EK: Pk-yritysten tarve kansainvälistymisen neuvontaan kasvanut

Kansainvälistymistä harkitsevat ja käynnistävät yritykset tarvitsevat kansainvälistymispalveluita useammin kuin kansainvälisillä markkinoilla jo aktiivisesti toimivat yritykset. Elinkeinoelämän rakennemuutosten ja nykyisen taloudellisen tilanteen johdosta tarve pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymiseen on myös kasvamassa.

Tiedot käyvät ilmi EK:n ja Finpron tekemästä kyselystä, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten kansainvälistymispalveluiden tarvetta ja käyttöä.

Kyselyyn osallistuneista yrityksistä kansainvälistymispalveluita käyttivät suhteellisesti eniten suuryritykset. Eniten kansainvälistymispalveluita tarvitaan kuitenkin kansainvälistymisen alkutaipaleella. Kansainvälistymistä harkitsevista tai aloittelevista yrityksistä peräti 90 % kaipasi apua viennin tai muun kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen. Toistaiseksi kansainvälistyvät pienyritykset eivät kuitenkaan ole aina löytäneet tarvitsemaansa palvelua.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 6.10.2011, lue koko artikkeli