Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö aloittaa yt-neuvottelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut säätiön vuoden 2012 talousarvion tasapainottamiseksi. YT-neuvotteluilla tavoitellaan noin 850 000 euron vuotuisia säästöjä ja ne koskevat koko henkilöstöä. Säästötavoite tarkentuu alkuvuodesta 2012.

Kelan rahoitusosuus YTHS:n kokonaisrahoituksesta on tällä hetkellä pienin ainakin viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Kelan ensi vuoden rahoituspäätöskään ei kata täysimääräisenä säätiön palkkamenoja.

Lähde: YTHS 24.11.2011, lue koko tiedote