Nuorisotyöllisyyteen etsitään taas ratkaisuja

Nuorten työttömyys on pysynyt korkeana, ja nuorten syrjäytyminen työelämästä halutaan estää. Asiaa valmistelee nyt työryhmä, jotta hallitusohjelman mukainen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen voidaan aloittaa ensi vuonna (2012) ja saattaa voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alusta. Työryhmän on löydettävä keinot moneen asiaan.

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä etsii ratkaisuja siihen, miten kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista, miten tunnistetaan tuen tarve ja miten työvoimapalveluilla katetaan nuorten yhteiskuntatakuu.

Työryhmän tehtävänä on löytää keinot siihen, miten tutkinnon suorittaneet nuoret sijoittuisivat osaamistaan vastaavaan työhön, miten työnantajat innostuisivat auttamaan nuoria työelämän alkuun sekä miten voitaisiin edistää nuorten yrittäjyyttä. Työryhmä laatii myös esitykset työelämän kehittämiseksi niin, että työn merkitys nuorelle korostuu entisestään.

Elokuussa 2011 alle 29-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 54 600, joista alle 25-vuotiaita 30 300. Heistä noin kolmanneksella on pelkästään perusasteen koulutus. Lähes puolella työttömistä on suoritettuna ammatillisen keskiasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto.

”Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta estämme nuorten syrjäytymisen koulutuksesta, työelämästä ja sitä myöten yhteiskunnasta. Yhteiskuntatakuu on hallituskauden keskeinen panostus tulevaisuuteen ja tulevaisuuden rakentajiin”, toteaa työministeri Lauri Ihalainen.

Hallitusohjelman mukaan nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmässä on jäseniä eri ministeriöistä, Kelasta, Kuntaliitosta, Allianssista sekä työmarkkinajärjestöistä.

Lähde: Tekniikka&Talous 27.9.2011, lue koko artikkeli