Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2011

Hansaprint irtisanoo ja lomauttaa

Painotalo Hansaprint vähentää ja lomauttaa henkilöstöään. Päättyneet yt-neuvottelut johtavat enintään 40 henkilön irtisanomiseen. Hansaprintin mukaan epävarma taloustilanne ja tilattaville lehdille suunniteltu arvonlisävero johtivat vähennystarpeeseen.

Hansaprintin Turun painotalon pääluottamusmies Mikael Kaartoaho kertoo, että työntekijät yrittävät vielä vähentää irtisanottavien määrää keskustelemalla työnantajan kanssa. Säästöjä pitäisi Kaartoahon mukaan hakea irtisanomisten sijaan lomautuksin, mikäli näin järeisiin toimiin ylipäänsä ryhdytään.

Alunperin yt-neuvottelujen lähtökohtana oli enintään 65 henkilön irtisanominen. Hansaprintillä on Turussa tällä hetkellä noin 350 kirjatyöntekijää.

Yhtiö on Pohjoismaiden suurimpia painotaloja. Yritys on osa Turun Sanomia julkaisevaa TS-Yhtymää.

Lähde: Yle Turku 17.1.2011

TEM & TEKES: Elävät laboratoriot verkostoitumisen tukena

Mitä paremmin yritys tuntee tuotteidensa loppukäyttäjät, sitä paremmin se yleensä menestyy. Ongelmana on usein, että yritykset ja kuluttajat eivät kohtaa. Tieto käyttäjien haluista ja tarpeista ei kulkeudu yrityksille asti. Tällaista tilannetta varten on vuosien mittaan kehitetty erilaisia tutkimus- ja testausmenetelmiä, joista lähimmäksi arjen käyttötilannetta pääsevät ns. Living Lab –kehittämisympäristöt ja -toimintamallit.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 11.11.2011, lue koko tiedote

Kiinnostuitko? Tutustu myös:

Eurokriisi – uhkana aivopakoa ja pitkäaikaistyöttömyyttä

Eurokriisi on rantautunut Suomen työmarkkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan työttömien määrä alkaa kasvaa ja saattaa nousta joulukuussa 250 000:een.

Pitkäaikaistyöttömät ovat yhä vaikeammin hoidettava riskiryhmä. Heitä oli työministeriön tilaston mukaan lokakuussa yli 56 000. Toinen kesto-ongelma on nuorisotyöttömien suuri määrä. Se vähentyi vielä syyskuulle hieman enemmän kuin muu työttömyys, mutta lasku näyttää pysähtyneen.

Sosiologian professori Asko Suikkasen mukaan maailman ja eurotalouden taantuma voi pitkittyessään johtaa nuorisotyöttömyyden kasvuun.

– Tämä muodostaa ongelman. Mistä löytää näille nuorille motivaatiota jos työllistymistilanne on heikko. Miten pyrkiä pitkiin koulutuksellisiin ratkaisuihin, jos puolella nuorista on vaikeuksia löytää paikkaansa työelämässä. On mahdollista, että korkeakoulutetut nuoret reagoivat tilanteeseen ja etsivät työtä muulta.

Lähde: Taloussanomat 10.11.2011, lue koko juttu

TuKKK: Yrittäjät eivät välttämättä palkansaajia tyytyväisempiä

Tuore tutkimus paljastaa, että yrittäjä ei enää olekaan automaattisesti palkansaajaa tyytyväisempi, kun mukaan tarkasteluun otetaan esimerkiksi tehtävien vaihtelevuus ja merkittävyys sekä palautteen saaminen.

TSE Entre tarkastelee osuudessaan myös työtyytyväisyyden suhdetta siihen, kuinka tyydyttävänä koko elämä koetaan. Tällöin kuvaan astuvat myös esimerkiksi terveys sekä työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistäminen. – Mitä tyytyväisempi on perhe-elämäänsä, sitä positiivisempana näyttäytyy myös työ. Näin näyttäisi olevan erityisesti yrittäjillä, joilla työn ja perheen väliset rajat hälvenevät muutenkin, tutkimusjohtaja Ulla Hytti sanoi.

