Varsinais-Suomessa kehitetty ammattibarometri valtakunnalliseen käyttöön

Varsinais-Suomessa kehitetty Ammattibarometri tehdään nyt toisen kerran  kaikissa maan TE-toimistoissa. Ammattibarometri perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen paikallisista työmarkkinoista sekä niiden näkymistä puoli vuotta eteenpäin. TE-toimistot arvioivat noin 200 keskeisen työelämän ammatin kysynnän sekä toisaalta kysynnän ja tarjonnan kohtaamon eli työvoiman saatavuustilanteen kehitystä. Lokakuun alussa tehdyn uusimman barometrin mukaan työvoimapula jatkuu edelleen etenkin sosiaali- ja terveystyön ammateissa. Liikaa työnhakijoita suhteessa avoimiin työtilaisuuksiin sen sijaan on muun muassa toimistotyössä.

Parhaimmat työllisyysnäkymät sosiaali- ja terveysalan ammateissa

Lokakuun alussa laaditun vuoden 2011 kolmannen ammattibarometrin mukaan sairaanhoitajien, perushoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden työvoiman kysynnän odotetaan kasvavan eniten seuraavan puolen vuoden aikana. Suurinta työvoiman kysynnän vähennystä odotetaan puolestaan sähkö- elektroniikka ja teletekniikan kokoojista, pankkitoimihenkilöistä ja sihteereistä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattityövoimasta edelleen pulaa Varsinais-Suomessa

TE-toimistojen arvioiden mukaan Varsinais-Suomessa on seuraavan puolen vuoden aikana eniten pulaa lähinnä sosiaali- ja terveystyön ammateissa toimivasta työvoimasta; muun muassa sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä, perushoitajista, lastentarhanopettajista sekä fysioterapeuteista ja kuntohoitajista. Viimeisen puolen vuoden aikana sairaanhoitajia on ollut työttömänä keskimäärin kuukausittain 69 henkilöä ja avoimia työpaikkoja heille on ollut tarjolla lähes 700. Lääkäreitä puolestaan on ollut työttömän 8 henkilöä ja avoimia työpaikkoja 155. Vaikeaa työllisyystilannetta odotetaan puolestaan toimistotyöntekijöillä, rakennusalan sekatyöntekijöillä, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikan kokoojilla sekä tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkistaa tänään ennusteensa koko maan lyhyen aikajänteen työmarkkinanäkymistä. TEM:n ennuste löytyy osoitteesta http://www.tem.fi

Linkit:

   1.  Varsinais-Suomen Ammattibarometri TE-toimistoittain, http://www.luotain.fi/julkaisut/ammattibarometri_III_2011.pdf
   2. Varsinais-Suomen Ammattibarometrin yhteenveto (ns. posteri) http://www.luotain.fi/julkaisut/Ammattibarometriposteri_III_2011.pdf 

Yhteystiedot:
Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 535 0100, jouni.marttinen@ely-keskus.fi

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.10.2011