Työllisyyskatsaus: Työllisyysaste lievässä kasvussa Varsinais-Suomessa

Heinäkuussa työllisten määrä kääntyi lievään nousuun Varsinais-Suomessa. Taantuma vei Varsinais-Suomessa yli 16 000 työpaikkaa (8%) eli menetys oli kaksinkertainen siihen mitä maassa yleisesti koettiin. Työllisten määrä Varsinais-Suomessa on miltei alkuvuoden 2005 tasolla. Nykyisellään työllisten määrä on noin 2 000 suurempi kuin vuosi sitten. Koko maassa työllisiä oli heinäkuussa 29 000 (1,1 % ) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisten määrä vähentyi teollisuudessa hyvin voimakkaasti Varsinais-Suomessa taantuman aikana ja tämä valitettava kehitys näyttää jatkuneen viime kuukausiin.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2011, lue koko tiedote