Autoalan vetovoimaisuus kasvussa

Kevään yhteishaussa autoalalle haki 12 750 nuorta. Hakijoista yli 3 500 halusi ensisijaisesti autoalalle. Viime vuoteen verrattuna sekä aloituspaikkojen että hakijoiden määrä kasvoi selvästi. Tänä syksynä autoalalla on 2 181 aloituspaikkaa.
Käytännössä viime vuosina autoalalle valmistuneista kaikki ovat työllistyneet; jos eivät autoalalle niin jollekin sen lähialoista. Myös jatkossa valmistuneille riittää töitä, sillä autoalalta eläköityy vuosittain noin 1 000 ammattilaista. Tällä hetkellä autoalalla työskentelee 27 300 ammattilaista.

Autoalan aikuiskoulutusta toteutetaan Autoalan Pätevöitymisohjelman APOn avulla. APO on täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. Autoalan Pätevöitymisohjelma on Suomessa ainutlaatuinen, sillä muilla aloilla ei ole vastaavaa täydennyskoulutusväylää. Viime vuonna Suomessa suoritettiin aikuiskoulutuksen piirissä ennätykselliset 810 autoalan tutkintoa. Edellisvuodesta tutkintojen määrä nousi 5,6 prosenttia. Näyttötutkintojärjestelmä tuli autoalalle vuonna 1994 ja sen jälkeen on suoritettu kaikkiaan 7 468 perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa.

Lähde: Autoalan Tiedotuskeskus 20.6.2011, lue koko tiedote