Tilastokeskus: Palvelualojen, rakentamisen ja teollisuuden liikevaihdot kasvoivat

Palvelualojen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 8,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palvelutoimialojen liikevaihdon kasvu oli nopeinta hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yrityksissä, joiden liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Yli yhdentoista prosentin kasvuun ylsivät myös ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimiala. Hitainta liikevaihdon kasvu oli muussa palvelutoiminnassa sekä informaation ja viestinnän toimialalla.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 17,1 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan kolmen kuukauden jaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto kasvoi tuoreimmalla ajanjaksolla 24,6 prosenttia ja erikoistunut rakennustoiminta 14,3 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 16,1 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kotimaan myynti kasvoi 15,9 prosenttia ja vientiliikevaihto 16,4 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvu oli voimakkainta kaivostoiminnassa ja louhinnassa, kemianteollisuudessa sekä vesi- ja jätehuollossa ja muussa ympäristön puhtaanapidossa.

Lähde: Tilastokeskus 14.6.2011. Lue alkuperäiset tiedotteet alla olevista linkeistä: