Määräaikaisuus ja osa-aikaisuus ovat 2000-luvun työvoimatrendejä

Työvoiman käyttötapoja selvittävän työryhmän väliraportin mukaan muutokset työvoiman käyttötavoissa ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana olleet pieniä. Pääsääntönä ovat edelleen kokoaikaiset toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet. Vahvimmat muutostrendit näkyvät… Read more ”Määräaikaisuus ja osa-aikaisuus ovat 2000-luvun työvoimatrendejä”