Väitös: Työntekijöiden ammatti-identiteetit muovautuvat työn sisällön muuttuessa

Kokeneiden ammattilaistenkin ammatti-identiteetti voi muuttua työn muutostilanteissa. KTM Marjo Kumpulan väitöstutkimus osoittaa, että jotkut ammatti-identiteetin ulottuvuudet muovautuvat helpommin kuin toiset ja että ihmiset eroavat siinä, millaisia selviytymiskeinoja… Read more ”Väitös: Työntekijöiden ammatti-identiteetit muovautuvat työn sisällön muuttuessa”

Tuore katsaus: kasvuyritykset työllistämisen moottoriksi

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 14.4.2011 ensimmäisen kasvuyrityksiä tarkastelevan katsauksen. Kasvuyrityskatsaus 2011 tehtiin, jotta käytössä olisi tähänastista tukevampaa tietopohjaa kasvuyrityksistä ja niiden merkityksestä taloudelle politiikan valmistelua ja päätöksentekoa… Read more ”Tuore katsaus: kasvuyritykset työllistämisen moottoriksi”

Työryhmä esittää lisäystä sosiaali- ja terveysalan ja vähennystä kulttuurialan koulutukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on tehnyt ehdotuksen eri alojen koulutustarjonnan tavoitteiksi vuodelle 2016. Koulutusta lisättäisiin sosiaali- ja terveysalalla ja vähennettäisiin erityisesti kulttuurialalla. Vaikutukset näkyvät työmarkkinoilla 2020-luvulla. Tavoitteena… Read more ”Työryhmä esittää lisäystä sosiaali- ja terveysalan ja vähennystä kulttuurialan koulutukseen”

Vailla korkeakoulupaikkaa olevat etusijalle valinnoissa

Yliopistojen opiskelijavalinnat kokevat suuren muutoksen lähivuosina. Turussa tiistaina vieraillut opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) esitteli yliopistojen opiskelijavalintoihin liittyviä uusia suuntaviivoja. Jatkossa entistä suurempi osuus saa koulutuspaikan suoraan todistusvalinnalla.… Read more ”Vailla korkeakoulupaikkaa olevat etusijalle valinnoissa”