Työttömät kisaavat nuorten kanssa opiskelupaikoista

Viime vuoden alusta lähtien mahdolliseksi tullut työttömyysetuudella opiskelu on johtanut aikuisopiskelijoiden ryntäykseen ammattioppilaitoksiin. Niin sanottu omaehtoinen opiskelu tarkoittaa, että työtön voi ansiosidonnaisen tai työmarkkinatuen varassa opiskella itselleen uuden ammatin ja näin parantaa omaa asemaansa työmarkkinoilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan tänä keväänä työttömyystuen varassa opiskelevia oli jo 10 000 enemmän kuin viime keväänä.

Kun työttömyysetuudella opiskelu tuli mahdolliseksi, moni työtön sai motivaatiota uuden ammatin hankkimiseen. Vuodessa kiinnostus on kasvanut huimasti, sillä työ- ja elinkeinotoimistot ovat tiedottaneet opiskelumahdollisuudesta työttömille ahkerasti. Tänä keväänä työttömyystuen varassa opiskelevia oli jo yli 13 000.

Esimerkiksi kulttuurialan toisen asteen opintoihin hyväksytyistä useampi kuin joka kuudes on yli 25-vuotias.

– Suurin osa on sosiaali- ja terveysalalla ja varmaan seuraavaksi tulee matkailu- ja ravitsemispuoli. Siellä keski-ikä opiskelijoilla on isompi kuin mitä muilla aloilla, kertoo Lapin ammattiopiston opintosihteeri Pirjo Pukarinen.

Aikuisopiskelijoiden määrän kasvu huolettaa peruskoulun opinto-ohjauksessa. Pelkona on, että aikuiset kiilaavat yhteishaussa edelle ja vievät halutut ammattiopistopaikat suoraan nuorten nenän edestä.

Vaikka aikuiset ovat yhteishaussa etulyöntiasemassa työelämäpisteiden osalta, saavat toisaalta myös suoraan peruskoulusta jatkokoulutukseen hakevat nuoret lisäpisteitä.

Mikäli uusi hallitus ei syö sanojaan, työttömyysetuudella opiskelevat eivät jatkossakaan kilpaile nuorten kanssa opiskelupaikoista. Hallitusohjelmassa nimittäin todetaan, että perusasteen päättäneet asetetaan edelle opiskelijavalinnoissa, ja jokaiselle nuorelle taataan koulutuspaikka.

Lähde: YLE Uutiset 22.6.2011, lue koko artikkeli