TEM: Kansainvälistyminen huonekaluteollisuuden haasteena

Vuoden 2008 finanssikriisistä alkanut taantuma vaikutti huonekalujen valmistukseen hitaammin kuin muihin toimialoihin, mutta taantuma on jatkunut alalla pidempään. Erityisen dramaattisesti taantuma on leikannut alan vientiä, joka oli vuonna 2010 vain 117 miljoonaa euroa.

Suomalainen huonekaluteollisuus on hyvin riippuvainen kotimarkkinoista ja yksityisen kulutuskysynnän kehityksestä. Kotimarkkinat eivät kuitenkaan enää merkittävästi kasva, joten jos kasvua halutaan, tulisi sitä hakea viennistä.

Huonekalujen kysyntä kasvaa globaalisti ja huonekaluja viedään paljon maista toisiin, joten mahdollisuuksia on. Lähialueilla, kuten Venäjällä, uskoisi löytyvän mahdollisuuksia myös suomalaisille huonekalujen valmistajille.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 27.10.2011, lue koko tiedote