Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2012

Työttömyys alenee ripeästi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa 22 000 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä kasvoi 100 henkilöllä, mutta viime vuoden tammikuusta määrä väheni 1 400 henkilöllä eli 5,9 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni 2,9 prosentilla.

Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa alempi kuin vuotta aiemmin, eli 9,6 %.  Koko maassa osuus aleni hitaammin eli 0,3 prosenttiyksiköllä, ollen 9,8 %. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on sama kuin koko maassa ja se on yhä maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa aleneminen oli yhä ripeämpää kuin koko maassa. Nuorten työttömien määrä vähenee Varsinais-Suomessa kuten koko maassa yhteensä, mutta se on kasvussa joka toisessa maakunnassa.

Uusia avoimia työpaikkoja 21% enemmän kuin vuosi sitten
Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeino-toimistoissa 3 300 kappaletta eli 24 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna tammikuun aikana 5 900 kappaletta, joista 4 200 oli uusia, tammikuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Kysynnän voimistuminen ilmeni selvimmin teollisuudessa ja erityisesti metallialalla. Palveluissakin työvoiman kysyntä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys: muutos eriytymässä seutujen kesken?
Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa vähän pienempi kuin vuosi sitten eli 2 700 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi Salon ja Turun seuduilla samalla kun se väheni Vakka-Suomessa, Turunmaalla ja Loimaan seudulla. Tammikuulle tyypilliseen tapaan nuorten työttömien määrä kasvoi kuukauden aikana – nyt 100 henkilöllä. seuduilla.

Työttömyys vähenee ripeimmin teollisuudessa
Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt teollisuuden ja tekniikan ammattiryhmissä. Yleinen linja on että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt ripeimmin kun taas palveluissa muutoksen tahti on hitaampaa. Tuntuvinta työttömyyden aleneminen on teollisuudessa, jossa määrä supistui vuodessa neljänneksellä.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.2.2012, lue koko työllisyyskatsaus

Salon työttömyysprosentti uhkaa nousta 15 prosenttiin

Matkapuhelinvalmistaja Nokia yli puolittaa Salon tehtaansa työvoiman. Yhtiö kertoi asiasta henkilöstölleen keskiviikkona Salohallissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Salon matkapuhelintehtaan nykyinen 1 600 työntekijämäärä pienenee tänä vuonna jopa tuhannella työntekijällä.

Hallitus lupaa huolehtia Nokian irtisanottavista työntekijöistä kaikin keinoin. Huolehdittavaa riittää, sillä kaupungin työttömyysprosentti on yli yksitoista. Jos Nokia vähentää tuhatkunta henkilöä, työttömyys voi pahimmassa tapauksessa nousta Ely-keskuksen mukaan 15 prosenttiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko Suomessa on jäämässä työttömiksi liki 5 000 mobiilin tietotekniikan kehittämistyön ammattilaista ensi vuoden alkuun mennessä. Salosta irtisanottavat noin tuhat tuotannon työntekijää eivät ole luvussa mukana.

TEM aikoo neuvotella muun muassa Nokian, Nokia Siemens Networksin, Accenturen ja alihankkijoiden kanssa. Ministeriö esittää, että Nokialta vapautuvista tehdastiloista voisi tehdä yrityspuiston, kuten tehtiin Kajaanissa UPM:n tiloissa. Nokia lupaa tarjota tiloja, jos yrityspuisto toteutuu.

Lähde: Turun Sanomat 9.2.2012, lue koko artikkeli

Nokian irtisanomiset: ”1990-luvun lamasta alkanut draamankaari päättyy”

Nokia aikoo irtisanoa 1 000 henkeä Salon-tehtaaltaan tämän vuoden aikana. 

Nokian Salon-tehtaan irtisanomisilla ja kännykän kokoonpanon loppumisella on symbolisesti suuri merkitys, sanovat Taloussanomien haastattelemat tutkijat. Helsingin yliopiston professorin Markku Kuisman mukaan kännykän valmistuksen loppuminen Suomessa päättää 1990-luvun lamasta alkaneen nousun lopullisesti.

Lähde: Taloussanomat 8.2.2012, lue koko artikkeli

Kirjasto- ja kauneuskoulutuksia aiotaan lopettaa Turussa

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun kaupunki tekevät opetus- ja kulttuuriministeriölle vastaesityksen säästöistä, joita ministeriö ammattikorkeakoululta edellyttää seuraavien parin vuoden aikana. Aloituspaikkoja on vähennettävä yhteensä 177 kappaletta.

Turussa on nyt laadittu virkamiesesitys, jossa pyritään turvaamaan ne koulutusohjelmat, jotka koetaan alueellisesti tärkeimmiksi. Vastaesityksen mukaan Turussa loppuisivat muun muassa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmat sekä kauneudenhoidon koulutusohjelma.

Turun ammattikorkeakoulun tavoitteena on lisäksi järjestellä koulutusohjelmia uudelleen siten, että aloituspaikat vähenevät.

Muun muassa kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman lopettaminen herättänee vastustusta, sillä vastaavaa opetusta ei ole tarjolla monessa paikassa.

Turun vastaesitykseen sisältyy myös se, että matkailu-, ravitsemis- ja talousala lakkautetaan ja siihen kuuluva palvelujen tuottaminen ja johtaminen siirretään liiketalouden alalle. Samalla koulutusohjelman aloituspaikkoja aiotaan kuitenkin vähentää 60:stä 40 paikkaan.

Samoin muotoilun koulutusohjelma pyritään säilyttämään 40 aloituspaikalla.

Lähde: Turun Sanomat 7.2.2012, lue koko artikkeli

Valmet Automotive aloittaa neuvottelut lomautuksista

Valmet Automotive käynnistää lomautuksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut Uudessakaupungissa. Valmet Automotiven palveluksessa Suomessa työskentelee noin 950 henkilöä. Lomautusuhka koskee kaikkia henkilöstöryhmiä. Lähinnä tuotannossa ja siihen välittömästi liittyvissä tehtävissä. Lomautukset alkavat aikaisintaan huhtikuun alussa.

Autonvalmistuksen tilauskanta ei ole kehittynyt ennusteiden mukaisesti, mistä seuraa noin 150 henkilön työpanosta vastaava lomautustarve. Vajaatyöllisyystilanne nähdään tilapäisenä ja sen arvioidaan kestävän loppuvuoteen 2012 saakka.

Lähde: Turun Sanomat 3.2.2012