Kuukausittaiset arkistot: heinäkuu 2011

Maahanmuuttajien määrän kasvu on synnyttänyt Suomeen tulkkipulan

Maahanmuuttajien määrän kasvu on synnyttänyt Suomeen tulkkipulan. Jopa viranomaisten kanssa asioidessa joudutaan käyttämään myös tulkkeja, joiden kielitaito on puutteellinen.

Tilanteeseen on kuitenkin luvassa parannusta. Oikeuslaitoksessa tulkkaaville aiotaan perustaa viimeistään 2013 oma oikeustulkin erikoisammattitutkinto.

Tulkkien tarpeesta kertoo se, että esimerkiksi Turun seudun tulkkikeskuksen tulkkaustuntien määrä on 15 viime vuoden aikana viisinkertaistunut. Viime vuonna tulkkaustunteja kertyi yli 24 000. Yleisimmät tulkattavat kielet Turun seudulla ovat kurdi, arabia, somali ja venäjä.

Lähde: Turun Sanomat 29.7.2011, lue koko artikkeli

 

Teknologiateollisuus Ry: Yritysten kehitys epäyhtenäistä

Teknologiateollisuuden kasvu Suomessa on jatkunut, mutta yritysten tilanne on hyvin epäyhtenäinen. Henkilöstön määrä yrityksissä ei ole kääntynyt kasvuun. Teknologiateollisuuden viennistä 70 prosenttia menee Eurooppaan, jossa näyttää tapahtuneen käänne huonompaan. Selviytyäkseen Suomi tarvitsee viennin vetoa sekä investointeja uudistumiseen ja kasvuun.

Lähde: Teknologiateollisuus Ry 28.7.2011, lue koko tiedote

EK: Teollisuuden ja rakentamisen luottamus notkahti, palvelut ja vähittäiskauppa korkealla

Teollisuuden luottamus pieneni jonkin verran heinäkuussa, koska tuotannon kasvun ennustetaan hidastuvan. Myös tilauskanta laski.

Rakentamisen luottamusindikaattori laski heinäkuussa, vaikka pysyikin pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Lasku johtui aiempaa varovaisemmista henkilöstöodotuksista.

Palvelualojen ja vähittäiskaupan luottamusindikaaattorit pysyivät korkealla. Myynti on jatkanut kasvua ja myyntiodotukset ovat suotuisat.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.7.2011, lue tiedote.

 

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 6/2011: Työttömyys alenee Varsinais-Suomessa yhä hitaammin kuin muualla

Työttömyys alenee Varsinais-Suomessa yhä hitaammin kuin muualla

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli kesäkuun lopussa 22 400 työtöntä työnhakijaa. Kesäkuun aikana työttömien määrä kasvoi 2 600 henkilöllä. Työttömyyden laajeneminen johtui pääasiassa kesäkuulle ominaisista tekijöistä: oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulosta työmarkkinoille ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisestä.

Kesäkuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa lähes edellisen vuoden tasolla 9,3 % (9,6 %, 6/2010). Toisin kuin koko maassa jossa se aleni lähes prosenttiyksiköllä: 9,2 % (9,9 %, 6/2010). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on korkeampi kuin koko maassa, mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti on pysynyt hitaimpien joukossa lähinnä Turun seudun vaikean tilanteen johdosta. Nuorten työttömyys vähenee, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu koko maassa ja Varsinais-Suomessa tämä kasvu on ollut pitkään selvästi maan nopeinta.

Uusien avointen työpaikkojen määrä kasvoi 21 % viime vuodesta
Kesäkuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeino-toimistoissa 1 600 kappaletta eli 17 % enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna kesäkuun aikana 4 500 kappaletta, joista 2 600 oli uusia, kesäkuun aikana avautuneita, työpaikkoja. Kysynnän voimistuminen kesäkuussa ilmeni selvimmin sosiaali- ja terveysalalla sekä teollisuudessa – erityisesti metallialalla, missä työvoiman kysynnän vilkastuminen on kestänyt jo toista vuotta.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 26.7.2011, lue koko katsaus

Hyvä työilmoitus säästää resursseja

Rekrytointi lähtee työilmoituksen tekemisestä ja suunnittelusta. Rutiininomaiset, hajuttomat ja mauttomat työpaikkailmoitukset eivät auta yrityksiä löytämään parhaita työntekijöitä. Ajatuksella ja huolella tehty työilmoitus houkuttelee yrityksen kannalta oikeanlaisia hakijoita ja nopeuttaa näin valintaprosessia sekä säästää yrityksen resursseja.

Rekrytoinnista vastaavana pitäisi olla henkilö, joka on hyvin perillä täytettävästä työpaikasta. Esimerkiksi tulevan työntekijän esimies tai joku HR-osastolta työpaikasta informoitu työntekijä. Kokonaisvastuu prosessista pitäisi kuitenkin olla yhdellä henkilöllä, jolla on koko valintaprosessin läpi langat käsissä.

Ennen työilmoituksen tekemistä kannattaa tehdä perusteellinen tehtävänkuvaus. Tehtävänkuvaus toimii työilmoituksen pohjana, auttaa haastatteluvaiheessa sekä antaa myös rekrytoijalle paremman kuvan siitä, mitä haetaan. Tehty tehtävänkuvaus auttaa lisäksi rekrytoijaa perustelemaan prosessin eri vaiheissa tehtyjä valintoja ja päätöksiä, jos ne aiheuttavat kysymyksiä työnhakijan oikeuksien rikkomisesta (Tarja Mattila, Työpaikkailmoitukset ja niissä esiintyvä syrjintä).

Hyvän työpaikkailmoituksen tekeminen on haastavaa. Sen pitäisi olla samaan aikaan ytimekäs, mielenkiintoinen ja yrityksen näköinen. Monille hakijoille työilmoitus on ensikosketus yrityksen kanssa, joten siihen sijoitettu aika ei suinkaan ole turhaan heitettyä. Mitä paremmin ilmoitus vastaa yritystä ja heijastelee sen ilmapiiriä ja työkulttuuria, sitä suuremmalla todennäköisyydellä yritykseen saadaan palkattua sopiva työntekijä.

Lähde: JobiJobi! 21.7.2011, lue koko artikkeli