Teknologiateollisuus lähestyy tyttöjä tositarkoituksella

Teknologiateollisuus on teettänyt laajan tutkimuksen, jossa on selvitetty tyttöjen ja naisten asenteita ja kokemuksia tietotekniikka-alasta ja -töistä. Tutkimustulosten pohjalta Teknologiateollisuus käynnistää useita hankkeita, joilla alaa ja ammatteja tehdään tytöille paremmin tunnetuksi.

Yksi ensimmäisistä hankkeista on kaksivuotinen RailsGirls-projekti, jossa tytöt opettelevat tiimeissä sovellusten suunnittelua ja ohjelmointia.

Peruskoulu- ja lukioikäiset tytöt käyttävät sujuvasti tietokoneita, älypuhelimia ja monenlaisia sovelluksia vapaa-ajallaan. Lisäksi suuri osa tytöistä uskoo, että tieto- ja viestintätekniikan ala on poikkeuksellisen tasa-arvoinen ja soveltuu yhtä hyvin naisille kuin miehillekin.

Silti ura tietotekniikka-alalla ja ammatit, joissa tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan, eivät näyttäydy tytöille houkuttelevana uravaihtoehtona.

Lähde: Talouselämä 23.8.2011