Kuukausittaiset arkistot: kesäkuu 2012

Miehiltä uhkaa kadota työ Suomessa

Miestyöpaikkojen kato alkaa Suomessa olla jo niin paha, että miehiä patistetaan kiireesti asennepajalle.

– Kyllä tämmöinen ”äijä makkara mähän en näitä hommia tee” -asenteiden murtuminen olisi miesten oma etu, sanoo SAK:n tasa-arvovastaava Tapio Bergholm.

Patistelun taustalla on pelko siitä, että miehet menettävät vähitellen asemansa toisena perheen elättäjänä Suomessa.

Syynä on se, että miesvaltaisten toimialojen työpaikat katovavat jo uhkaavaa tahtia Suomesta. Kuudessa vuodessa teollisuudesta on hävinnyt 55 000 työpaikkaa. Tuorein tilanne on FNsteelin konkurssi, jossa katkolla voi olla 450 ihmisen työpaikka Hangossa ja Kemiönsaarella Taalintehtaalla.

Uusiakin työpaikkoja syntyy, mutta enimmäkseen naisvaltaisille palvelualoille. Niihin miehet eivät juuri hakeudu. Esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluihin on syntynyt kuudessa vuodessa 41 000 uutta työpaikkaa.

– Yks syy on tietysti palkka, sillä keskimäärin miespalkat on parempia kuin naispalkat, toteaa Bergholm.

Toisena syynä Bergholm pitää sitä, että naiset kouluttautuvat rohkeammin sekä nuorina että aikuisina.

– Koulutusharjoittelu ja koulutustaidot ovat tärkeitä ja tässä suhteessa naiset ovat notkeampia ja ketterämpiä vaihtamaan työpaikkaa kuin miehet.

Miesten työllisyys on rapautunut hitaasti. Naisten työllisyys on noussut nopeasti ja pysynyt melko korkealla tasolla.

Yli 40-vuotiaiden miesten työllisyys on jo heikompi kuin saman ikäisten naisten.

Lähde: MTV3.fi 28.6.2012

FNsteel lopettamassa Suomen toiminnot

Työntekijöitä on Hangon Koverharissa 270 ja Taalintehtaalla 180. Tämän lisäksi eri alihankkijoilla on ollut noin 200 työntekijää tehtaiden yhteydessä.

Kansainvälinen teräskonserni FNsteel on keskeyttänyt Suomen tehtaidensa toiminnan. Yhtiöllä on tehtaat Kemiönsaaren Taalintehtaalla ja Koverharissa Hangossa. Nopeasti heikkenevä teräksen markkinatilanne ja korkeat raaka-aineiden hinnat ovat vieneet hollantilaisomisteisen teräskonsernin taloudellisiin vaikeuksiin.

Kemiönsaaren kunnanjohtaja Tom Simola sai tiedon konkurssiuhasta tiistaina iltapäivällä. 180 työntekijän mahdollinen työttömäksi jääminen olisi kova isku pienelle kunnalle. Työttömyysprosentti tuplaantuisi nykyisestä noin viidestä jopa yli kymmeneen prosenttiin.

– Kova isku se olisi. Nyt täytyy tarkasti seurata, että miten konkurssiasia etenee. Meillä on keskiviikkona aamupäivällä päättäjät koolla, jolloin on jo enemmän tietoa. Kyllä tässä varmaan valtion apua tarvitaan, Simola toteaa.

Lähde: YLE.fi 26.6.2012

Työttömyyden lasku on pysähtynyt Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun lopussa 19 800 työtöntä työnhakijaa. Toukokuun aikana työttömien määrä väheni 300 henkilöllä, ja viime vuoden toukokuusta määrä väheni 50 henkilöllä eli 0,2 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä kasvoi 1,2 prosentilla.

Toukokuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa sama kuin vuotta aiemmin, eli 8,3 %. Koko maassa osuus kasvoi 0,1 prosenttiyksiköllä, ollen 8,3 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on täten sama kuin koko maassa, ja se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan sekä Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä aleni lounaisessa Suomessa (Häme, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi) kun se muualla maassa kasvoi. Nuorten osalta työttömien määrä on lievässä kasvussa lähes kaikkien ELY-keskusten alueilla – poikkeuksena Satakunnassa ja Pirkanmaalla nuorten työttömyys väheni.

