Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2011

VTV: Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vaatii pitkäjänteisiä toimia

Työllisyys- ja aktivointitoimet johtavat harvoin pitkäaikaistyöttömien nopeaan työllistymiseen. Toimiin kannattaa silti panostaa, sillä ne ovat usein ainoa keino pitkäaikaistyöttömien saamiseksi takaisin työmarkkinoille.

Suomessa oli vuonna 2010 keskimäärin 138 900 vaikeasti työllistyvää henkilöä. Pitkäaikaistyöttömiin kohdennetun aktiivisen työvoimapolitiikan vaikutukset työllisyysasteeseen ovat melko vähäisiä. Työllisyysasteen nostaminen olisi kuitenkin tärkeää julkisen talouden kestävyysvajeen pienentämiseksi.

Tarkastuksen perusteella monille pitkäaikaistyöttömille tavoite avoimille työmarkkinoille työllistymisestä on osittain epärealistinen. Velvoittava aktivointi voi joskus jopa pahentaa työttömän tilannetta, jos toimenpide keskeytyy ja henkilö menettää oikeutensa työmarkkinatukeen ja toimeentulotukea leikataan.

Tarkastuksessa havaittiin, että työllisyystoimenpiteet kuitenkin vähentävät jossain määrin toimeentulotuen tarvetta ja edesauttavat työvoimapolitiikan toista tavoitetta eli syrjäytymisen ehkäisyä. Ainakin osalla pitkäaikaistyöttömistä toimenpiteisiin osallistuminen edistää hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä parantaa työ- ja toimintakykyä. Tämä voi luoda edellytyksiä työllistymiselle pidemmällä aikavälillä.

Työllistymisvaikeuksien taustalla on monia vaihtelevia tekijöitä.  Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan noin 62 000 työttömällä on työllistymisen esteitä, joita ovat muun muassa vajaakuntoisuus, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä erilaiset sosiaaliset ongelmat.

Lähde: Valtiontalouden tarkastusvirasto 19.8.2011, lue koko tiedote

Ilman opiskelupaikkaa? Vapaita paikkoja kannattaa kysellä NYT!

Nyt kannattaa toimia, jos olet vielä ilman opiskelupaikkaa!

Peruutuspaikkoja kannattaa kysellä suoraan oppilaitoksista vielä nytkin. Koulujen alkamisen ensimmäisinä päivinä oppilaitokset voivat ottaa opiskelijoita peruutuspaikoille suoraan, myös varasijojen ja yhteishaun ulkopuolelta.

Yhteishaun vapaita opiskelupaikkoja löydät myös Koulutusnetistä. Vapaat paikat löytyvät näin:

  • Laita rastit ruutuihin
    Vapaita aloituspaikkoja nuorten ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa” ja/tai
    Vapaita aloituspaikkoja ammattikorkeakoulujen yh-linjoilla”
  • Lisäksi ruksaa kohta ”Alkamisaika Syksy
  • Klikkaa sen jälkeen ”Käynnistä haku

Koulutusnetin vapaiden paikkojen listaa päivitetään jatkuvasti, mutta ehdottomasti kannattaa olla myös suoraan yhteydessä oppilaitoksiin, joissa on aina ajanmukaisin tieto vapaista paikoista.

Työlinjan Koulutusneuvonta auttaa opintomahdollisuuksien kartoittamisessa ja opintojen rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä antaa tietoa eri ammateista.
Koulutusneuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon 010 19 4901 tai sähköpostitse osoitteeseen koulutusneuvonta@te-toimisto.fi 

TE-toimistoissa saa myös henkilökohtaista neuvontaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Ammatinvalintapsykologit sekä koulutusneuvojat ovat asiantuntijoita koulutukseen hakeutumiseen, opintojen sisältöihin, ammatteihin ja ammattialoihin sekä opintojen rahoitusvaihtoehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Muista myös, että keväällä 2012 alkaviin koulutuksiin on yhteishaku syyskuussa.

Lähde: http://www.mol.fi 18.8.2011

Työnhaku siirtyy sosiaaliseen mediaan

Sosiaalisen median suosio alkaa näkyä työnhaussa. Yhä useampi yritys ilmoittaa avoimista työpaikoista sosiaalisessa mediassa. Näin arvioidaan työnhakupalvelu Monsterista ja henkilöstöyritys Baronasta. Myös työnhakuun suunnattujen sosiaalisten medioiden määrä kasvaa. Esimerkiksi suurimmalla työn verkkoyhteisöllä LinkedInillä on 300000 suomalaiskäyttäjää. LinkedIniin voi muun muassa tehdä oman CV:n ja solmia työelämän verkostoja.

Työ- ja elinkeinohallinnollakin on nykyään sähköinen CV-nettipalvelu. Se tosin ei ole varsinainen yhteisöpalvelu, mutta pyrkii yhdistämään työnhakijat ja työnantajat sähköisesti hieman LinkedInin tapaan.

Monsterin toimitusjohtaja Marja Pylkkänen sanoo, että joillakin aloilla on työpaikkoja, jotka tulevat hakuun vain tietyn ryhmän sisällä sosiaalisessa mediassa. Esimerkkinä hän mainitsee mainosalan.

Pylkkänen uskoo myös vinkkipalkkioiden yleistyvän. Hänen mukaansa monet yritykset maksavat jo nyt palkkioita omille työntekijöilleen, jotka vinkkaavat hyvästä työntekijästä. Pylkkänen arvelee, että tulevaisuudessa kuka tahansa voisi saada vastaavan palkkion.

Lähde: STT/Turun Sanomat 17.8.2011

Tilastokeskus: Avoimia työpaikkoja toisella neljänneksellä yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä 49 800, joka on suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aiemmin (48 600). Toisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. kesäkuuta.

Avoimista työpaikoista 33 300 eli 67 prosenttia oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä yksityisten yritysten tarjoamia. Yksityiset yritykset myös tarjosivat avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan kuntapuolella avoimia työpaikkoja oli tarjolla vähemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna avointen työpaikkojen määrä lisääntyi etenkin ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa sekä kaupan, kuljetuksen ja majoitus- ja ravitsemustoiminnan aloilla ja rakentamisessa. Avointen työpaikkojen määrä puolestaan väheni julkisessa hallinnossa, koulutuksessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Alueittain tarkasteltuna avoimet työpaikat lisääntyivät Uudellamaalla ja Pohjois-Suomessa, mutta vähenivät muualla Suomessa.

Lähde: Tilastokeskus 17.8.2011, lue koko tiedote

 

Korkeakouluista vahvistusta yritysten liiketoimintaan Venäjällä

Venäjän ja itäisen Euroopan osaamiseen erikoistunut Aleksanteri-instituutti ja sen koordinoima OVET -hanke antaa työnantajille tietoa korkeakoulutuksen tarjoamasta asiantuntijuudesta. Hanke on vahvasti yrityslähtöinen: se tarjoaa yrityksille foorumin tuoda esille, mitä alueasiantuntijuuden tarpeita niillä on.

Kulutuskysyntä ja siihen liittyvät investoinnit ovat Venäjällä nousussa, palveluyrityksille avautuu uusia markkinoita ja energiatehokas rakentaminen, luonnonvarojen hyödyntäminen sekä mm. arktisten alueiden uudet kuljetusreitit avaavat ovia.

Yhä useampi yritys osaisi hyödyntää uudet mahdollisuudet, jos apuna olisi laadukkaita kehittämis- ja tutkimuspalveluita. Uusia osaajia olisi rekrytoitava, mutta mistä heidät löytää?

OVET -hanke järjestää vuosittain työelämäfoorumeita, joissa Venäjän ja itäisen Euroopan osaamista tarvitsevat yritykset ja korkeakoulujen edustajat keskustelevat yhteistyön kehittämisestä, osaamistarpeista ja opetuksen suunnittelusta. Lisäksi hankkeessa rakennetaan yhteistyömalleja yritysten ja korkeakoulujen välille.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 17.8.2011, lue koko tiedote

Mikäli aihe kiinnosti, tutustu myös:

Ammattikoulutuksestakin mennään vaihtoon

Ammattikoululaisten into lähteä vaihto-opiskeluun on kasvanut. Toisen asteen oppilaitoksista vaihtoon menevien määrä on lisääntynyt 2000-luvulla tasaisesti. Vielä parikymmentä vuotta sitten vaihtoon lähteminen ammattikoulusta oli hyvin harvinaista.

