Työttömyyden alenemistahti kiihtyi Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 21 900 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvoi 1 800 henkilöllä monien määräaikaisten työsuhteiden päättyttyä. Lisäksi osa ammatillisista oppilaitoksista joulukuussa valmistuneista oli vielä jäänyt töitä vaille. Viime vuoden joulukuusta määrä väheni 1 700 henkilöllä eli 7,2 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni 5,2 prosentilla.

Joulukuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa alempi kuin vuotta aiemmin, eli 9,7 % (10,3 %, 12/2010). Koko maassa osuus aleni saman verran eli 0,6 prosenttiyksiköllä, ollen 9,7 % (10,3 %, 12/2010). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on sama kuin koko maassa ja se on yhä maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa aleneminen oli ensi kertaa kolmeen vuoteen ripeämpää kuin koko maassa – Turun ja Salon seutujen tilanteesta huolimatta. Nuorten työttömien määrä pysyy ennallaan Varsinais-Suomessa kun se yleensä maassa vähenee

Uusia avoimia työpaikkoja 21% enemmän kuin vuosi sitten

Joulukuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 1 900 kappaletta eli 8 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna joulukuun aikana 3 900 kappaletta, joista 2 400 oli uusia, joulukuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Kysynnän voimistuminen ilmeni selvimmin palveluissa. Teollisuudessa kysynnän kasvu painottui metallialalle, missä työvoiman kysynnän vilkastuminen on kestänyt yhtäjaksoisesti lähes kaksi vuotta.

Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys: muutos eriytymässä seutujen kesken?

Nuorten, alle 25-vuotiaiden, työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa sama kuin vuosi sitten eli 2 600 henkilöä. Nuorten työttömyys kasvoi Salon ja Loimaan seuduilla samalla kun se väheni Vakka-Suomessa, Turunmaalla ja Turun seudulla. Joulukuulle tyypilliseen tapaan nuorten työttömien määrä kasvoi kuukauden aikana – nyt 260 henkilöllä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä näyttää saavuttaneen huippunsa Varsinais-Suomessa ja joulukuussa se oli lievässä laskussa vuoden takaisesta. Yli vuoden työttömänä olleita oli 5 100 Varsinais-Suomessa, mikä merkitsee 0,6 % alenemista vuodessa. Laskuun pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt Turun ja Loimaan seuduilla. Työttömien määrä väheni naisten keskuudessa lievästi (1%) ja miesten keskuudessa selvästi ripeämmin eli 11 prosentilla.

Työttömyys vähenee erityisesti teollisuudessa

Viime vuoden joulukuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt lähes kaikissa ammattien pääryhmissä. Yleinen linja on että teollisuudessa ja rakentamisessa työttömien määrä on vähentynyt ripeimmin kun taas palveluissa muutoksen tahti on hitaampaa. Tuntuvinta työttömyyden aleneminen on teollisuudessa, jossa määrä supistui vuodessa neljänneksellä.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.1.2012, lue koko työllisyyskatsaus