Uusia avoimia työpaikkoja 16 % vähemmän kuin vuosi sitten
Toukokuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeino-toimistoissa 2 300 kappaletta eli 12 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna toukokuun aikana 5 900 kappaletta, joista 3 200 oli uusia, toukokuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Kysynnän yleinen supistuminen vuotta aiempaan heijastui samaan tapaan eri aloille. Selvimmin kysyntä hiipui teollisuudessa sekä hotelli- ja ravintola-alalla.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys: kehitys hakee suuntaa
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 2 prosentin suurempi kuin vuosi sitten eli 2 200 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi Turun seudulla samalla kun se pysyi ennallaan Salon seudulla sekä väheni Turunmaalla, Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla. Toukokuulle tyypilliseen tapaan nuorten työttömien määrä väheni hieman kuukauden aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttää saavuttaneen huippunsa Varsinais-Suomessa. Tosin yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 5 300 eli 3 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Laskuun pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt Loimaan seudulla ja Turunmaalla. Työttömien määrä kasvoi 4 prosentilla naisten keskuudessa ja miesten keskuudessa se väheni 3 prosentilla.

Työttömyys vähenee erityisesti teollisuudessa
Viime vuoden toukokuuhun verrattuna työttömien määrä on muuttunut vain vähän useimmissa ammattien pääryhmissä. Yleinen linja on, että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt kun taas palveluissa määrä on kasvanut. Tuntuvinta työttömyyden aleneminen on teollisuudessa.

Työttömyys vähenee lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa
Työttömien määrä väheni viime vuodesta miltei kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Loimaan seutukunnassa työttömien määrä supistui ripeimmin eli 8 prosentilla, kun se Vakka Suomessa suorastaan kasvoi (4 %). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (10,2 %) sekä Turun kaupungissa (12,0 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seutukunnassa (4,6 %) ja Paimiossa (3,7 %). Työttömyysaste oli yli 10 % kahdessa (Turku ja Salo) alueen 28 kunnasta – kuten vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 26.6.2012, lue koko työllisyyskatsaus

Kirjaamattomista ylitöistä tuhansien eurojen menetys työntekijälle

Keskivertotyöntekijä menettää työuransa aikana lähes 160 000 euroa, jos hän ei kirjaa ylitöitään. Korvaamattomat ylityöt pienentävät myös eläkkeen määrää. Samalla kaikki ansiosidonnaiset korvaukset pienentyvät.

”Asia on erittäin tärkeä myös hyvinvoinnin ja työurien pidentämisen kannalta. Tyypillinen tilanne yrityksessä on, että työntekijä uuvahtaa yllättäen syliin ja jää pitkälle sairaslomalle”, sanoo Suomen Ekonomiliitto SEFE;n edunvalvontajohtaja Lotta Savinko. ”Työaikalaki on ehkä Suomen rikotuin laki.”

Jos 30-vuotias 3 500 euroa kuukaudessa ansaitseva tekee kolme ylityötuntia viikossa, hän on 65-vuotiaana menettänyt lopputyöuransa aikana bruttoansiotuloistaan 155 000 euroa.

Laskelmat on tehnyt Suomen Ekonomiliitto SEFE oman vuosittaisen palkkatutkimuksen tulosten pohjalta.

Lähde: Helsingin Sanomat 25.6.2012 (lehti)

Lähde: Helsingin Sanomat 26.6.2012

Varsinais-Suomen ammattibarometri 2/2012

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ovat laatineet vuodesta 2008 alkaen ammattibarometriä. Ammattibarometri kertoo keskeisten noin 200 työelämän ammatin kysynnän seuraavan puolen vuoden kehitysarviosta ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Barometri perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Ammattibarometrin tietoja hyödynnetään työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa, työmarkkinaennusteiden laadinnassa jne. Barometristä on apua myös, kun työnantajat suunnittelevat sijoittumispaikkaansa ja etsivät tietoa vapaasta työvoimasta.

Nykyään barometri laaditaan kaikkien ELY-keskusten alueilla kolme kertaa vuodessa – tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Valtakunnallisesti yhtenäisellä barometrillä pystytään parantamaan työmarkkinoiden toimintaa tehostamalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sekä edistämään näin niin alueellista kuin ammatillista liikkuvuutta.

Toukokuussa laadittavaa barometria ei paineta, sen tuloksia on saatavissa vain tulostettavina tiedostoina. Ohessa pdf-muodossa koosteposteri ja Varsinais-Suomen TE-toimistojen arviot työmarkkinatilanteen mukaan priorisoidussa sekä ammattiryhmittäisessä järjestyksessä.