Vapaa-ajan ja työtyytyväisyyden välinen suhde puolestaan on tärkeä erityisesti nuorille palkansaajille. Vaikutus tosin on erisuuntainen. – Mitä tyytyväisempi on vapaa-aikaansa, sitä vähemmän työ herättää tyytyväisyyttä, tutkijat totesivat.

Turun kauppakorkeakoulun TSE Entre -yksikön tutkijat ovat tutkineet työn ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä yksilön elämänkaarella. Lähtökohtana tutkijoilla on ollut selvittää, kokevatko palkkatyössä olevat ja omaan lukuunsa työtä tekevät nämä yhteydet eri tavoin.

Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 10.11.2011, lue koko artikkeli

KKA: Vähäinen työelämärelevanssi, puutteet uraohjauksessa ja rahoituksen sirpaleisuus tohtorikoulutuksen haasteina

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on julkaissut valtakunnallisen tohtorikoulutuksen seuranta-arvioinnin tulokset.

Arvioinnin mukaan yleisten työelämätaitojen edistäminen on kehittynyt viime vuosien aikana lähinnä tohtoriohjelmien tasolla, mutta yliopistotasolla tai suurissa yliopistoissa tiedekuntatasolla vastuu ja tuki tohtorikoulutuksen työelämärelevanssiin liittyen ovat kuitenkin vähäisiä. Myös tohtorikoulutettavien saama uraneuvonta on vähäistä. Arviointiryhmän mukaan opiskelijan urasuuntautuneisuus voitaisiin ottaa huomioon nykyistä paremmin opinnoissa. Uraneuvonta jo opintojen alkuvaiheessa voi avata vaihtoehtoja, mihin opiskelija aikoo tohtoroitumisensa jälkeen suuntautua.

Rahoituksen pirstaleisuus ja rahoituksen hankkimisen työläys nousivat arvioinnissa vahvasti esille, mikä kertoo osaltaan myös suuresta tohtorikoulutettavien määrästä olemassa olevaan rahoitukseen nähden. Vain ani harvoille opiskelijoille pystytään turvaamaan neljän vuoden jatkuva rahoitus. Erityisenä huolena on se, että tohtorikoulutettavien rahoitus uhkaa pirstaloitua entistä enemmän, mikä supistaa entisestään niukkoja ohjausresursseja ja tohtorikoulutettavien mahdollisuutta keskittyä opintoihinsa.

Lähde: Korkeakoulujen arviointineuvosto 7.8.2011, lue koko tiedote

Kiinnostuitko? Lataa koko raportti:

Kykyjenmetsästäjät etsivät osaajia sosiaalisessa mediassa

Rekrytointiammattilaisten mukaan tärkein työnhakua edistävä yhteisö tällä hetkellä on LinkedIn. Facebook tulee kaukaa perästä. Työmarkkinoille rynnivät nuoret ovat tottuneita sosiaalisen median käyttäjiä. Vaatimusten kasvaminen aiheuttaa paineita myös rekrytointitottumuksiin.

Työpaikkojen haku erilaisten verkkotyökalujen kautta tuudittavat monet nuoret siihen uskoon, että pelkkä sähköinen hakemus riittää työpaikan saamiseen. Timo Haavisto turkulaisesta Romana Management Oy:stä kertoo, että henkilöarvioinneissa haastattelun painoarvo on peräti 80 prosenttia ja erilaisten tehtävien vain 20 prosenttia. Oikeilla sosiaalisilla taidoilla on siis tärkeä merkitys, ei vain sillä mitä näpyttelee verkkoyhteisöön.

