EK: Teollisuuden luottamus heikentyi – rakentamisen, palveluiden ja myynnin luottamus hyvä

Vaimentuneet tuotanto-odotukset ennakoivat tuotannon kasvun olevan päättymässä. Tilaustilanne on heikentynyt, mutta valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet ennallaan. Suomen teollisuuden suhdannekuva on uusimpien, heinäkuussa kerättyjen vertailutietojen mukaan selvästi EU-maiden keskiarvoa tummempi.

Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi elokuussa lähes ennallaan. Indikaattorion lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.Rakentamisen suhdannetilanne pysyi lähes ennallaan elokuussa. Suomalaisten rakennusyritysten suhdannetilanne on EU-maiden keskiarvoa parempi.

Palvelualojen luottamus oli elokuussa keskimääräistä vahvempi. Myyntimäärät lisääntyivät kesän aikana, ja myynnin ennakoidaan kasvavan myös syksyllä. Suomen palveluyritysten suhdannetilanne on selvästi EU-maiden keskiarvoa parempi.

Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan syksylläkin, mutta kasvuvauhti hidastunee aiemmasta. Suomen vähittäiskaupan luottamus oli heinäkuussa EU-maiden keskiarvoa vahvempi.