Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2011

Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi

Tammi–lokakuussa pantiin vireille 2 504 konkurssia, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 389, mikä on 47 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireillepantujen konkurssien määrä kasvoi tammi–lokakuussa teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät rakentamisen toimialalla.

Lähde: Tilastokeskus 30.11.2011, lue koko tiedote

Pitkäaikaistyötön tarvitsee yksilöllistä tukea työllistyäkseen

Pitkäaikaistyöttömiä ei saada työelämään ilman yksilöllistä tukea ja verkostoyhteistyötä. Työelämästä syrjäytyneelle nykyinen palveluviidakko on liian monimutkainen.

Työttömän tilanteen arviointia helpottaisi, jos hänellä olisi yksi paikka, josta kaikki neuvot ja ohjaus löytyisivät, arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaman Askel-hankkeen loppuraportissa.

Asiakkaiden kokemusten, mielipiteiden ja tarpeiden selvittäminen asiakasraatien ja haastattelujen avulla parantaisi myös palveluiden laatua. Esimerkiksi Helsingin kaupungin järjestämä asiakasraati esitti, että on perustettava työttömien asiamiehen toimi valvomaan työttömien oikeuksia.

Askelia kohti työelämää -hankkeeseen osallistuivat THL:n lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten työllistämistä ajava Vates-säätiö sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lähde: STT/Turun Sanomat 29.11.2011, THL 29.11.2011, lue koko raportti

PT: Teollisuus, rakentaminen ja palvelut kasvavat muuta taloutta nopeammin

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa toimialaennusteessa teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden tuotanto kasvaa tänä vuonna yhteensä n. 6 %, ensivuonna n. 3 % ja vuonna 2013 n. 6 %. Vuosina 2012 – 2013 nopeimmin kasvavia toimialoja ovat laivanrakennus, elektroniikkateollisuus sekä tietojenkäsittelypalvelu. Heikointa kehitys on painamisessa, öljynjalostuksessa ja rakentamisessa.

Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos 29.11.2011, lue koko tiedote (.pdf)

EK: Yrittäjien luottamus talouteen haurastumassa

Suomen teollisuuden suhdannetilanne on uusimpien, lokakuussa kerättyjen vertailutietojen mukaan heikompi kuin EU-maissa keskimäärin. Sen sijaan suomalaisten rakennusyritysten suhdannekuva oli hieman EU-maiden keskiarvoa vahvempi, palveluyritysten luottamus toiseksi vahvinta ja vähittäiskaupan EU alueen vahvinta.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 28.11.2011, lue koko tiedote

Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010

Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna 2010. Henkilöstön määrä oli 1 444 000 ja liikevaihtoa kertyi 358,9 miljardia euroa. Yrityksiä oli 1 700 ja henkilöstöä 3 400 vähemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia eli 22,7 miljardia euroa.

Kaikista yrityksistä 99,1 prosenttia oli pieniä eli alle 50 henkilöä työllistäviä. Ne työllistivät 48 prosenttia koko henkilöstöstä ja niiden liikevaihto-osuus oli 35 prosenttia. Keskisuuria, 50-249 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,7 prosenttia. Näiden henkilöstö oli 16 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 16 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Yli 250 henkilöä työllistävien suurten yritysten osuus kaikista yrityksistä oli 0,2 prosenttia. Suurten yritysten osuus henkilöstöstä oli 36 prosenttia ja liikevaihdosta 49 prosenttia. Henkilöstömäärä lisääntyi pienissä yrityksissä prosentin verran, väheni keskisuurissa yrityksissä kaksi prosenttia ja suurissa prosentin.

Lähde: Findikaattori.fi 25.11.2011, lue koko tiedote

Nopeasti muuttuva logistiikka-ala kärsii työvoimapulasta

Logistiikka-ala muuttuu kuljetuksesta ja varastoinnista monipuoliseksi palveluketjuksi, joka edellyttää toimijoilta laaja-alaista osaamista. Samaan aikaan alaa uhkaa työvoimapula, eivätkä koulutuksen aloituspaikat riitä kattamaan alan työvoimatarvetta Varsinais-Suomessa.

Kuljetusalalla pelätään suurta työvoimavajetta, kun 10.9.2014 astuu voimaan uusi ammattipätevyysdirektiivi, joka edellyttää kaikilta kuljettajilta jatkokoulutusta.

Varasto- ja terminaalipuolta vaivaavat väärät mielikuvat alasta. – Ennen varastotöihin kelpasi kuka tahan-sa, nyt se vaatii erikoistunutta osaamista. Asiakkaat haluavat tietää, ketkä käsittelevät heidän tavaroitaan, Pekka Orne Postens Logistikista kertoi. Varastopuolella kaivataan ennen kaikkea vanhaa teknikkotason esimieskoulutusta, hyviä tiiminvetäjiä.

Lähde: Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 24.11.2011, lue koko juttu

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö aloittaa yt-neuvottelut

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut säätiön vuoden 2012 talousarvion tasapainottamiseksi. YT-neuvotteluilla tavoitellaan noin 850 000 euron vuotuisia säästöjä ja ne koskevat koko henkilöstöä. Säästötavoite tarkentuu alkuvuodesta 2012.

Kelan rahoitusosuus YTHS:n kokonaisrahoituksesta on tällä hetkellä pienin ainakin viimeiseen kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Kelan ensi vuoden rahoituspäätöskään ei kata täysimääräisenä säätiön palkkamenoja.

Lähde: YTHS 24.11.2011, lue koko tiedote

Työllisyyskatsaus: Työllisyysaste lievässä kasvussa Varsinais-Suomessa

Heinäkuussa työllisten määrä kääntyi lievään nousuun Varsinais-Suomessa. Taantuma vei Varsinais-Suomessa yli 16 000 työpaikkaa (8%) eli menetys oli kaksinkertainen siihen mitä maassa yleisesti koettiin. Työllisten määrä Varsinais-Suomessa on miltei alkuvuoden 2005 tasolla. Nykyisellään työllisten määrä on noin 2 000 suurempi kuin vuosi sitten. Koko maassa työllisiä oli heinäkuussa 29 000 (1,1 % ) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisten määrä vähentyi teollisuudessa hyvin voimakkaasti Varsinais-Suomessa taantuman aikana ja tämä valitettava kehitys näyttää jatkuneen viime kuukausiin.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2011, lue koko tiedote

Teknisen kaupan myynti jatkoi kasvuaan lokakuussa

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen jäsenyritysten myynti jatkoi kasvussa kuluvan vuoden lokakuussa. Kasvua kertyi 10,5 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Myös erityisesti rakentamiseen keskittyvän teknisen kaupan myynti kasvoi lähes yhtä paljon. Vaikka teknisen kaupan kasvu jatkui lokakuussa, kasvuvauhti on hidastunut kesän alkuvuoteen verrattuna.

Lähde: Rakennuslehti 18.11.2011, lue koko juttu

Turva-alalla pulaa osaajista

Turva-alalla on pulaa osaajista. Työhakemuksia tulee vartiointiliikkeisiin melko paljon, mutta monelle nuorelle turva-ala on vain läpikulkupaikka. Järjestyksenvalvontapuolella pulaa on kovista ammattilaisista, jotka voivat toimia itsenäisesti ravintoloiden ovilla. Pulaan vaikuttaa turva-alan matala palkkataso.

Ravintoloiden järjestyksenvalvonta on vaativaa työtä. Työ vaatii sosiaalisia taitoja ja kykyä tarttua nopeasti ongelmiin. Suoraan järjestyksenvalvojakurssilta tullutta ei voikkaan laittaa työturvallisuussyistä yksin ravintolan ovelle.

Lähde: YLE 18.11.2011, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit