Tilastokeskus: Matkailu Suomeen lisääntyi vuonna 2010

Tilastokeskuksen rajahaastattelututkimuksen mukaan vuonna 2010 Suomessa vieraili 6,2 miljoonaa ulkomaista matkustajaa. Matkustajamäärä kasvoi vuodesta 2009 lähes puolella miljoonalla vierailijalla. Ulkomaiset matkustajat toivat Suomeen vuoden aikana yhteensä yli 2 miljardia euroa eli noin 460 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustajamäärä ja matkustajien tuoma rahamäärä ylittivät myös vuoden 2009 taantumaa edeltäneen tason.

Eniten matkustajia saapui Venäjältä (2,6 miljoonaa matkustajaa eli 40 % kokonaismatkustajamäärästä), Ruotsista (hieman yli 700 000 matkustajaa ja Virosta (vajaa 600 000 matkustajaa). Ruotsalaisten ja virolaisten matkustajien määrä väheni edellisvuoteen verrattuna. Venäjältä saapuneiden määrä puolestaan nousi. Suomessa vierailleista ulkomailla asuvista matkustajista 5 prosenttia oli Suomen kansalaisia.

Vuonna 2010 yli puolet ulkomaisista matkustajista oli Suomessa vapaa-ajanmatkalla. Tuttava- tai sukulaisvierailulla kävi 12 prosenttia matkustajista. Työmatkalla Suomessa kävi 22 prosenttia matkustajista. Yhdeksän prosenttia matkustajista oli Suomessa kauttakulkumatkalla.

Ulkomaiset matkustajat kuluttivat vuonna 2010 Suomen-vierailullaan keskimäärin 330 euroa. Kokonaiskulutus vierailua kohden oli 52 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Suomessa työskenteli vuonna 2010 noin 39 000 henkilöä, joiden vakituinen asuinmaa oli muu kuin Suomi. Tämä oli noin 4000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Virolaisia työskenteli Suomessa noin 13 000 henkilöä, Venäjältä saapui 8500 työntekijää ja Saksasta 4000 työntekijää. Ulkomaiset matkustajat kävivät Suomessa yhteensä 157 000 kertaa Suomessa sijaitsevan työpaikan vuoksi. Runsaat puolet matkoista oli Virosta käsin ja toiseksi eniten, 25 000 vierailua, Venäjältä käsin.