Opiskelijan työssäkäynti on hyödyllistä sekä yhteiskunnalle että opiskelijalle itselleen

Työssä opintojen ohella käyneet opiskelijat työllistyvät ja ansaitsevat valmistumisen jälkeen paremmin kuin ne, jotka ovat pelkästään opiskelleet. Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksen mukaan työmarkkinoilla ovat erityisen hyvin pärjänneet etenkin oman alansa töitä tehneet ja nopeasti opinnoistaan valmistuneet. Heistä ainoastaan joka viides on kokenut työttömyyttä työuransa ensimmäisen viiden vuoden aikana.

Parhaiten ovat pärjänneet paljon töitä tehneet miehet, jotka ovat menestyneet opinnoissaan vain keskinkertaisesti tai tyydyttävästi. Heikoimmin työmarkkinoilla ovat menestyneet hitaasti tai keskimääräistä vauhtia opiskelleet, jotka eivät ole tehneet lainkaan töitä opintojen ohella. Heistä lähes puolet on ollut työttömänä.

Työssäkäynti on tyypillisin opiskelijoiden opintoja hidastava tekijä. Opiskelijat eivät kuitenkaan tee töitä ainoastaan turvatakseen toimeentulonsa, vaan työkokemuksen karttumista pidetään erityisen tärkeänä. Noin 70 prosenttia kyselyyn vastanneista piti työssäkäyntiä ammattitaidon kehittymisen ja työelämään sopeutumisen kannalta hyödyllisenä. Vastaajat kokivat myös, että karttuneesta kokemuksesta oli ollut hyötyä heidän myöhemmällä työurallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus perustuu neljästä yliopistosta valmistuneille ja työnantajille suunnattuihin kyselyihin sekä rekisteri- ja haastatteluaineistoon.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 18.6.2012, lue koko tutkimus

Nokian tyrmäys: 3 700 leikataan Suomessa

Matkapuhelinvalmistaja sulkee tehtaan Salossa ja irtisanoo massiivisen määrän työntekijöitään. Yhtiö myös varoittaa tuloksestaan, myllää johtonsa, myy rönsyjään pois… ja ostaa ruotsalaisen teknologiayhtiön.

Matkapuhelimia valmistava Nokia myllää toimintansa täysin uuteen uskoon. Yhtiö kertoi suurista muutoksista ennakkohuhujen mukaisesti torstaiaamuna.

Älypuhelinten myynnissä kompuroinut Nokia aikoo leikata yhteensä 3 700 työpaikkaa Suomessa. Maailmanlaajuisesti yhtiö aikoo vähentää 10 000 työpaikkaa.

Suomessa leikkaukset iskevät muun muassa Saloon, jossa tehdas suljetaan kokonaisuudessaan. Oulun tuotekehitysyksikössä irtisanotaan väkeä ja Saksan Ulmin sekä Kanadan Burnabyn toimipisteet lakkautetaan.

Suomen henkilöstövähennyksistä 850 tulee Salon tehtaalta. Tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö jatkaa vielä toimintaansa Salossa.

Nokian mukaan irtisanomiset toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Lähde: Taloussanomat 14.6.2012

Ex-nokialaisille löytynyt melko hyvin töitä pk-yrityksistä

Nokialta ja sen alihankkijoilta irtisanotut ovat saaneet melko hyvin töitä ohjelmistoalan pk-yrityksistä. Ne ovat tähän mennessä palkanneet arviolta 650–850 entistä nokialaista, kertoo Aalto-yliopiston selvitys. – Tämä on erittäin hyvä uutinen, koska juuri pk-kentällä on iso rooli ex-nokialaisten työllistymisessä, sanoo tutkija Juhana Peltonen.

Kyselyyn vastanneista yli 400 yrityksestä joka viides kertoi, että työllistää nyt jo ainakin yhden Nokialta tai sen alihankkijalta tulleen henkilön. Jatkossa töitä löytyy todennäköisesti vielä useammalle.

Huomattava osa ex-nokialaisista on myös perustanut oman yrityksen. Teknologiateollisuuden johtaja Jukka Viitasaari arvioi, että pelkästään Nokian matkapuhelinpuolelta lähteneet henkilöt ovat perustaneet noin 180 yritystä. Niihin on syntynyt uusia työpaikkoja suunnilleen saman verran kuin pk-yrityksiin on palkattu väkeä.

– Keskimäärin Nokialta lähteneet ovat työllistyneet hyvin. Poikkeuksena on Salo, josta on vähennetty paljon kokoonpanotehtävissä ollutta väkeä, Viitasaari sanoi.

Nokia ja sen alihankkijat ovat lyhyessä ajassa vähentäneet Suomesta noin 3 400 työntekijää. Päälle tulee vielä Tiedon äskettäin tekemä 500 hengen vähennys.

Lähde: Turun Sanomat 5.6.2012, lue koko artikkeli