Kuukausittaiset arkistot: huhtikuu 2012

Työttömien määrä vähenee edelleen Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa 20 500 työtöntä työnhakijaa. Maaliskuun aikana työttömien määrä väheni 1 000 henkilöllä, ja viime vuoden maaliskuusta määrä väheni 900 henkilöllä eli 4,4 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni aiempaa hitaampaa tahtia eli 0,6 prosentilla.

Maaliskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa alempi kuin vuotta aiemmin, eli 9,0 %. Koko maassa osuus aleni hitaammin eli 0,1 prosenttiyksiköllä, ollen 9,3 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on jälleen pienempi kuin koko maassa ja se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan sekä Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti pysyi ennallaan, kun työttömyyden väheneminen yleensä hidastui. Nuorten työttömien määrä on lievässä kasvussa Varsinais-Suomessa ja yleisesti lähes koko maassa.

Uusia avoimia työpaikkoja 6 % vähemmän kuin vuosi sitten
Maaliskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 4 000 kappaletta eli 22 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna maaliskuun aikana 8 100 kappaletta, joista 4 100 oli uusia, maaliskuun aikana avautuneita työpaikkoja. Kysynnän yleinen supistuminen vuotta aiempaan verrattuna ilmeni selvimmin palveluissa, mutta kysyntä hiipui myös teollisuudessa. Kysyntä oli voimakkaampaa kuin vuotta aiemmin kaupassa, rakentamisessa ja tekniikan alan tehtävissä.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys: kehitys hakee suuntaa
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 4 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten eli 2 400 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi Salon ja Turun seuduilla samalla kun se väheni Vakka-Suomessa ja Loimaan seudulla. Maaliskuulle tyypilliseen tapaan nuorten työttömien määrä väheni kuukauden aikana nyt 200 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttää saavuttaneen huippunsa Varsinais-Suomessa. Yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli 5 100, mikä merkitsee 1 % laskua vuodessa. Laskuun pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt Turun ja Loimaan seuduilla sekä Turunmaalla. Työttömien määrä pysyi ennallaan naisten keskuudessa ja miesten keskuudessa se väheni 8 prosentilla.

Työttömyys vähenee erityisesti teollisuudessa
Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt useissa ammattien pääryhmissä. Yleinen linja on että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt ripeimmin kun taas palveluissa muutoksen tahti on hitaampaa. Kuitenkin joissakin palvelualan tehtävissä työttömyys on kasvussa. Tuntuvinta työttömyyden aleneminen on teollisuudessa, jossa määrä supistui vuodessa lähes viidenneksellä.

Työttömyys vähenee lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa
Työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. Vakka-Suomessa työttömien määrä supistui ripeimmin eli 20 prosentilla, kun se Salon seudulla suorastaan kasvoi (2,9 %). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (11,0 %) sekä Turun kaupungissa (12,1 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan seu-tukunnassa (5,7 %) ja Paimiossa (4,4 %). Työttömyysaste oli yli 10% kahdessa (Turku, Salo) alueen 28 kunnasta kun vastaavia kuntia oli vuosi sitten kolme (Turku, Salo ja Uusikaupunki).

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.4.2012

Valtion työpaikat ovat huvenneet etenkin Varsinais-Suomessa

Valtion työpaikat vähenevät koko maassa ja valuvat etelään. Tämä ilmenee valtion työmarkkinalaitoksen (VTML) Turun Sanomille kokoamista tilastoista.

2000-luvun alussa valtion budjetista maksettiin palkkaa noin 124 000 työntekijälle. Vuonna 2011 työntekijöitä oli enää runsaat 85 000. Leikkauksien alla ovat muun muassa puolustusvoimat, hätäkeskuslaitos ja poliisivoimat. Työpaikat ovat huvenneet etenkin Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Lapissa.

Työpaikkahävikkiä selittää osittain parin vuoden takainen yliopistolain uudistus, joka siirsi noin 30 000 työntekijää valtion budjettitalouden ulkopuolelle. Myös valtion tuottavuusohjelma vähensi koko maasta yhteensä 7900 henkilötyövuotta.

Lähde: Turun Sanomat 23.4.2012, lue koko artikkeli

Yritykset haluavat lisää ulkomaisia työntekijöitä

Kolme neljäsosaa suomalaisista yrityksistä on Keskuskauppakamarin kyselytutkimuksen mukaan halukkaita rekrytoimaan maahanmuuttajia. Tutkimuksen mukaan yli kolmasosalla yrityksistä on jo maahanmuuttajataustaista työvoimaa. Helsingin seudun kauppakamarin asiamiehen Markku Lahtisen mukaan vielä vuosi sitten tällaista tulosta ei olisi voitu edes kuvitella.

Lahtinen kertoo, että maahanmuuttajatyövoiman palkkaamisessa suurimmat esteet ovat byrokratia, luvat ja kielitaito. Korkeakouluista valmistuvista maahanmuuttajataustaisista 60 prosenttia haluaisi jäädä töihin Suomeen, mutta vain 10 prosenttia pystyy jäämään.

Yritykset uskovat työpaikkojen lisääntyvän tulevaisuudessa. Joka vuosi työvoimasta poistuu paljon enemmän ihmisiä kuin tulee tilalle. Pula koskee etenkin hyvin tavallisia ammatteja, kuten kuljettajia, kokkeja ja taloushallinnon osaajia. Keskuskauppakamarin kehityspäällikkö Pirjo Liukkaan mukaan yritykset arvioivat, että lähivuosina kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy koko maassa.

Lähde: TS/STT 19.4.2012, lue koko artikkeli

Valmistu töihin! -kiertue taistelee nuorisotyöttömyyttä vastaan

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK käyvät taistoon nuorten työttömyyttä vastaan. Valmistu töihin! -kiertueen tehtävänä on etsiä keinoja valmistuvien nuorten työllistämiseksi ja samalla herättää keskustelua siitä, mikä on nuoren asema työelämässä.

”Kuulemme usein, että nuorten pitäisi nähdä koulutus työnä. Suurin osa nuorista katsookin, että koulutus ratkaisee edessä olevan työuran. Jos työmarkkinat kuitenkin torjuvat ammattikoulutuksen saaneet nuoret, kokevat he syystäkin tulleensa petetyiksi. Tällä kampanjalla haluamme osoittaa elinkeinoelämän vastuullisuutta ja tukea nuorten työllistymisen suhteen”, toteaa TAT:n toimitusjohtaja Kari Väisänen.

Tammikuussa 2012 Suomessa oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 33 400 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa. Nuorisotyöttömyyttä voi aiheuttaa esimerkiksi se, että vasta valmistuneella nuorella ei usein ole alaltaan vahvaa työkokemusta.

Helsingissä avattu kiertue suuntaa tiensä seuraavaksi Kuopioon (23.4.), mutta myös Turku (2.5.) ja Oulu (15.5.) ovat kevään vierailukohteita. Syksyllä vuorossa ovat Tampere, Lahti, Rovaniemi ja Seinäjoki.

Lähde: Taloudellinen tiedotustoimisto, lue koko artikkeli

Kaupan ala sopuun koululaisten kesäharjoittelusta

Kaupan alan työnantajat ja työntekijöiden ammattiliitto ovat päässeet sopuun koululaisten Tutustu työelämään ja tienaa-ohjelman ehdoista.

Ohjelma on parikymmentä vuotta vanha, mutta tänä vuonna sen toteutumista uhkasi Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliiton (Pam) kiista siitä, voidaanko ohjelmaa toteuttaa myös järjestäytymättömissä yrityksissä.

Sopuun päästiin nyt siitä, että ohjelmaa voidaan toteuttaa järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka ilmoittautuvat Kaupan liitolle. Kaupan liitto antaa tiedot Pamille ohjelmaan osallistuvista yrityksistä sekä ohjeistaa niitä.

Molempien järjestöjen johtajat ovat tyytyväisiä sopuun pääsystä.

”Kesätyö on nuorille ensimmäinen kosketus työelämään. Työnantajilla on hieno mahdollisuus antaa nuorille työelämästä ja kaupan alasta hyvä ja reilu kuva. Myös henkilöstöllä on merkittävä rooli siinä, että nuori viihtyy työssä”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

Pamin puheenjohtaja Ann Selin puolestaan painottaa sitä, että koululaisten kesäharjoittelu tapahtuu turvallisissa olosuhteissa.

”Kesäharjoittelun luomien positiivisten kokemusten kautta on mahdollista lisätä kaupan alan houkuttelevuutta mahdollisena tulevaisuuden työpaikkana. On myös tärkeää, että nuoret ylipäänsä saavat kokemusta työelämästä”, Selin toteaa.

Lähde: Helsingin Sanomat 13.4.2012

Talouden murros iskee rajusti suomalaisyhtiöihin

Elinkeinoelämän raju murros jatkuu Suomessa. Matkapuhelinvalmistaja Nokia antoi keskiviikkona tulosvaroituksen ja sen kurssi syöksyi 14 prosenttia alaspäin. Uusista, työpaikkojen vähentämisiin johtavista rakennejärjestelyistä kertoivat lentoyhtiö Finnair, metsäyhtiö UPM ja teleoperaattori Telia-Sonera.

Nokian vaikeudet entisestään kiristyvillä matkapuhelinmarkkinoilla ovat vieneet yhtiön laite- ja palveluyksikön liikevoiton noin kolme prosenttia miinukselle vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön mukaan liikevoittoprosentti jää pakkaselle myös toisella neljänneksellä.

Finnair aikoo irtisanoa 280 työntekijää moottori- ja laitehuollosta vastaavasta yksiköstään. Syynä on yksikön myynti sveitsiläiselle SR Technicsille, joka on yksi maailman suurimmista lentokoneiden huoltoon erikoistuneista yhtiöistä.

Finnairin tekniikan väki marssi keskiviikkona ulos työpaikoiltaan. Työnseisaus kestänee perjantaihin aamukuuteen saakka. Finnair arvioi, että vaikutukset lentoliikenteeseen jäävät vähäisiksi.

Metsäyhtiö UPM saattaa sulkea Kajaanin sahan sekä Heinolan ja Parkanon Aureskosken jatkojalostustehtaat tämän vuoden loppuun mennessä. Yhtiö kertoo aloittavansa näillä paikkakunnilla yt-neuvottelut, jotka koskevat 275:tä henkilöä.

Telia-Sonera kaavailee Suomen toimintojensa tehostamista ja tiivistämistä. Yhtiö on aloittanut matkapuhelin- ja laajakaistatoimintaa koskevat yt-neuvottelut, jotka johtavat enimmillään 110 työtehtävän vähentämiseen.

Telia-Sonera suunnittelee uutta toimintamallia, joka voi johtaa toiminnan keskittymiseen nykyistä harvemmille paikkakunnille.

Lähde: Turun Sanomat 12.4.2012

Harjoittelupaikat uhattuina järjestöjen riidan vuoksi

Riita järjestäytymättömien työnantajien oikeudesta käyttää koululaisia harjoittelijoina vie tuhansilta nuorilta harjoittelupaikat ensi kesänä kaupan alalla. Kauppa on tarjonnut vuosittain nuorille kolmanneksen tarjolla olleista harjoittelupaikoista.

Työnantajia edustavan Kaupan liiton ja työntekijöitä edustavan Palvelualojen ammattiliiton PAMin sopimus kesäharjoittelusta kaatui pääsiäisen alla. Liitot sysäävät syyn toisilleen.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala pitää todennäköisenä, ettei harjoittelu toteudu tulevana kesänä.

– On paljon yrityksiä, jotka eivät ole meidän jäseniämme, ja heidän kannaltaan on hankalaa, että pitää noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta, mutta harjoittelijoiden käyttöä heille ei suotaisi, Pekkala sanoo.

PAMin puheenjohtaja Ann Selin muistuttaa, että viime kesänä järjestäytymättömät työnantajat oli rajattu sopimuksen ulkopuolelle. PAM halusi samanlaisen sopimuksen nytkin.

Selin epäilee työnantajien kannanmuutoksen syyksi K-ryhmän sisäistä jännitettä, koska järjestäytyneet kauppiaat voisivat käyttää harjoittelijoita ja toiset eivät voisi.

Lähde: Nelosen Uutiset 10.4.2012

Kysely: Kansa valmis uhrauksiin työllisyyden parantamiseksi

Suomalaiset olisivat valmiita hyväksymään vaikeitakin uudistuksia, mikäli niillä saataisiin työllisyys nousuun. Tämä selviää Suomen Toivo -ajatuspajan TNS Gallupilla teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia esimerkiksi velvoittaisi työttömät ottamaan nykyistä laajemmin vastaan muuta kuin koulutustaan vastaavaa työtä. Asiaa vastusti vain reilu viidennes kyselyyn vastanneista.

Yli puolet vastaajista kehittäisi eläkejärjestelmää uran pituutta kannustavaan suuntaan. Vain reilu kolmannes vastustaa ajatusta.

Niin ikään yli puolet vastaajista olisi myös valmiita nopeuttamaan opiskeluaikoja määrittelemällä opinnoille maksimiaika tai asettamalla lukukausimaksuja.

Politiikan tutkija Ville Pernaan mukaan vastuullisuuden lisääntyminen voi antaa Jyrki Kataisen hallitukselle tukea vaikeissakin ratkaisuissa.

Kyselyyn vastasi maaliskuussa yli tuhat suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali ei ole tiedossa.

Lähde: TS–STT 5.4.2012, lue koko artikkeli

Euroalueen työttömyysaste korkeimmillaan 25 vuoteen

Euroalueen työttömyys nousi helmikuussa korkeimmaksi 25 vuoteen. Työttömyysaste kohosi Eurostatin maanantaina julkistamien tietojen mukaan 10,8 prosenttiin. Suomessa työvoimasta oli työttömänä 7,4 prosenttia. Koko EU:ssa työttömänä oli 10,2 prosenttia työvoimasta.

Pahin tilanne on Espanjassa, missä työttömyysaste nousi peräti 23,6 prosenttiin. Lähes joka neljäs espanjalainen työntekijä oli helmikuussa ilman työtä. Saksan työttömyysaste pysyi ennallaan 5,7 prosentissa.

Britannian työttömyysaste oli joulukuussa 8,3 prosenttia ja Kreikan tasan 21 prosenttia. Tuoreempia tietoja ei kummastakaan ole.

Italiassa työttömänä oli helmikuussa 9,3 prosenttia työvoimasta, Ranskassa 10 prosenttia ja Irlannissa 14,7 prosenttia.

Lähde: TS-STT 2.4.2012, lue koko artikkeli