Kuukausittaiset arkistot: elokuu 2011

PT: Kokonaistuotannon kasvu hidastuu

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,6 prosenttia eli 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin kuin 29.3.2011 julkaistussa ennusteessa. Kansainvälisen suhdanteen heikentymisestä huolimatta talous kasvaa vielä tämän vuoden lopulla jonkin verran. Kasvu perustuu vientiyritysten kasvaneeseen tilauskantaan ja suhteellisen voimakkaaseen kotimaiseen kysyntään. Tutkimuslaitos ennustaa Suomen BKT:n kasvavan ensi vuonna 2,1 prosenttia. Ennuste nojautuu näkemykseen kasvaneesta epävarmuudesta, joka supistaa yritysten investointeja. Erityisen negatiivisesti se vaikuttaa Saksaan, Suomeen, Ruotsiin ja Itävaltaan, joiden viennissä investointitavaratuotannolla ja valmistelevilla palveluilla on suuri paino.

Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos 30.8.2011, lue koko ennuste (.pdf)

TTL: Työurien pidentämisen toiminta taantumassa?

Excenta Oy:n toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin jo toisen kerran työnantajien panostuksia työurien pidentämiseen. Yli 50 prosenttia työnantajien edustajista arvioi panostamisen työurien pidentämiseen olleen aktiivista esimiestyön parantamisen, työolosuhteiden kehittämisen, johtamisen kehittämisen ja osaamisen kehittämisen osalta. Tämä on kuitenkin lähes 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2010 tutkimuksessa. Tulos ennustaa työurien pidentämiseen tähtäävän toiminnan taantumista.

Lähde: Työterveyslaitos 29.8.2011, lue koko tiedote

Lisätietoja:

Nordea käynnistää yt-neuvottelut – Suomeen jopa 650 työntekijän vähennystarve

Nordea käynnistää neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa henkilöstömäärän vähentämiseksi. Yt-neuvottelut koskevat henkilöstön edustajia kaikissa neljässä Pohjoismaassa. Henkilöstömäärän vähentäminen on jatkoa viime vuosien kehittämishankkeille.

Toimenpiteillä on tarkoitus yhdessä parantaa pankin kannattavuutta. Pankkeihin kohdistunut kansainvälinen sääntely on nostanut pankkitoiminnan kustannuksia, joten Nordea karsii kuluja vähentämällä henkilöstöä.

Tavoitellun kustannustehokkuuden ja kannattavuuden saavuttaminen edellyttää noin 2 000 henkilön vähennystä vuosina 2011 ja 2012. Näistä Suomeen, Tanskaan ja Ruotsiin kohdistuu noin 500-650 kuhunkin ja Norjaan noin 200-300. Nordean henkilöstömäärä on tällä hetkellä yli 34 000.

Suuri osa henkilöstömäärän vähennyksestä Nordea yrittää hoitaa luonnollisen poistuman ja vapaaehtoisten sopimusten kautta. Neuvottelujen kesto vaihtelee maittain, ja kaikki prosessit odotetaan saatavan päätökseen marraskuussa.

Lähde: Turun Sanomat 29.8.2011, lue koko artikkeli

EK: Teollisuuden luottamus heikentyi – rakentamisen, palveluiden ja myynnin luottamus hyvä

Vaimentuneet tuotanto-odotukset ennakoivat tuotannon kasvun olevan päättymässä. Tilaustilanne on heikentynyt, mutta valmiiden tuotteiden varastot ovat pysyneet ennallaan. Suomen teollisuuden suhdannekuva on uusimpien, heinäkuussa kerättyjen vertailutietojen mukaan selvästi EU-maiden keskiarvoa tummempi.

Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi elokuussa lähes ennallaan. Indikaattorion lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.Rakentamisen suhdannetilanne pysyi lähes ennallaan elokuussa. Suomalaisten rakennusyritysten suhdannetilanne on EU-maiden keskiarvoa parempi.

Palvelualojen luottamus oli elokuussa keskimääräistä vahvempi. Myyntimäärät lisääntyivät kesän aikana, ja myynnin ennakoidaan kasvavan myös syksyllä. Suomen palveluyritysten suhdannetilanne on selvästi EU-maiden keskiarvoa parempi.

Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan syksylläkin, mutta kasvuvauhti hidastunee aiemmasta. Suomen vähittäiskaupan luottamus oli heinäkuussa EU-maiden keskiarvoa vahvempi.

Turvallisuusselvitysten määrä kasvussa

Turvallisuusselvitys on työkalu, jonka tarkoituksena on estää epäluotettavien henkilöiden pääsy tehtäviin, joissa he voisivat uhata valtion turvallisuutta tai tärkeää yleistä tai yksityistä etua. Suomessa turvallisuusselvityksiä tekevät Suojelupoliisi, Puolustusvoimat ja paikallispoliisi.

Supon tekemien tietoturvallisuuteen liittyvien perusmuotoisten turvallisuusselvitysten lisäksi Suomessa tehdään laajoja ja suppeita turvallisuusselvityksiä. Suppeat turvallisuusselvitykset kuuluvat paikallispoliisin kontolle, laajat Supolle. Laajassa selvityksessä syyniin voivat tulla taloustiedot ja läheisten toiminta. Suppea tarkoittaa puolestaan vain tilaturvallisuuteen liittyviä turvallisuusselvityksiä. Niiden tarkoituksena on selvittää, voidaanko esimerkiksi siivoojille tai korjaajille järjestää oikeus päästä muun muassa poliisin tiloihin, lentoasemille, ydinlaitoksiin tai varuskuntiin.

Nykyinen laki turvallisuusselvityksistä astui voimaan 1.9.2002, ja turvallisuusselvitysten määrä on lähtenyt huimaan kasvuun. Esimerkiksi Supon tekemien selvitysten määrä on lähes kolminkertaistunut vuoden 2002 vajaasta 6000 noin 15 000 kappaleeseen.

Lähde: Taloussanomat 28.8.2011, lue koko artikkeli

 

Harjoittelijaa vaikeaa löytää? Helpotusta luvasssa

Työnantajille olisi hyötyä, jos korkeakouluista löytyisi helposti osaajia myös erilaisiin lyhytaikaisiin projektitehtäviin. Turun yliopiston koordinoimassa ESR-hankkeessa valmistellaan helpotusta tilanteeseen. Korkeakouluyhteistyö tuodaan yrityksille osaksi arkea uudenlaisen verkkopalvelun avulla.

Lähde työelämään -hankkeessa työnantajille luodaan toimiva väylä, jonka kautta he voivat ”yhden luukun periaatteella” itsekin ottaa yhteyttä korkeakouluihin. Jotta työnantajayhteistyö olisi entistä sujuvampaa, myös korkeakoulujen sisällä päätetään, kuka yritysyhteyksiä hoitaa. Myös pk-yrityksille pyritään luomaan omia harjoitteluväyliä ja yhteistyömuotoja.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, 25.8.2011, lue koko tiedote

Tutustu myös:

Ensimmäiset harvinaisten kielten tulkit aloittivat opintonsa Helsingissä ja Turussa

Suomessa on alkanut ensimmäinen harvinaisten kielten tulkkien ammattikorkeakoulutus. Diakonia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä ja Turussa on aloittanut yhteensä 47 opiskelijaa, joiden tulkkauskieli on somali, arabia, kurdin soranin murre, persia tai vietnam.

Pula ammattitulkeista aiheuttaa esimerkiksi lääkärissä tai oikeussaleissa väärinkäsityksiä, jotka vaikuttavat maahanmuuttajien potilas- tai oikeusturvaan.

Tulkkipulaa lisännee syyskuun alussa voimaan tuleva uusi kotoutumislaki. Siihen on kirjattu viranomaisille selkeä velvoite huolehtia maahanmuuttajien neuvonnasta.

Lähde: Helsingin Sanomat 24.8.2011, lue koko artikkeli

EK: Sairaspoissaolot kääntyneet uuteen nousuun

Sairauspoissaolojen väheneminen pysähtyi ja kääntyi uudelleen nousuun, osoittaa EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2010. Sairauspoissaolojen väheneminen vuonna 2009 antoi odottaa pysyvämpää käännettä parempaan, kun poissaolot olivat pitkään lisääntyneet.

EK:n asiantuntijan Seppo Saukkosen mukaan sairauspoissaoloja ei ole saatu käännettyä laskuun, on vakava viesti myös ajankohtaiseen työhyvinvointia ja työuria koskevaan keskusteluun. Yritys- ja työpaikkatasolla on löydettävä tehokkaat lääkkeet poissaolojen kasvun hillitsemiseksi. Monilla aloilla ja monissa yrityksissä on pyritty aktiivisilla ja tavoitteellisilla hankkeilla vaikuttamaan poissaoloihin ja vähentämään niitä. Tätä työtä on syytä tehostaa.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 23.8.2011, lue koko tiedote

Työllisyyskatsaus: Työttömyys alenee Varsinais-Suomessa yhä hitaammin kuin muualla

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun lopussa 23 800 työtöntä työnhakijaa. Heinäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 1 400 henkilöllä. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa heinäkuulle ominaisista tekijöistä kuten määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä. Viime vuoden heinäkuusta määrä väheni 700 henkilöllä eli 2,9 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni 7,6 prosentilla.

Heinäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla 10,1 % (10,5 %, 7/2010). Toisin kuin koko maassa jossa se aleni lähes prosenttiyksiköllä: 9,9 % (10,8 %, 7/2010). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on korkeampi kuin koko maassa, mutta edelleen se on maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti on pysynyt hitaimpien joukossa lähinnä Turun seudun tilanteen johdosta. Nuorten työttömyys vähenee, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu koko maassa ja Varsinais-Suomessa tämä kasvu on ollut pitkään selvästi maan nopeinta.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 23.8.2011, lue koko katsaus 

Tutustu myös:

Teknologiateollisuus lähestyy tyttöjä tositarkoituksella

Teknologiateollisuus on teettänyt laajan tutkimuksen, jossa on selvitetty tyttöjen ja naisten asenteita ja kokemuksia tietotekniikka-alasta ja -töistä. Tutkimustulosten pohjalta Teknologiateollisuus käynnistää useita hankkeita, joilla alaa ja ammatteja tehdään tytöille paremmin tunnetuksi.

Yksi ensimmäisistä hankkeista on kaksivuotinen RailsGirls-projekti, jossa tytöt opettelevat tiimeissä sovellusten suunnittelua ja ohjelmointia.

Peruskoulu- ja lukioikäiset tytöt käyttävät sujuvasti tietokoneita, älypuhelimia ja monenlaisia sovelluksia vapaa-ajallaan. Lisäksi suuri osa tytöistä uskoo, että tieto- ja viestintätekniikan ala on poikkeuksellisen tasa-arvoinen ja soveltuu yhtä hyvin naisille kuin miehillekin.

Silti ura tietotekniikka-alalla ja ammatit, joissa tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan, eivät näyttäydy tytöille houkuttelevana uravaihtoehtona.

Lähde: Talouselämä 23.8.2011

« Vanhemmat artikkelit