Pk-yritysten odotukset tasaantuneet Varsinais-Suomessa

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tasaantuneet. Yritykset arvioivat alkaneen vuoden olevan liiketoiminnalle suhteellisen hyvän, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän. Varsinais-Suomessa toimivista pk-yrityksistä 43 prosenttia ennakoi suhdannenäkymien paranevan lähimmän vuoden aikana ja 10 prosenttia ennakoi suhdanteiden heikkenevän.

Työllistämisen esteet. Varsinais-Suomessa pk-yritysten työllistämisen pahimmat esteet ovat kysynnän riittämättömyys tai epävakaus. Toisena työllistämistä estävänä tekijä alueella on työvoiman saatavuus. Pk-yrityksiltä kysyttiin, mikä olisi työsuhteen palkkaamisen pahin este, tilanteessa, jossa olisi tarve työllistää ja vakaa kysyntätilanne. 35 prosentilla koko maan pk-yrityksistä palkkaamisen pahin este oli työvoiman saatavuus. Vastaava lukema Varsinais-Suomessa oli 27 %. Toiseksi pahin este koko maassa oli työn sivukulut. Myös irtisanomisen vaikeus ilmoitettiin esteeksi

Barometrissa tutkittiin lisäksi mm. investointeja, elinkeinoilmastoa, rahoitusta ja yritysten kasvuhakuisuutta. 

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjät 16.2.2011, lue koko tiedote ja alueraportti