Kuukausittaiset arkistot: lokakuu 2011

Vuokratyöntekijöiden asemaan muutoksia

Hallitus ehdottaa vuokratyöntekijöiden asemaa parantavia muutoksia työsopimuslakiin ja lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin. Lakimuutosten on tarkoitus parantaa vuokratyöntekijöiden yhdenvertaista kohtelua ja edistää yritysten tasavertaista kilpailua. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 5. joulukuuta 2011.

Työsopimuslain muutoksilla pyritään varmistamaan, että vuokratyöntekijät saavat samat työehdot eli työajan, palkan sekä työolot kuin vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen varsinaiset työntekijät. Muutokset koskevat aloja, joilla ei ole työehtosopimusta.

Lisäksi vuokratyöntekijöitä käyttävällä yrityksellä on jatkossa velvollisuus tiedottaa myös vuokratyöntekijöille yrityksessä avoinna olevista työpaikoista samalla tavoin kuin se antaa niistä tietoa omille työntekijöilleen.

Yrityksen on myös tarjottava vuokratyöntekijöille mahdollisuus käyttää muita kuin työsuhde-etuihin kuuluvia palveluita ja järjestelyitä, joita se tarjoaa omille työntekijöilleen.

Lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin tehtävien muutosten tarkoituksena on, että Suomeen lähetetyillä vuokratyöntekijöillä on samat työehdot kuin suomalaisilla vuokratyöntekijöillä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 27.10.2011, lue koko tiedote

VTT: Talousnäkymien epävarmuus uhkaa rakentamisen kasvua

Rakentaminen on elpynyt kohtuullisen hyvin finanssikriisin jälkeisestä pudotuksesta. Suomessa ala on kasvanut viime ja tänä vuonna ripeästi ja vetänyt koko taloutta nousuun. Myös puutuotealan tärkeimmissä vientimaissa kehitys on vauhdittunut ja ollut parempaa kuin EU:ssa keskimäärin. Rakentamisen lähivuosien näkymät ovat kuitenkin epävarmat niin Suomessa, Euroopassa kuin lähialueilla, sanoo Puumarkkinapäivässä Helsingissä puhunut VTT:n Pekka Pajakkala.

VTT:n mukaan rakentaminen pysyy Suomessa ensi vuonna nykyisellä tasolla tai vähenee korkeintaan hieman. Rakentamisen nykyvauhdin odotetaan jatkuvan ensi syksyyn asti. Vaikka taantumaa pidetään epätodennäköisenä, se ei myöskään ole täysin poissuljettu vaihtoehto.

Lähde: VTT 27.10.2011, lue koko artikkeli

TEM: Kansainvälistyminen huonekaluteollisuuden haasteena

Vuoden 2008 finanssikriisistä alkanut taantuma vaikutti huonekalujen valmistukseen hitaammin kuin muihin toimialoihin, mutta taantuma on jatkunut alalla pidempään. Erityisen dramaattisesti taantuma on leikannut alan vientiä, joka oli vuonna 2010 vain 117 miljoonaa euroa.

Suomalainen huonekaluteollisuus on hyvin riippuvainen kotimarkkinoista ja yksityisen kulutuskysynnän kehityksestä. Kotimarkkinat eivät kuitenkaan enää merkittävästi kasva, joten jos kasvua halutaan, tulisi sitä hakea viennistä.

Huonekalujen kysyntä kasvaa globaalisti ja huonekaluja viedään paljon maista toisiin, joten mahdollisuuksia on. Lähialueilla, kuten Venäjällä, uskoisi löytyvän mahdollisuuksia myös suomalaisille huonekalujen valmistajille.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 27.10.2011, lue koko tiedote

Korkeakouluopiskelijat pitävät työllistymismahdollisuuksia heikkoina Turun alueella

Työllistyminen Turun seudulle kiinnostaa opiskelijoita, mutta työpaikkoja on vähän tarjolla. Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkean ja Yrkeshögskolan Novian opiskelijakunnille suunnatussa kyselyssä työllistymismahdollisuudet nousivat yhdeksi suurimmista epäkohdista.

– Yli puolet opiskelijoista pitää mahdollisuuksia heikkoina. Siksi suunnataan Helsinkiin töihin. Opiskelijat tulisi jotenkin sitouttaa Turun seudulle, painottaa Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Rauli Helenius.

Lähde: Turun Sanomat 25.11.2011, lue koko artikkeli

Varsinais-Suomessa kehitetty ammattibarometri valtakunnalliseen käyttöön

Varsinais-Suomessa kehitetty Ammattibarometri tehdään nyt toisen kerran  kaikissa maan TE-toimistoissa. Ammattibarometri perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen paikallisista työmarkkinoista sekä niiden näkymistä puoli vuotta eteenpäin. TE-toimistot arvioivat noin 200 keskeisen työelämän ammatin kysynnän sekä toisaalta kysynnän ja tarjonnan kohtaamon eli työvoiman saatavuustilanteen kehitystä. Lokakuun alussa tehdyn uusimman barometrin mukaan työvoimapula jatkuu edelleen etenkin sosiaali- ja terveystyön ammateissa. Liikaa työnhakijoita suhteessa avoimiin työtilaisuuksiin sen sijaan on muun muassa toimistotyössä.

Parhaimmat työllisyysnäkymät sosiaali- ja terveysalan ammateissa

Lokakuun alussa laaditun vuoden 2011 kolmannen ammattibarometrin mukaan sairaanhoitajien, perushoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja lääkäreiden työvoiman kysynnän odotetaan kasvavan eniten seuraavan puolen vuoden aikana. Suurinta työvoiman kysynnän vähennystä odotetaan puolestaan sähkö- elektroniikka ja teletekniikan kokoojista, pankkitoimihenkilöistä ja sihteereistä.

Sosiaali- ja terveysalan ammattityövoimasta edelleen pulaa Varsinais-Suomessa

TE-toimistojen arvioiden mukaan Varsinais-Suomessa on seuraavan puolen vuoden aikana eniten pulaa lähinnä sosiaali- ja terveystyön ammateissa toimivasta työvoimasta; muun muassa sairaanhoitajista, sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä, perushoitajista, lastentarhanopettajista sekä fysioterapeuteista ja kuntohoitajista. Viimeisen puolen vuoden aikana sairaanhoitajia on ollut työttömänä keskimäärin kuukausittain 69 henkilöä ja avoimia työpaikkoja heille on ollut tarjolla lähes 700. Lääkäreitä puolestaan on ollut työttömän 8 henkilöä ja avoimia työpaikkoja 155. Vaikeaa työllisyystilannetta odotetaan puolestaan toimistotyöntekijöillä, rakennusalan sekatyöntekijöillä, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikan kokoojilla sekä tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkistaa tänään ennusteensa koko maan lyhyen aikajänteen työmarkkinanäkymistä. TEM:n ennuste löytyy osoitteesta http://www.tem.fi

Linkit:

   1.  Varsinais-Suomen Ammattibarometri TE-toimistoittain, http://www.luotain.fi/julkaisut/ammattibarometri_III_2011.pdf
   2. Varsinais-Suomen Ammattibarometrin yhteenveto (ns. posteri) http://www.luotain.fi/julkaisut/Ammattibarometriposteri_III_2011.pdf 

Yhteystiedot:
Ennakointiasiantuntija Jouni Marttinen Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 040 535 0100, jouni.marttinen@ely-keskus.fi

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.10.2011

V-S:n työllisyyskatsaus: Työttömyys aleni syyskuussa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 19000 työtöntä työnhakijaa. Viime vuoden syyskuusta määrä väheni 1000 henkilöllä eli n. 5 %. Koko maasssa työttömien määrä väheni n. 7 prosentilla.Työttömien osuus työvoimasta oli 8,5 %.

Uusia avoimia työpaikkoja oli 10 % enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysynnän voimistuminen oli selvintä rakentamisessa ja teollisuudessa. Myös sosiaali- ja hallintoaloilla työpaikkoja oli tarjolla aiempaa runsaammin.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa 2400 henkilöä eli 200 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvussa, vaikka näyttääkin siltä että huippu on saavutettu.

Työhallinnon toimenpiteillä työllistyi tai oli koulutuksessa 8300 henkilöä eli 7 % enemmän kuin viime vuonna. Työvoimakoulutuksessa oli 2700 henkilöä. Tukityöllä oli työllistetty 2300 henkilöä, joista 71 % yksityiselle sektorille.

Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2011, lue koko raportti (.pdf)

Turun kaupunki investoi 123 miljoonalla eurolla ensi vuonna

Turulla on seuraavina vuosina luvassa melkoinen investointisuma. Ensi vuonna investointeihin aiotaan kuluttaa 123 miljoonaa. Luvassa on muun muassa vanhainkotien ja koulujen peruskorjauksia. Lisäksi Turku käynnistää peräti 135 miljoonalla kehittämishankkeita, joista merkittävimmät ovat palloiluhallin rakentaminen, kaupunginteatterin uudistus ja Kampus-hanke.

Lähde: Turkulainen 20.10.2011, lue koko juttu

Nokian työntekijöiden määrä kasvoi vuodessa 4 400:llä

Samaan aikaan kun Nokia on kertonut merkittävistä henkilöstövähennyksistä, yhtiössä työskentelevien ihmisten määrä on vain kasvanut. Nokia Siemens Networksin henkilöstömäärän kasvu johtuu ensisijaisesti Motorola Solutions -verkkoliiketoimintojen yritysostosta.

Yhtiön rekrytointi ei näyttäisi olevan jäissä. Tällä hetkellä Nokian työpaikat-sivulla ilmoitetaan yhteensä 694:stä avoimesta työpaikasta. Niistä kuitenkin vain 11 on Suomessa.

Lähde: Talouselämä 20.10.2011, lue koko juttu

Pelialan yrittämistä vauhditetaan tutkimuksella

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tietotekniikan laitos selvittää, mikä tekee peliyrityksestä menestyvän. Tutkimuksella halutaan selvittää myös, mitkä ovat peliteollisuudessa toimivan yrityksen erityistarpeet esimerkiksi kännykkäohjelmistoja valmistaviin yrityksiin verrattuna.

Tutkimuksen avulla halutaan lisää kasvua ja tehokkuutta Suomen peliteollisuudelle. Erityisesti se keskittyy pelialan yrittämisen tukemiseen Kaakkois-Suomessa, jonne alan kasvun arvioidaan tuovan useita kymmeniä uusia työpaikkoja lähivuosina. Tutkimus on LUT:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kotkan seudun innovaatioyhtiö Cursorin yhteishanke.

Tutkimuksen avulla halutaan helpottaa alalle lähtemistä. Se pyrkii tarjoamaan uusille yrittäjille käsityksen siitä, mitä pelejä valmistavan ohjelmistoyrityksen on hyvä tietää ja mihin kaikkeen kannattaa olla varautunut.

Lähde: Kauppalehti 20.10.2011, lue koko juttu

« Vanhemmat artikkelit