Väitös: Dynaamisilla kyvykkyyksillä tärkeä rooli pk-yritysten kansainvälisessä kasvussa

KTM Arto Kuuluvainen seuraa väitöskirjatutkimuksessaan neljän suomalaisen pienen- tai keskisuuren teollisuusyrityksen kasvukehitystä kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus kohdistaa päähuomion niille muutoksille, joita yritykset kohtasivat vuosien 2002 ja 2010 välisenä aikana. Tapausyritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehitystä analysoidaan dynaamisten kyvykkyyksien teoriasta johdetun viitekehyksen kautta.

Tutkimus tarjoaa myös hyödyllistä tietoa niille pk-yritysten johtajille jotka pyrkivät kasvattamaan yritystään kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkkejä tällaisesta tiedosta ovat muun muassa tutkittujen yritysten hyödyllisiksi kokemat käytännöt sekä prosessit joihin tutkimuksen mukaan kannattaa erityisesti panostaa kansainvälisillä markkinoilla toimittaessa.

Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 30.9.2011, lue koko tiedote