Kirjasto- ja kauneuskoulutuksia aiotaan lopettaa Turussa

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle vastaesityksen säästöistä, joita ministeriö ammattikorkeakoululta edellyttää seuraavien parin vuoden aikana. Aloituspaikkoja on vähennettävä yhteensä 177 kappaletta.

Turussa on nyt laadittu virkamiesesitys, jossa pyritään turvaamaan ne koulutusohjelmat, jotka koetaan alueellisesti tärkeimmiksi. Vastaesityksen mukaan Turussa loppuisivat muun muassa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat sekä kauneudenhoidon koulutusohjelma.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on lisäksi järjestellä koulutusohjelmia uudelleen siten, että aloituspaikat vähenevät.

Muun muassa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman lopettaminen herättänee vastustusta, sillä vastaavaa opetusta ei ole tarjolla monessa paikassa.

Turun vastaesitykseen sisältyy myös se, että matkailu-, ravitsemis- ja talousala lakkautetaan ja siihen kuuluva palvelujen tuottaminen ja johtaminen siirretään liiketalouden alalle. Samalla koulutusohjelman aloituspaikkoja aiotaan kuitenkin vähentää 60:stä 40 paikkaan.

Samoin muotoilun koulutusohjelma pyritään säilyttämään 40 aloituspaikalla.

Lähde: Turun Sanomat 7.2.2012, lue koko artikkeli