Lähde: Yleisradio 8.11.2011, lue koko artikkeli

http://yle.fi/alueet/turku/2011/11/headhunter_vaijyy_osaajia_somessa_3007970.html

Puolustusvoimat palkkaa kybersodankäynnin osaajia

Puolustusvoimat rakentaa kykyä vastata verkkohyökkäyksiin. Rekrytoinnit ovat jo alkaneet ja kyberstrategian on määrä valmistua ensi vuonna.

Puolustusvoimat kohottaa maalla, merellä ja ilmassa valmiuttaan kriisin uhatessa, kun taas tietoverkkopuolustukselta vaaditaan jatkuvaa valmiutta. Tietoverkkohyökkäyksiä tulee myös rauhan aikana.

Puolustusvoimat tukeutuu verkkoasioissa pitkälti yksityissektoriin. Palkattavilta kyberosaajilta vaaditaankin hyviä kontakteja alan piireihin.

Lähde: Tekniikka & Talous 3.11.2011, lue koko artikkeli

EK: Suhdannenäkymät heikentyneet

Suhdannenäkymät lähikuukausille ovat heikentyneet selvästi ja hajonta yritysten sekä toimialojen välillä on kasvanut entisestään. Kaikilla päätoimialoilla suhdanteiden arvioidaan heikkenevän seuraavan puolen vuoden aikana.

Teollisuuden tuotannon ja palvelualojen myynnin ennustetaan kuitenkin kasvavan loivasti seuraavan puolen vuoden aikana. Rakentamisessa tuotanto pysyisi nykyisellään. Henkilöstöodotukset ovat varovaiset kaikilla toimialoilla, ja teollisuudessa henkilöstön ennustetaan jopa hieman supistuvan.

Henkilöstö kasvoi jonkin verran rakentamisessa ja palveluissa. Teollisuudessa henkilöstökehitys oli arvioitua heikompaa, ja henkilöstö supistui aavistuksen. Rakentamisessa ja palveluissa henkilöstön ennustetaan pysyvän nykytasollaan loppuvuonna. Teollisuudessa henkilöstömäärä alenisi edelleen jonkin verran.

Työvoimapula jatkui melko yleisenä rakentamisessa ja palveluissa. Rakentamisessa 31 % ja palveluissa 18 % yrityksistä kärsi työvoimapulasta. Sen sijaan teollisuudessa työvoimapulaa oli vain 4 prosentilla vastaajista.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 3.11.2011, lue koko tiedote

Tilastokeskus: Oppisopimuskoulutus väheni vuonna 2010

Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen oppisopimuskoulutukseen osallistui 59 700 opiskelijaa kalenterivuoden 2010 aikana. Opiskelijoita oli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Suoritetuista tutkinnoista 42 prosenttia oli ammatillisia perustutkintoja, 32 prosenttia ammattitutkintoja ja 26 prosenttia erikoisammattitutkintoja. Tutkinnon suorittaneissa oli yhtä paljon miehiä ja naisia. Tiedot on kerätty oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä.

Eniten oppisopimuksessa opiskeltiin yhteiskunnan, liiketalouden ja hallinnon alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Vähiten opiskelijoita oli luonnonvara- ja ympäristön alalla sekä humanistisella ja kasvatusalalla. 

Lähde: Tilastokeskus 3.11.2011, lue koko tiedote

Tässäkö totuus? ”Nuorelle työttömyys voi olla lomaa”

Nuorisotyöttömyyden kasvusta ollaan huolissaan, mutta nuorten työttömyystilanne ei ole niin synkkä, kun tilastot antavat ymmärtää. Oikeasti se ei ole juuri muuta väestöä pahempaa, ja vain pieni osa on todellisessa syrjäytymisvaarassa. Osalle työttömyys voi tutkijan mukaan olla jopa lomaa. Moni nuori ei myöskään ole valmis ottamaan mitä tahansa työtä.

Lähde: Taloussanomat 1.11.2011, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »