VATT: Työvoiman tarve Varsinais-Suomessa vuosina 2008 – 2025

VATT:n tutkimusraportti käy läpi taloudellisen kehityksen alueellista ennakointia. Tuorein raportti ilmestyi 15.9.2011.

Vielä 1970-luvun lopussa jalostuksen ja alkutuotannon toimialat työllistivät yli puolet Varsinais-Suomen työntekijöistä. Vuonna 2008 palvelutoimialoilla työskenteli kuitenkin jo kaksi kolmasosaa maakunnan kaikista työllisistä.

Seuraavan 15 vuoden aikana aluetalouden rakennemuutoksen odotetaan hieman hidastuvan, vaikka palveluiden osuuden odotetaan kasvavan alkutuotannon ja teollisuuden kustannuksella.

Parhaiten menestyviä toimialoja suhteeessa koko maan toimialakohtaiseen kehitykseen ovat puutavaroiden valmistus, koneiden ja laitteiden valmistus sekä sähköteknisten tuotteiden valmistus. Työpaikkojen määrällä arvioituna niiden odotetaan säilyvän suurimpina teollisuustoimialoina Varsinais-Suomessa. Kulkuneuvojen valmistus tullee kärsimään telakkateollisuuden rakennemuutoksesta.

Palvelualoista parhaiten menestyvät tulevina vuosikymmeninä majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä liike-elämän palvelut. Kauppaa, liikennettä sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluita odottavat hitaamman kasvun ajat.

Koulutus- sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden työllisten määrä kasvaa erittäin voimakkaasti.

Varsinais-Suomen kokonaistyöllisyys supistuu vuosien 2008 ja 2025 välillä hieman yli kahdella prosentilla. Väestöennusteeseen suhteutettuna työllisten määrn supistuminen tarkoittaisi kuitenkin yli 72 prosentin työllisyysastetta vuonna 2025, mikä on noin 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2008 työllisyysaste.

Lähde: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus