Kuukausittaiset arkistot: kesäkuu 2011

Tässä ratkaisu pidempiin työuriin

Kestävyysvaje korjaantuu, kun työuria saadaan pidennettyä viidellä vuodella. Se onnistuu, kun nuoret saadaan nopeammin koulusta töihin, eläkkeelle siirrytään pari vuotta myöhemmin ja keski-ikäiset pidetään töissä muun muassa kehittämällä irtisanomissuojaa. Näin sanoo Helsingin Sanomille Työterveyslaitoksella pitkän uran tehnyt ja eläköidyttyään yrittäjäksi ryhtynyt Juhani Ilmarinen.

Ilmarisen mukaan tärkeää olisi saada nuoret miehet töihin.

Suomessa on arviolta kymmenisen tuhatta lahjakasta nuorukaista, jotka ovat jättäytyneet yhteiskunnan ulkopuolelle protestina ja irtiottona.

– Se on suomalainen mysteeri, jota ei ole missään muualla, Ilmarinen sanoo Helsingin Sanomissa.

Ilmarisen mielestä töihin pitäisi päästä myös ilman pitkää koulutusta.

– Koulutuksen pitkittämisessä ei ole järkeä, kun tärkein oppimisfoorumi on kuitenkin työ.

Eduksi olisi, jos työelämään voisi mennä kesken opintojen, ja samalla säilyisi mahdollisuus saattaa opinnot päätökseen myöhemmin.

Keski-ikäisiä työssä käyviä painaa byrokratia, joka heikentää jaksamista ja vaikeuttaa yrittämistä.

Irtisanotuksi tuleminen lyhentää työuria keskeltä keskimäärin vuoden. Siksi irtisanotuille pitäisi järjestää uudelleenkoulutusta.

Työvuosia tulisi reilusti lisää, kun vanhat, vammaiset ja muut vajaakuntoiset huolittaisiin mukaan työelämään.

– Suomi on maailman ehdottomimpia maita sen suhteen, että täytyy olla sataprosenttisesti työkykyinen. Se on epäinhimillistä.

– Hommat on räätälöitävä ihmisten mukaan.

Lähde: Taloussanomat 19.6.2011

Tulkkien tarve kasvaa

Tulkkien tarve on kasvussa. Tulkkeja työllistävät enenevissä määrin niin oikeuslaitos kuin sosiaali- ja terveystoimikin. Erityisen haastavia ovat oikeustulkkaukset, ja opetushallitus onkin asettanut työryhmän valmistelemaan laajennuksia tulkkikoulutukseen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tulkkia tarvitaan nykyään lähes joka päivä. Kieliä ja kielten sisäisiä murteita on käytössä kymmeniä. Oikeusturvan kannalta tilanne on haastava.

– Haasteen tuo se, että asianosaisen pitäisi ymmärtää, mitä tuomari sanoo, ja ennen kaikkea tuomarin pitäisi ymmärtää, mitä asianosainen sanoo. Tällä hetkellä tulkkeja on vielä kutakuinkin hyvin saatu jokapäiväiseen toimintaan, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millaisia tulkkeja kulloinkin saamme, toteaa käräjäoikeuden laamanni Erkki Hämäläinen.

Lähde: YLE 17.6.2011, lue koko artikkeli

Tutustu myös:

Joka toinen yritys löytää työntekijän Facebookista

Lähes puolet suomalaisista yrityksistä hyödyntää sosiaalista mediaa rekrytoinnissa, selviää tuoreesta kyselystä. Tärkeimmät rekrytointikanavat ovat Facebook ja Linkedin. Kuitenkin vain harva löytää hyvän työntekijän yhteisömediasta.

Kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Manifeston ja henkilöstön arviointimenetelmiä kehittävä SHL. Siinä kartoitettiin, miten suomalaiset yritykset hyödyntävät sosiaalista mediaa työnantajamielikuvan rakentamisessa ja rekrytoinnissa.

Kyselyyn vastanneista 55 prosenttia uskoo, että yhteisömedian merkitys kasvaa rekrytoinnissa lähivuosina. Suomalaisista yrityksistä 45 prosenttia etsii työntekijöitä sosiaalisen median verkostoista ja 44 prosenttia rakentaa työnantajamielikuvaa sosiaalisen median avulla.

Yhteisömedian tärkeimmät rekrytointikanavat ovat Facebook ja Linkedin. Facebookia hyödynnetään ilmoittelemalla yrityksen omalla sivulla avoimista työpaikoista.

Sen sijaan Linkediniä käytetään laajemmin. Linkedinissä tärkeimpiä keinoja ovat yrityksen oma Linkedin-sivusto, henkilöstön henkilökohtaisten verkostojen hyödyntäminen sekä työpaikkailmoitukset. Linkedin kertoi eilen, että aktiivisimmat suomalaisyritykset sivustolla ovat Nokia, Tieto ja Elisa.

Vastaajista vain 16 prosenttia kokee, että näkyminen sosiaalisessa mediassa on vahvistanut työnantajamielikuvaa ja 13 prosenttia kertoo tehneensä hyviä rekrytointeja sosiaalisen median avulla.

Kyselyyn osallistui 103 vastaajaa. Eniten vastaajia oli palveluyrityksistä, teollisuudesta sekä valtionhallinnosta.

Lähde: Taloussanomat 16.6.2011 ja Manifesto Consulting 1.6.2011

Projektiässät korkeakouluopiskelijoiden työllistämisen tukena

Uudessa hankkeessa turkulaisille yrityksille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää ilmaista työvoimaa, joka koostuu monitieteisistä opiskelijaryhmistä.

Projektiässät-hankkeen takana on ajatus parantaa valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä paikallisesti. Sen tavoitteena on luoda Turun kaupungin, Turun seudun kärkitoimialojen ja turkulaisten korkeakoulujen välille yhteinen toimintamalli, joka voisi pysyvästi edistää korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä maakuntaan.

Hankkeessa keskeisenä ideana on tarjota Turun seudun yrityksille työvoimaa 3–5 hengen opiskelijaryhmissä. Opiskelijoiden vastuulla on yritysten erilaisten kehittämisprojektien toteuttaminen.Ryhmätyö tuo hieman erilaista näkökulmaa korkeakouluharjoitteluun, joka suoritetaan perinteisesti yksilötyönä.

Lähde: UTUonline 16.6.2011, lue koko tiedote

Tutustu myös:

Pk-yritysten vienti lähes ennätystasolla tammi-maaliskuussa

Tullihallituksen ulkomaankauppatilastojen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten vuoden 2011 tammi-maaliskuun vienti oli 2,1 mrd. euroa eli 39 % enemmän kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Pk-yritysten viennin arvo oli korkein ensimmäisen neljänneksen arvo 2000-luvulla ja lähellä vuoden 2008 toisen neljänneksen ennätysarvoa.

Pk-yritysten vienti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa selvästi. Erityisesti metalliteollisuuden tuotteita toimittavien pk-yritysten viennin kasvu oli nopeaa (+159 %). Kemian teollisuuden tuotteiden vienti kasvoi 43 % ja koneiden ja laitteiden kolmanneksen. Myös metsä- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti kasvoi nopeasti, mutta kulkuneuvojen vienti säilyi edellisvuoden tasolla. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta nousi jo lähes 15 %:iin.

Suurten yritysten vuoden 2011 tammi-maaliskuun vienti oli 11,6 mrd. euroa eli 30 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Suurten yritysten vienti kasvoi eniten kulkuneuvoissa (+79 %), koneissa ja laitteissa (+42 %) sekä metallituotteissa (+39 %), mutta myös muiden tärkeiden tuoteryhmien kasvu oli nopeaa. Suurten yritysten osuus koko viennin arvosta oli 83 % ja vienti oli vuoden 2006 alun tasolla.

Pk-yritysten tammi-maaliskuun tuonti oli 4,1 mrd. euroa eli 26 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten metalleissa ja metallituotteissa (+104 %), mutta kasvu oli nopeaa myös kaikissa muissa tärkeissä tuoteluokissa. Pk-yritysten ensimmäisen neljänneksen tuonti nousi myös lähes ennätystasolle.

Lähde: Tulli 16.6.2011, lue koko tiedote.

Euro & Talous: Talous kasvaa, työllisyys kohenee hitaasti

Suomen talous on kasvanut poikkeuksellisen nopeasti jo vuoden verran. Tuotannon taso on kuitenkin yhä selvästi taantumaa edeltänyttä pienempi, eikä ero umpeudu ennen vuotta 2012.

Työllisyys on kohentunut hitaasti, eikä työttömyysaste ole enää laskenut viimeisen puolen vuoden aikana. Työllisten määrän kasvun ei odoteta nopeutuvan lähivuosina. Työttömyysasteen odotetaan alenevan vuoteen 2013 mennessä seitsemään prosenttiin.

Lähde: Euro & Talous 3/2011. Lue tiivistelmä tästä.

Isännöintiala hukkuu töihin

Uusi asunto-osakeyhtiölaki lisäsi isännöintiyritysten työmäärää. Ala tarvitsee tuntuvsti lisää tekijöitä.

Isännöintiliiton barometrikyselyn mukaan viime vuoden heinäkuun alussa voimaan tullut laki on lisännyt isännöinnin työmäärää keskimäärin seitsemän prosenttia.

Kolmannes Isännöintiliiton kyselyyn vastanneista alan yrityksistä kertoi työmäärän kasvaneen 1-5 prosenttia, kolmannes 6-10 prosenttia ja kolmannes yli 11 prosenttia.

Isännöintiliiton mukaan työmäärän kasvu tarkoittaa sitä, että yrityksiin tarvitaan lisää työvoimaa. Liitto laskee, että seitsemän prosentin keskimääräinen työmäärän lisääntyminen tarkoittaa 14 hengen isännöintiyrityksessä yhtä lisätyöntekijää. Kaikkiaan alan yrityksissä tarvitaan liiton mukaan 140 henkilön työpanos lisää vuodessa.

Lähde: Kauppalehti 15.6.2011, lue koko artikkeli

Tutustu myös:

Tilastokeskus: Matkailu Suomeen lisääntyi vuonna 2010

Tilastokeskuksen rajahaastattelututkimuksen mukaan vuonna 2010 Suomessa vieraili 6,2 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi vuodesta 2009 lähes puolella miljoonalla vierailijalla. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä yli 2 miljardia euroa eli noin 460 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustajamäärä ja matkustajien tuoma rahamäärä ylittivät myös vuoden 2009 taantumaa edeltäneen tason.

Eniten matkustajia saapui Venäjältä (2,6 miljoonaa matkustajaa eli 40 % kokonaismatkustajamäärästä), Ruotsista (hieman yli 700 000 matkustajaa ja Virosta (vajaa 600 000 matkustajaa). Ruotsalaisten ja virolaisten matkustajien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Venäjältä saapuneiden määrä puolestaan nousi. Suomessa vierailleista ulkomailla asuvista matkustajista 5 prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Vuonna 2010 yli puolet ulkomaisista matkustajista oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 12 prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi 22 prosenttia matkustajista. Yhdeksän prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat vuonna 2010 Suomen-vierailullaan keskimäärin 330 euroa. Kokonaiskulutus vierailua kohden oli 52 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomessa työskenteli vuonna 2010 noin 39 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli muu kuin Suomi. Tämä oli noin 4000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Virolaisia työskenteli Suomessa noin 13 000 henkilöä, Venäjältä saapui 8500 työntekijää ja Saksasta 4000 työntekijää. Ulkomaiset matkustajat kävivät Suomessa yhteensä 157 000 kertaa Suomessa sijaitsevan työpaikan vuoksi. Runsaat puolet matkoista oli Virosta käsin ja toiseksi eniten, 25 000 vierailua, Venäjältä käsin.

EU-tuella lisää työpaikkoja ja uusia yrityksiä Länsi-Suomeen

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla on vaikutettu Länsi-Suomessa noin 3 600 työpaikan ja lähes 1000 uuden yrityksen syntyyn. Ennakoitua enemmän työpaikat ovat lisääntyneet tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. EU-rahaa on saanut alueella yli 1 300 yrityksen kehittämis- ja investointihanketta. Näin toteaa Länsi-Suomen EAKR -toimenpideohjelman seurantakomitea, joka arvioi ohjelman toteutumista Jyväskylässä 14.–15.6.2011.

Kaksi kolmannesta EAKR-ohjelmarahoituksesta on suunnattu edistämään yritys- ja innovaatiotoimintaa, tutkimusta, teknologiaa ja verkostoitumista. Finnveran korkotuettuja lainoja ja takauksia on saanut yli 1 300 yritystä. Ohjelman uusi tukimuoto on Finnveran hallinnoima pääomarahasto, jolla kehitetään uusia innovatiivisia ja kasvuhakuisia pk-yrityksiä.

Länsi-Suomen maakunnilla on vuosina 2007–2013 käytettävissään 310 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta EAKR-ohjelman kehittämistoimiin. Yhteensä ohjelmassa on rahaa noin 690 miljoonaa euroa. Hankkeisiin on vuoden 2010 loppuun mennessä sidottu 155 miljoonaa euroa eli noin puolet EAKR- ja valtion rahoituksesta.

Lähde: TEM 14.6.2011, lue koko tiedote

Värillä on väliä – myös työhaastattelussa

Vaaleanpunaisen sijaan sinistä… Harmaana jäät varpuseksi… Työhaastattelussa voiton perii usein hän, joka osaa valita vaatteisiinsa oikeat värit.

Värit joihin pukeudumme, kertovat meistä enemmän kuin luulemmekaan. Väreillä on omat ominaisuutensa ja ne myös vaikuttavat kanssaihmisiin omilla tavoillaan.

Norjalainen kirjailija Tove Steinbo on kirjoittanut kirjan väreistä ja niiden vaikutuksesta työelämässä. Värillä on väliä, jos haluat menestyä urallasi tai olla suosiossa työkavereiden keskuudessa.

Steinbon ajatuksia esittelee urakehityksen ja -suunnitelmiin keskittyvä Shortcut-lehti.

Kaikkein ratkaisevinta on kuitenkin se, minkä väristä vaatepartta kannat, kun astut työhaastatteluun. Tiukassa kilpailussa väärä värivalinta voi sulkea jo lähes selälleen avatut ovet. Ensivaikutelmahan ratkaisee.

Lähde: Kauppalehti 14.6.2011, lue koko artikkeli

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »