Kuukausittaiset arkistot: syyskuu 2011

Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi 6 prosenttia tammi – elokuussa 2011

Tammi – elokuussa pantiin vireille 1 993 konkurssia, mikä on 6,0 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 180, mikä on puolestaan 171 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Lähde: Tilastokeskus 30.9.2011, lue koko tiedote

Tutustu myös:

Väitös: Dynaamisilla kyvykkyyksillä tärkeä rooli pk-yritysten kansainvälisessä kasvussa

KTM Arto Kuuluvainen seuraa väitöskirjatutkimuksessaan neljän suomalaisen pienen- tai keskisuuren teollisuusyrityksen kasvukehitystä kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimus kohdistaa päähuomion niille muutoksille, joita yritykset kohtasivat vuosien 2002 ja 2010 välisenä aikana. Tapausyritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehitystä analysoidaan dynaamisten kyvykkyyksien teoriasta johdetun viitekehyksen kautta.

Tutkimus tarjoaa myös hyödyllistä tietoa niille pk-yritysten johtajille jotka pyrkivät kasvattamaan yritystään kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkkejä tällaisesta tiedosta ovat muun muassa tutkittujen yritysten hyödyllisiksi kokemat käytännöt sekä prosessit joihin tutkimuksen mukaan kannattaa erityisesti panostaa kansainvälisillä markkinoilla toimittaessa.

Lähde: Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 30.9.2011, lue koko tiedote

Suomi-elektroniikka taantui Nokian nousua edeltävälle tasolle

Elektroniikkateollisuuden käyrät ovat jo pitkään kulkeneet Suomessa huolestuttavaan suuntaan, kertoo tänään ilmestynyt Tekniikka&Talous-lehti.

Työntekijämäärä on pudonnut huippuvuosista viidenneksellä, yli 10 000:lla. Elektroniikka- ja sähköteollisuus työllistää nyt 54 000 henkeä.

Alan vienti on laskenut 2000-luvun alusta puoleen, ja osuus Suomen viennistä on romahtanut yli 30 prosentista tämän hetken 13 prosenttiin.

Ala on palautunut Suomen kansantaloudessa siihen kokoon, missä se oli ennen Nokian suurta nousua 1990-luvun puolivälin jälkeen.

Teollisuuden kaksi muuta tukijalkaa, metsä- ja metalliteollisuus sekä myös kemia ovat nyky-Suomessa selvästi elektroniikkaa suurempia aloja.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden toimialasta vastaava johtaja Juha Ylä-Jääski Teknologiateollisuus ry:stä myöntää, että luvut näyttävät pahalta.

Ylä-Jääski arvioi myös, että suunnan kääntäminen on vaikeaa. ”Tärkeää olisi pystyä ylläpitämään edes nykyinen taso”, hän sanoo.

Lähde: Tekniikka&Talous 30.9.2011, lue koko artikkeli

Nokia aikoo karsia Suomesta 300 työntekijää

Matkapuhelinvalmistaja Nokia suunnittelee jälleen vähentävänsä väkeä. Suomesta yhtiö vähentänee 300 henkilöä. Lisäksi Nokia arvioi muun muassa Salon tehtaan roolin uusiksi. Yhtiö aikoo myös sulkea Romaniassa sijaitsevan tehtaansa.

Suomessa Salon tehtaan roolia mietitään uusiksi. Yhtiön mukaan tehtaasta tulisi tuotteiden räätälöintiin keskittynyt yksikkö.

Nokia suunnittelee, että Salon tehtaalla alettaisiin suunnitella älypuhelimien ohjelmistoja ja myyntipakkauksia. Puhelimien varsinainen kokoaminen tapahtuisi Aasiassa, koska siellä myös komponenttitoimittajat ovat.

Yhtiö uudelleenarvioi myös Unkarin Komaromin ja Meksikon Reynosan tehtaiden roolit.

Salon, Unkarin ja Meksikon tehtaisiin suunniteltujen muutosten arvioidaan vaikuttavan näiden tehtaiden henkilöstömäärään ensi vuoden aikana, mutta ei vielä tänä vuonna. Noin 3 500 saa lähteä maailmanlaajuisesti.

Lähde: YLE 29.9.2011, lue koko artikkeli

 

VATT: Työvoiman tarve Varsinais-Suomessa vuosina 2008 – 2025

VATT:n tutkimusraportti käy läpi taloudellisen kehityksen alueellista ennakointia. Tuorein raportti ilmestyi 15.9.2011.

Vielä 1970-luvun lopussa jalostuksen ja alkutuotannon toimialat työllistivät yli puolet Varsinais-Suomen työntekijöistä. Vuonna 2008 palvelutoimialoilla työskenteli kuitenkin jo kaksi kolmasosaa maakunnan kaikista työllisistä.

Seuraavan 15 vuoden aikana aluetalouden rakennemuutoksen odotetaan hieman hidastuvan, vaikka palveluiden osuuden odotetaan kasvavan alkutuotannon ja teollisuuden kustannuksella.

Parhaiten menestyviä toimialoja suhteeessa koko maan toimialakohtaiseen kehitykseen ovat puutavaroiden valmistus, koneiden ja laitteiden valmistus sekä sähköteknisten tuotteiden valmistus. Työpaikkojen määrällä arvioituna niiden odotetaan säilyvän suurimpina teollisuustoimialoina Varsinais-Suomessa. Kulkuneuvojen valmistus tullee kärsimään telakkateollisuuden rakennemuutoksesta.

Palvelualoista parhaiten menestyvät tulevina vuosikymmeninä majoitus- ja ravitsemustoiminta sekä liike-elämän palvelut. Kauppaa, liikennettä sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluita odottavat hitaamman kasvun ajat.

Koulutus- sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden työllisten määrä kasvaa erittäin voimakkaasti.

Varsinais-Suomen kokonaistyöllisyys supistuu vuosien 2008 ja 2025 välillä hieman yli kahdella prosentilla. Väestöennusteeseen suhteutettuna työllisten määrn supistuminen tarkoittaisi kuitenkin yli 72 prosentin työllisyysastetta vuonna 2025, mikä on noin 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2008 työllisyysaste.

Lähde: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Kansallinen epäonnistumisen päivä hälventää esteitä yrittämiselle

Joukko nuoria ja kokeneempia yrittäjiä liputtaa luvallisen epäonnistumisen puolesta. Lokakuussa järjestettävä Kansallinen epäonnistumisen päivä pyrkii hälventämään epäonnistumisen pelkoa, joka on suurimpia esteitä yrittäjäksi ryhtymiselle.

Epäonnistumisen päivä muistuttaa, että vaikka välillä ei mene nappiin, seuraavalla kerralla voi onnistua paremmin.

Lähde: Yle 29.9.2011, lue koko uutinen

Tutustu myös:

Syksyn yhteishaku ammatilliseen peruskoulutukseen 28.9.-7.10.

Keskiviikkona käynnistyvässä ammatillisen koulutuksen yhteishaussa voi hakea osoitteessa http://www.haenyt.fi. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä 7.10. klo 16.15.

Yhteishaussa voi hakea tammikuussa 2012 alkavan ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi kotitalousopetukseen (talouskoulu). Ruotsinkielistä koulutusta ei tänä syksynä ole haussa mukana. Hakemisessa tarvittavat tiedot löytyvät haenyt.fi –osoitteen lisäksi Koulutusnetistä.

Lähde: Opetushallitus 28.9.2011, lue koko tiedote

Raisio irtisanoo 14 työntekijää

Raision elokuussa käynnistämät yt-neuvottelut, joiden piirissä oli 165 henkilöä, ovat päättyneet. Tuotannollisilla sekä taloudellisilla ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla syillä vähenee irtisanomisin 14 työtehtävää. Raisio keskittää rehu-, tuotantopanos- ja viljakauppatoiminnot samaan yhtiöön perustamalla Raisioagro Oy:n.

Tarve toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyy suomalaisen maataloustuotannon ja erityisesti kotieläintuotannon voimakkaaseen rakennemuutokseen, jonka ennakoidaan yhä jatkuvan.

Lähde: Turun Sanomat 27.9.2011

 

Turun telakalle jättitilaus saksalaiselta TUI Cruisesilta

Telakkayhtiö STX Finland ja saksalainen varustamo TUI Cruises ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen risteilyaluksen suunnittelusta ja rakentamisesta STX:n Turun telakalla. Tilaus tuo Turkuun töitä yhteensä 5 500 henkilötyövuoden verran. Sopimus sisältää myös option toisesta aluksesta.

Alus on määrä toimittaa tilaajalleen vuoden 2014 keväällä. 97 000 bruttorekisteritonnin alus on pienempi kuin Turussa viime vuosina valmistuneet risteilijät, mutta selvästi esimerkiksi Silja Europaa (60 000 bruttorekisteritonnia) suurempi. Aluksen pituus on noin 295 metriä ja leveys noin 36 metriä. Aluksessa on 1 250 hyttiä ja sen matkustajamäärä on 2 500. Aluksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen.

Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta julkisuudessa on esitetty arvioita vajaan 400 miljoonan euron hinnasta.

TUI Cruises on Euroopan suurimman matkailualan konsernin TUI:n ja Royal Caribbean Cruises -varustamon vuonna 2008 perustama yhteisyritys.

Lähde: Turun Sanomat 27.9.2011

 

Nuorisotyöllisyyteen etsitään taas ratkaisuja

Nuorten työttömyys on pysynyt korkeana, ja nuorten syrjäytyminen työelämästä halutaan estää. Asiaa valmistelee nyt työryhmä, jotta hallitusohjelman mukainen nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen voidaan aloittaa ensi vuonna (2012) ja saattaa voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alusta. Työryhmän on löydettävä keinot moneen asiaan.

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä etsii ratkaisuja siihen, miten kaikille nuorille saadaan työelämässä tarvittavaa osaamista, miten tunnistetaan tuen tarve ja miten työvoimapalveluilla katetaan nuorten yhteiskuntatakuu.

Työryhmän tehtävänä on löytää keinot siihen, miten tutkinnon suorittaneet nuoret sijoittuisivat osaamistaan vastaavaan työhön, miten työnantajat innostuisivat auttamaan nuoria työelämän alkuun sekä miten voitaisiin edistää nuorten yrittäjyyttä. Työryhmä laatii myös esitykset työelämän kehittämiseksi niin, että työn merkitys nuorelle korostuu entisestään.

Elokuussa 2011 alle 29-vuotiaita oli työttömänä työnhakijana 54 600, joista alle 25-vuotiaita 30 300. Heistä noin kolmanneksella on pelkästään perusasteen koulutus. Lähes puolella työttömistä on suoritettuna ammatillisen keskiasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto.

”Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta estämme nuorten syrjäytymisen koulutuksesta, työelämästä ja sitä myöten yhteiskunnasta. Yhteiskuntatakuu on hallituskauden keskeinen panostus tulevaisuuteen ja tulevaisuuden rakentajiin”, toteaa työministeri Lauri Ihalainen.

Hallitusohjelman mukaan nuorten yhteiskuntatakuu toteutetaan niin, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmän puheenjohtaja on ylijohtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmässä on jäseniä eri ministeriöistä, Kelasta, Kuntaliitosta, Allianssista sekä työmarkkinajärjestöistä.

Lähde: Tekniikka&Talous 27.9.2011, lue koko artikkeli

 

« Vanhemmat artikkelit