Työttömien määrä vähenee edelleen Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 20 500 työtöntä työnhakijaa. Maaliskuun aikana työttömien määrä väheni 1 000 henkilöllä, ja viime vuoden maaliskuusta määrä väheni 900 henkilöllä eli 4,4 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni aiempaa hitaampaa tahtia eli 0,6 prosentilla.

Maaliskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa alempi kuin vuotta aiemmin, eli 9,0 %. Koko maassa osuus aleni hitaammin eli 0,1 prosenttiyksiköllä, ollen 9,3 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on jälleen pienempi kuin koko maassa ja se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan sekä Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti pysyi ennallaan, kun työttömyyden väheneminen yleensä hidastui. Nuorten työttömien määrä on lievässä kasvussa Varsinais-Suomessa ja yleisesti lähes koko maassa.

Uusia avoimia työpaikkoja 6 % vähemmän kuin vuosi sitten
Maaliskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 4 000 kappaletta eli 22 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna maaliskuun aikana 8 100 kappaletta, joista 4 100 oli uusia, maaliskuun aikana avautuneita työpaikkoja. Kysynnän yleinen supistuminen vuotta aiempaan verrattuna ilmeni selvimmin palveluissa, mutta kysyntä hiipui myös teollisuudessa. Kysyntä oli voimakkaampaa kuin vuotta aiemmin kaupassa, rakentamisessa ja tekniikan alan tehtävissä.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys: kehitys hakee suuntaa
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 4 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 2 400 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi Salon ja Turun seuduilla samalla kun se väheni Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla. Maaliskuulle tyypilliseen tapaan nuorten työttömien määrä väheni kuukauden aikana nyt 200 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttää saavuttaneen huippunsa Varsinais-Suomessa. Yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 5 100, mikä merkitsee 1 % laskua vuodessa. Laskuun pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt Turun ja Loimaan seuduilla sekä Turunmaalla. Työttömien määrä pysyi ennallaan naisten keskuudessa ja miesten keskuudessa se väheni 8 prosentilla.

Työttömyys vähenee erityisesti teollisuudessa
Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt useissa ammattien pääryhmissä. Yleinen linja on että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt ripeimmin kun taas palveluissa muutoksen tahti on hitaampaa. Kuitenkin joissakin palvelualan tehtävissä työttömyys on kasvussa. Tuntuvinta työttömyyden aleneminen on teollisuudessa, jossa määrä supistui vuodessa lähes viidenneksellä.

Työttömyys vähenee lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa
Työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Vakka-Suomessa työttömien määrä supistui ripeimmin eli 20 prosentilla, kun se Salon seudulla suorastaan kasvoi (2,9 %). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (11,0 %) sekä Turun kaupungissa (12,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seu-tukunnassa (5,7 %) ja Paimiossa (4,4 %). Työttömyysaste oli yli 10% kahdessa (Turku, Salo) alueen 28 kunnasta kun vastaavia kuntia oli vuosi sitten kolme (Turku, Salo ja Uusikaupunki).

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.4.2012