkuuta.

Avoimista työpaikoista 33 900 eli 65 prosenttia oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä kasvoi etenkin kaupan alalla (+1 100) ja väheni ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (-900). Alueittain tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät Helsinki-Uusimaan (+3 400) sekä Länsi-Suomen (+3 000) suuralueilla ja vähenivät Pohjois- ja Itä-Suomen (-2 500) sekä Etelä-Suomen (-1 400) suuralueilla.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä osa-aikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista pysyi samana ja määräaikaisten osuus kasvoi kahdeksan prosenttiyksikköä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Vaikeasti täytettävien paikkojen osuus puolestaan väheni 40 prosentista 36 prosenttiin.

Tilastokeskus on kerännyt tietoja avoimista työpaikoista neljännesvuosittain vuoden 2002 alusta alkaen. Tilasto perustuu otokseen yritysten ja julkisyhteisöjen toimipaikoista. Tiedot kerätään puhelinhaastatteluina ja internetkyselyinä. Tilasto on Euroopan unionin asetuksella säädetty. Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden työmarkkinoiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Lähde: Tilastokeskus 16.8.2012