EK: Suhdanteet pysyivät ennallaan toukokuussa

– Tuotanto-odotukset ovat myönteiset, ja kesäkuukausille odotetaan yleisesti tuotannon kasvua. Tilauskirjat ovat lähellä normaalitasoaan. Valmiiden tuotteiden varastot pysyivät ennallaan eli vähän normaalia korkeampina, sanoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Rakentamisen luottamusindikaattori on elpynyt hiljalleen. Tilauksien arvioitiin laskeneen toukokuussa vähän normaalin tason alapuolelle. Henkilöstön määrää koskevat odotukset sen sijaan nousivat keskiarvolukujen yläpuolelle.

Yksityisten palvelujen luottamus oli toukokuussa vahva. Myyntimäärät lisääntyivät kevään aikana, ja kasvun uskotaan jatkuvan myös kesällä. Suhdannetilanne on kohentunut yleisesti alkuvuoden kuluessa.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori säilyi toukokuussa ennallaan. Myynti on kasvanut tasaisesti alkuvuoden aikana, ja myyntinäkymät ovat edelliskuukausien tapaan valoisat. Varastot ovat vähän tavanomaista täydemmät.

Lähde: Elinkeinoelämän keskuslitto 27.5.2011, lue koko tiedote