Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2011

16 000 pelkää parhaillaan työpaikkansa puolesta

Maailmantalouden synkät uutiset näkyvät yritysten irtisanomisilmoitusten määrässä. Pelkästään lokakuussa 10 yritystä on tiedottanut yt-neuvottelujen alkamisesta.

Kaiken kaikkiaan yt-neuvotteluja käy parhaillaan 30 yritystä. Neuvottelujen piirissä liki 16 600 henkeä. Neuvotteluiden seurauksena yli 3 400 työntekijää joutuu etsimään uutta työtä, sillä talouden heikko tila on iskenyt erityisesti syklisiin aloihin, kuten rakennus-, metalli- ja metsäteollisuuteen.

Lähde: Kauppalehti 19.10.2011, lue koko artikkeli

TEM: Taloushallintoalan ja liikkeenjohdon konsultoinnin tilanne hyvä

Liikkeenjohdon konsultointi on kasvanut erittäin voimakkaasti 2000-luvulla. Kasvun arvioidaan jatkuvan myös tulevina vuosina.

Liikkeenjohdon konsultoinnin toimialalla oli vuonna 2009 yhteensä 10 975 alan ammattilaista 6 346 toimipaikassa. Toimialan yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa. Toimiala on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja se työllistää huomattavan joukon eri alojen ammattilaisia.

Taloushallintoalan palveluiden liikevaihdon kehitys on vuosina 2000–2011 ollut pääosin kasvava. Koko alan sekä yksittäisten yritysten tilanne on hyvä. Sekä kirjanpito- että tilintarkastusyritysten taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet suotuisasti. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste on hyvä ja on noussut entisestään viime vuosina.

Varsinkin kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluita tarjoavat yritykset ovat keskimäärin suhteellisen pieniä. Perinteisesti alalla on arvostettu paikallisuutta ja läheisyyttä. Sähköisen asioinnin myötä tämä asetelma muuttuu. Sekä tilintarkastustoiminta että liikkeenjohdon konsultointi on voimakkaasti keskittynyt Uudenmaalle.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportti 19.10.2011, lue koko tiedote.

Potkut uhkaavat 2 000 amk-opettajaa – opetusministeri kiistää

Ammattikorkeakouluihin kohdistuvien aloituspaikkakarsintojen ja muiden säästöjen pelätään johtavan henkilöstön irtisanomisiin.

Rehtorineuvosto Arene on arvioinut, että jopa 2 000 opettajaa joutuisi lähtemään, mikäli säästöt toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön esitysten mukaan.

Kaikkiaan säästöjen suuruus on noin 120 miljoonaa euroa.

Rehtorit menevät tiistaina tapaamaan opetusministeri Jukka Gustafssonia (sd), jotta leikkauksia saataisiin kohtuullistettua.

Ammattikorkeakoulujen aloituspaikoista on määrä karsia noin 2 200 jo vuonna 2013. Supistukset koskevat etenkin kulttuurialaa ja kohdistuvat lähinnä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseviin ammattikorkeakouluihin. Esimerkiksi Kemi-Tornion, Keski-Pohjanmaan, Saimaan, Jyväskylän ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut menettäisivät koulutuspaikkoja.

Torniossa kulttuurialan ja liiketalouden alan karsinta merkitsisi ammattikorkeakoulutuksen loppumista paikakkunnalta.

Vähennyksiä perustellaan eri alueiden työvoimatarpeilla ja nuorisoikäluokkien muutoksilla.

”Tämä on avoin keskustelu ministeriön ja ammattikorkeakoulujen välillä. En halua hirveästi ylimääräistä dramatiikkaa tähän. Se ei ole eduksi asialle eikä ihmisille”, Gustafsson sanoo.

Opetusministeriö kaavailee, että ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja karsittaisiin runsaat 2 000. Gustafssonin mukaan tämä ei tarkoita 2 000 amk-opettajan irtisanomista.

”Eihän se niin voi olla, että jos aloituspaikkoja leikataan 2 000, se tarkoittaa sitä, että 2 000 opettajaa lähtee. Ikään kuin jokaisella opiskelijalla olisi yksi opettaja. Siinä oli vedetty mutkat suoriksi. Aloituspaikkojen vähentäminen myös vähentää tarvetta lakkauttaa yksiköitä tai toimipisteitä”, ministeri sanoo.

Kuinka monta opettajaa sitten uhkaa irtisanominen lähitulevaisuudessa?

”Ainoa, mistä on tarkasti sovittu hallitusohjelman neuvotteluissa, on säästötarve, joka on valtion kohdalta 51 miljoonaa euroa.”

Lähde: Helsingin Sanomat 17.10.2011, lue artikkeli 1 ja artikkeli 2

 

Väitös: Ammattikorkeakoulun pitäisi joustaa sivutoimisen työskentelyn mahdollistamiseksi

KL Riitta Kaliman kasvatustieteen (aikuiskasvatus) väitöskirjan mukaan opiskelijat opiskelivat osa-aikaisesti ja vajaatehoisesti siksi, että he opintotuen riittämättömyyden vuoksi kävivät  opiskeluaikanaan samanaikaisesti ansiotyössä. Toisaalta opintojärjestelmä edellytti koulumaisena täyspäivätoimista läsnäoloa silloinkin, kun se oppimisen kannalta ei olisi ollut välttämätöntä. Vaikka lähes jokainen opiskelija oli opiskelunsa jossain vaiheessa ansiotyössä, opiskelujärjestelmässä ei tätä ole otettu riittävästi huomioon, mikä johti opiskeluun varatun ajan ylittämiseen.

Opintojärjestelmää tulisi muuttaa siten, että se nykyistä paremmin joustaisi ja mahdollistaisi opiskelun ansiotyön ohella, koska noin puolet opiskelijoista on ansuotyössä koko opiskelunsa ajan. Myös opinto-ohjauksen ja opetuksen  kehittämistä pidettiin tärkeänä, koska  niiden avulla suurelta osalta voidaan poistaa akateemiseen  edistymiseen liittyvät esteet varsinkin kehittämällä opinnäytetyön  laadintaan liittyvää ohjausta.

Lähde: Tampereen yliopisto 14.10.2011, lue koko tiedote

Turun telakalle merkittävä alihankintatyö

STX Finland Oy on saanut tilauksen kahden suuren offshore -moduulin rakentamisesta. Moduulit valmistuvat STX Turun telakalta vuoden 2012 lopulla. Projektin työllistävä vaikutus on noin 250 henkilötyövuotta.

Moduulien rakentaminen alkaa STX Turun telakalla keväällä 2012. Moduulien yhteispaino on yli 5000 tonnia. Vaativa projekti sisältää terästöiden lisäksi moduulien pintakäsittelyä sekä kuumavarustelua. Valmistuttuaan moduulit kuljetetaan proomulla Norjaan loppukokoonpanoa, varustelua ja käyttöönottoa varten.

Lähde: Turun Sanomat 12.10.2011

 

Alihankkijat eivät pärjää yhden kortin varassa jatkossakaan

Suomalaisen telakkateollisuuden elpyminen ei saa pysäyttää pienten ja keskisuurten yritysten rakennemuutosta. Tätä mieltä ovat sekä elinkeinoviranomaiset että tutkijat. Pelkästään Lounais-Suomessa on yli 300 merialalta elantoa saavaa yritystä, joiden pitäisi asiantuntijoiden mukaan edelleen hankkia tukijalkoja myös muualta kuin meriteollisuudesta.

Telakkateollisuuden aallonpohja on ajanut viime vuosina Suomessa konkurssiin kymmeniä yrityksiä. Nämä ovat olleet pääosin sellaisia, joiden ainoa toimeentulo on tullut telakoilta. Vaikka uusien laivatilausten myötä tulevaisuus saattaakin näyttää valoisammalta, ei pelkästään telakoilta kuuluva kalke tarjoa pitkällä tähtäimellä kaikille leipää.
– Nyt on edelleen jatkettava sitä jo aloitettua työtä pk-yritysten vahvistamisessa. Rakennemuutosta on ylläpidettävä ja markkinoita haettava niin kotimaasta kuin ulkomailtakin sekä maa- että meripuolelta, toteaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yksikön päällikkö Kimmo Puolitaival.

Turun yliopiston erikoistutkija Tapio Karvonen on samoilla linjoilla. Hänen mielestään telakkateollisuuden ahdingosta on poikinut jotain hyvääkin.

– Kaikista asioista voi aina löytää jotain positiivistakin. Ilman muuta laivateollisuuden hiljaiselo on pakottanut pk-yrityksiä tekemään rakenteellisia muutoksia: on panostettu koulutukseen ja tuotekehittelyyn, ja haettu uusia markkinoita ulkomailta. Vaikka lomautuksia ja irtisanomisiakin on tullut, niin mitään ei vielä ole menetetty, sillä osaamistaso on pystytty ylläpitämään, Karvonen luonnehtii.

Lähde: YLE Turku 6.10.2011, lue koko artikkeli

Tilastokeskus: Kansantalouden tuotanto kasvoi heinäkuussa 2011

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi heinäkuussa 0,2 prosenttia edelliskuukaudesta. Työpäiväkorjattuna tuotanto kasvoi 4,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta. Kesäkuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,8 prosenttia (oli 2,5 prosenttia) edellisvuoden kesäkuusta.

Lähde: Tilastokeskus 6.10.2011, lue koko artikkeli

EK: Pk-yritysten tarve kansainvälistymisen neuvontaan kasvanut

Kansainvälistymistä harkitsevat ja käynnistävät yritykset tarvitsevat kansainvälistymispalveluita useammin kuin kansainvälisillä markkinoilla jo aktiivisesti toimivat yritykset. Elinkeinoelämän rakennemuutosten ja nykyisen taloudellisen tilanteen johdosta tarve pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen on myös kasvamassa.

Tiedot käyvät ilmi EK:n ja Finpron tekemästä kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten kansainvälistymispalveluiden tarvetta ja käyttöä.

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä kansainvälistymispalveluita käyttivät suhteellisesti eniten suuryritykset. Eniten kansainvälistymispalveluita tarvitaan kuitenkin kansainvälistymisen alkutaipaleella. Kansainvälistymistä harkitsevista tai aloittelevista yrityksistä peräti 90 % kaipasi apua viennin tai muun kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen. Toistaiseksi kansainvälistyvät pienyritykset eivät kuitenkaan ole aina löytäneet tarvitsemaansa palvelua.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 6.10.2011, lue koko artikkeli

”Perinteisiin työtapoihin tottuneet kärsivät eniten”

Työmarkkinoiden toimintaympäristöt kansainvälistyvät. Yritykset pirstaloituvat, menevät nurin ja verkostoituvat. Epävarmuus kasvaa.

Lapin yliopiston professori Asko Suikkanen myöntää, että nyt on käynnissä yksi työelämän suurimmista murroksista. Nykyistä työn teon tapaa leimaa projektikeskeisyys ja yhteisöllisyys.

– Ennen työtä tehtiin yksin ja keskityttiin pitkälti omaan työsuoritukseen. Nyt päällimmäiseksi nousevat sosiaaliset suhteet. Neuvottelu- ja sopimistaidot ja innovaatioiden keksiminen yhdessä ovat keskeisessä roolissa.

Professori on erityisen huolissaan iäkkäiden miesten sopeutumisesta työelämän muutoksiin.

– Perinteisiin työtapoihin tottuneet kärsivät tulevaisuudessa eniten, professori arvioi.

Muutos näkyy myös 1960–70-luvulla syntyneiden naisten koulutustasossa.

– Pysyäkseen kilpailukykyisinä naiset hankkivat jo kaksi tutkintoa.

Jostain viestii sekin, että yli 40 prosenttia työntekijöistä vaihtoi 90-luvun lopulta vuoteen 2007 mennessä toimialaa tai ammattia ja 70–80-luvulla syntyneet hyppäävät mielellään kansainvälisille vesille.

– Ulkomaille ei enää paeta ankeita kotimaisia oloja, vaan kansainvälinen työ nähdään vain kiinnostavampana vaihtoehtona, Suikkanen täsmentää.

Lähde: Helsingin Uutiset 4.10.2011, lue koko artikkeli

 

Töitä verkosta?

Verkko on muuttanut työn hakemisen pysyvästi. Tästä huolimatta perusasiat ovat pysyneet samoina. Työhakemus on syytä laatia huolella ja kannattaa olla rehellinen. Työhaastattelussa on parasta olla oma itsensä, sillä työkin tehdään omana itsenä.

Uudenlaisiakin taitoja tarvitaan työtä haettaessa. Näitä ovat mm. virtuaalimaailmassa toimiminen ja uudenlainen medialukutaito sekä tiedonhaku.

Erikoispsykologin mukaan informaation helppo kerääminen verkosta on tuonut myös lisähaasteita työnhakijoille. ”Työhaastatteluihin ei voi tulla perehtymättä organisaatioon, sillä tiedon saaminen on nykyään niin helppoa. Enää ei tarvitse tilata yrityksen vuosikertomuksia. Tietämättömyys antaa työnantajille viestin, että ei ole motivoitunut tai viitseliäs.”, kertoo Anita Rintala-Rasmus.

Työnhakijan muistilista:

  • Perehdy työpaikkaan johon olet hakemassa. Internetistä löytyy jokaisen yrityksen kotisivut, joilta löytyvät tarvittavat tiedot. Ota lisäksi yhteyttä työnantajaan puhelimitse, se osoittaa aitoa kiinnostusta. Myös haastattelukäytäntö kannattaa selvittää.
  • Kerro rehellisesti vahvuuksistasi. Jokaisella on myös heikkoutensa. Valehdella ei kannata, sillä siitä jää kiinni.
  • Mieti, minkälainen työ sinua oikeasti innostaa. Mahdollisuudet paranevat huomattavasti, kun hakee työtä, josta on oikeasti kiinnostunut.

Lähde: Työpiste 3.10.2011, lue koko juttu

Uudemmat artikkelit »