Ammattioppilaitoksista lähdetään vaihtoon tavallisimmin työharjoittelun ajaksi. Vaihtojaksot ovat lyhyempiä kuin lukiolaisilla. Lukiosta lähdetään usein ulkomaille joko koko lukukauden tai -vuoden ajaksi, kun taas ammattikoululaisten vaihdot kestävät keskimäärin kuukauden tai parin pituisia.

Opiskelijavaihtoa organisoivan ja edistävän viraston eli CIMOn ohjelma-asiantuntija Tiina Pärnänen kertoo, että useimmille vaihtopaikka järjestyy oppilaitoksen kautta.

Lähde: YLE Uutiset 16.8.2011, lue koko artikkeli

STX alkaa tehdä tuulivoimapuistoja

STX Finland Oy ja STX Windpower B.V. ryhtyvät yhteistyössä toimittamaan tuulivoimapuistoja avaimet käteen -periaatteella Pohjois-Eurooppaan, keskittyen erityisesti offshore-kohteisiin pohjoisella Itämeren alueella ja onshore-kohteisiin Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

Koehankkeena tälle yhteistyölle STX Finland harkitsee kahden 2 megawatin suorakäyttöisen turbiiniyksikön asentamista Rauman telakalle esimerkkinä palvelusta, jota tämän yhteistyön myötä voidaan tarjota.

Lähde: Turun Sanomat 15.8.2011, lue koko artikkeli

Työssäoppiminen helpottaa työllistymistä

Ammatillisen peruskoulutuksen Varsinais-Suomessa suorittaneista yli 60 prosentilla on työpaikka tiedossa jo ennen valmistumista. Opintojen aikainen työssäoppiminen tukee työllistymistä, sillä kaksi kolmasosaa tutkinnon suorittaneista aloittaa uransa työssäoppimispaikassaan.

Lähde: Salon Seudun Sanomat 12.8.2011, lue koko juttu

Tutustu myös:

TEM: Työelämän muutoksista vaihtelevia tutkimustuloksia

Suomen työoloista on vuosittain tehty tutkimuksia, jotka ovat vaikuttaneet työelämää koskeviin mielikuviin ja päätöksentekoon. Työ- ja elinkeinoministeriössä on ilmestynyt tutkimuskirjallisuuteen perustuva raportti Suomen työelämän muutoskuvia 2000-luvulla – tutkimuksesta vaikuttavaan kehittämiseen? Raportissa selvitetään niitä työelämän haasteita, joihin vastaamalla vaikutetaan entistä täsmällisemmin ja tehokkaammin työelämän muutokseen.

Raportissa kysytään, onko esimerkiksi työssä hankittu osaaminen tai oppiminen mahdollista kaikilla aloilla ja ammatillisissa asemissa? Entä ovatko työn ja yksityiselämän yhteensovittamista helpottavat työaikajoustot kaikkien saavutettavissa? Ja onko johtamisen merkitys tuottavuuden ja innovatiivisuuden edistämisessä toteutunut vain vaativaa tietotyötä tekevien keskuudessa?

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 12.8.2011, lue koko tiedote

Lue tutkimuksen tiivistelmä tästä

EK: PK-yritysten suhdanneodotukset loppuvuodelle epävarmat

EK:n heinäkuussa 2011 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannekehitys oli alkukesällä melko vakaata. Teollisuudessa jäätiin kevään myönteisistä odotuksista. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan teollisuudessa ja palveluissa likimain tavanomaiseksi, rakentamisessa suhdannekuva on hieman normaalia parempi.

Odotukset kuluvan vuoden loppupuolelle ovat epävarmat ja aiempaa varovaisemmat. Erityisen selvästi ovat heikentyneet pienten teollisuus- ja palveluyritysten arviot. Ne eivät enää odota suhdanteiden vahvistumista. Keskisuuret yritykset ovat jonkin verran luottavaisempia suhdannenousun jatkumiseen.

Rakentamisen kannattavuus koheni jonkin verran, kun taas palveluissa se pysyi ennallaan. Teollisuudessa riittämätön kysyntä oli merkittävin yleisin toiminnan este. Työvoimapula on yleistynyt selvästi rakentamisessa ja palveluissa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 11.8.2011, lue koko tiedote

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »