Kuukausittaiset arkistot: helmikuu 2011

Työttömyys alenee hitaasti Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 1 / 2011

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa 23 400 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä väheni 200 henkilöllä. Viime vuoden tammikuusta määrä väheni 900 henkilöllä eli 3,7 prosentilla kun koko maassa työttömien määrä väheni 9,8 prosentilla.

Tammikuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa hieman noussut vuotta aiemmasta (eli 10,3 % 1/2011 ja 10,2 %, 1/2010), toisin kuin koko maassa, jossa se aleni prosenttiyksiköllä: 10,1 % (11.1 %, 1/2010). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on nyt korkeampi kuin koko maassa, mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti oli edelleen kaikkein hitainta lähinnä Turun seudun vaikean tilanteen johdosta. Nuorten työttömyys vähenee kiihtyvää vauhtia, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu kovana koko maassa ja Varsinais-Suomessa tämä kasvu on selvästi maan nopeinta.

Tammikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa 2 700 kappaletta eli 24 % enemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysynnän kasvu oli tuntuvinta kuljetusalalla, teollisuudessa, tekniikan alan tehtävissä, sekä myynti- ja tarjoilutyössä. Huomionarvoista on, että avoimia työtilaisuuksia oli tammikuussa tarjolla enemmän kuin vuotta aiemmin – nyt jo kymmenentenä peräkkäisenä kuukautena.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.2.2011, lue koko katsaus

Sairaanhoitajista on jatkuva pula

Sosiaali- ja terveysalalla työntekijöistä on pulaa, kun taas monilla aloilla työvoimassa on ylitarjontaa. Aktiivisuus, verkostoituminen ja valmius liikkua ovat valttia työmarkkinoilla.

– Ei saa odottaa, että tullaan pyytämään töihin, Jarmo Matala-aho Taloudellisesta tiedotustoimistosta muistuttaa aktiivisuuden merkityksestä työnhaussa.

Turun OpinOvessa, JobCaféssa järjestetyssä informaatiotilaisuudessa Jouni Marttinen ELY-keskuksesta esitteli ammatteja, joissa työvoimasta on pulaa ja ammatteja, joissa hakijoita on liikaa työpaikkoihin nähden. Matala-aho vastaavasti kertoi taidoista, joita tarvitaan työtä hakiessa lähitulevaisuudessa sekä pidemmällä aikajänteellä.

ELY-keskuksen ammattibarometrit ovat saaneet valtakunnallista arvostusta, ja hankkeisiin satsataan tulevaisuudessa entistä enemmän.

– Nyt ministeriökin innostui hankkeesta ja koordinoi sitä jatkossa. Tämä varsinaissuomalainen innovaatio esitellään jatkossa kolme kertaa vuodessa, Marttinen kertoo.

Lähde: Rannikkoseutu 22.2.2011; lue koko artikkeli

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

22.2.2011 9.05

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi huomattavasti tammikuussa

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE-toimistoihin) tammikuun aikana 53 700 eli 15 800 enemmän kuin vuosi sitten. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 76 600 työpaikkaa eli 21 500 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (44 200) olivat lisääntyneet – luokittelematonta työtä lukuun ottamatta – kaikissa muissa ammattiryhmissä. Eniten työpaikat lisääntyivät teollisessa työssä, palvelutyössä ja kaupallisessa työssä. Varsinais-Suomessa avoimet työpaikat lisääntyivät 530:llä viime vuoteen verrattuna.

Tammikuussa 2011 työttömien työnhakijoiden määrä laski 28 800:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. TE-toimistoissa oli tammikuun lopussa yhteensä 266 100 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Työttömyys väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (19 %), Pohjanmaalla (17 %), Pirkanmaalla (13 %) ja Pohjois-Savossa (12 %). Varsinais-Suomessa työttömyys aleni 4 % (noin 900 ihmistä) viime vuoteen verrattuna. Työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä. Työttömyys väheni eniten teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 33 500 eli 6 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä lisääntyi 9 400:lla edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli tammikuun lopussa 58 700 henkilöä. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä väheni 1 400:lla tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinohallinnon työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli tammikuun lopussa 106 900 henkilöä, mikä oli 19 200 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Lomautettuina arviolta noin 30 000 henkilöä

Työnvälitystilastoon sisältyvien henkilökohtaisesti lomautettujen ja lyhennetyllä työviikolla olevien sekä ryhmälomautusten erillisseurannan lukumäärien perusteella arvioidaan, että koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä tammikuun lopussa yhteensä noin 30 000 henkilöä, mikä oli yli 38 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Joulukuusta lomautettujen kokonaismäärä väheni 4 000:lla.

Työ- ja elinkeinotoimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli tammikuun lopussa yhteensä 21 400 eli 13 200 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Joulukuusta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni 1 100:lla. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla oli tammikuun lopussa 2 600 työnhakijaa, mikä on 1 900 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Ryhmälomautusten erillisseurannan perusteella koko maassa oli ryhmälomautettuna tammikuun lopussa 7 200 henkilöä eli 23 500 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ryhmälomautettujen määrä väheni joulukuusta 3 100:lla. Ryhmälomautuksia oli eniten Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Hämeen ELY-keskuksen alueella. Toimialoittain tarkasteltuna ryhmälomautuksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen, sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen sekä metallituotteiden valmistuksen toimialoilla. Ryhmälomautuksia oli yhteensä 216 työnantajalla. Ryhmälomautetuista oli kokoaikaisesti lomautettuja 4 900 ja lyhennetyllä työviikolla 2 000 henkilöä. Määräaikaisten ryhmälomautusten keskimääräinen kesto oli 49 päivää.

Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli tammikuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 3 400 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden tammikuun lopusta määrä väheni 13 300:lla.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,2 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli tammikuussa 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,8 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden tammikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 215 000, mikä on 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät 22.2.2011 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa.

Lue tiedote tästä.

Katso Työllisyyskatsauksen kuviot ja taulukot tästä (.pdf)

Näin löydät kesätöitä verkosta

Työn hakeminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana siirtynyt verkkoon. Työpaikkailmoitukset löytyvät sähköisistä palveluista, mutta myös hakemukset ovat muuttuneet verkkolomakkeiksi.

Kesätyöntekijöitä palkkaavat suuremmat yritykset eivät ota ollenkaan vastaan paperi- tai sähköpostihakemuksia, koska niiden käsittely on työlästä.

Mutta käy se työn hakeminenkin työstä. Kaavamaisen verkkolomakkeen täyttäminen vaatii viitseliäisyyttä ja huolellisuutta, jotta oma hakemus nousee verkkojärjestelmästä rekrytoijien silmiin.

Lähde: Taloussanomat 21.2.2011, lue koko artikkeli

Ammattibarometri 1/2011: Sosiaali- ja terveysalan ammattityövoimasta edelleen pulaa Varsinais-Suomessa

Vuoden ensimmäinen Varsinais-Suomen ammattibarometri julkistetaan 18.2. klo 11 JobCaféssa.

Vuoden 2011 ensimmäisen ammattibarometrin mukaan Varsinais-Suomessa on seuraavan puolen vuoden aikana eniten pulaa lähinnä sosiaali- ja terveystyön työvoimasta; muun muassa sairaanhoitajista, lääkäreistä, sosiaalityöntekijöistä, hammaslääkäreistä, perushoitajista jne. Myös, kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista, myyntiedustajista ja puhelinmyyjistä, hovimestareista ja tarjoilijoista sekä siivoojista odotetaan olevan eritystä tarvetta. Viime syksyyn verrattuna pula-ammattien määrä on jonkin verran lisääntynyt.

Ammattibarometri on laadittu TE-toimistoissa helmikuun ensimmäisen viikon aikana, joten aivan viime päivinä uutisoidut Nokia Oy:n ja STX- Turun telakan työllisyystilanteeseen liittyviä uutisia ei ole huomioitu kehitysnäkymien arvioinneissa. 

Synkkiä työllisyysnäkymiä puolestaan odotetaan olevan toimistotyöntekijöillä, teollisuuden sekatyöntekijöillä, rakennusalan sekatyöntekijöillä, tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajilla sekä yhteiskunnallisen alan tutkijoilla. Samoin telakkateollisuuden ydinammattien – levyseppien, koneistajien, sähköasentajien jne. näkymät ovat synkeät, Toisaalta myönteisiä signaaleja metallialan ammattien paremmista näkymistä on muun muassa Loimaan, Paimion, Uudenkaupungin, Kaarinan ja myös Raision TE-toimistojen alueilla. Rakennusalalla myönteisiä signaaleja puolestaan on Kaarinan, Paimion, Turun ja Turunmaan TE-toimistoissa.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ovat laatineet vuodesta 2008 alkaen ammattibarometriä. Ammattibarometri kertoo keskeisten noin 200 työelämän ammatin kysynnän seuraavan puolen vuoden kehitysarviosta ja työvoiman saatavuusnäkymistä. Barometri perustuu TE-toimistojen asiantuntemukseen paikallisten työmarkkinoiden toiminnasta.

Ammattibarometrin tietoja hyödynnetään työnvälityksessä, ammatinvalinnanohjauksessa, tietopalvelussa, ammatillisen koulutuksen suunnittelussa, työmarkkinaennusteiden laadinnassa jne. Barometristä on apua myös, kun työnantajat suunnittelevat sijoittumispaikkaansa ja etsivät tietoa vapaasta työvoimasta.

Kaikki maan ELY-keskukset ovat sitoutuneet ottamaan barometrin valtakunnalliseen käyttöön vuoden 2011 toukokuussa, jolloin kaikki Suomen TE-toimistot ja ELY-keskukset alkavat laatia barometriä.  Barometriä aletaan tehdä kolme kertaa vuodessa – tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa. Valtakunnallisesti yhtenäisellä barometrillä pystytään parantamaan työmarkkinoiden toimintaa tehostamalla työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa sekä edistämään näin niin alueellista kuin ammatillista liikkuvuutta.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Jouni Marttinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, tel. 040 535 0100, jouni.marttinen@ely-keskus.fi

Rauman telakka sai tutkimus­alustilauksen

STX Finland Oy ja Namibian Kalastus- ja Meriministeriö ovat 11. helmikuuta 2011 allekirjoittaneet sopimuksen kalastustutkimusaluksen rakentamisesta.

Laivan arvo on noin 35 miljoonaa euroa ja sen työllistävä vaikutus on noin 250 henkilötyövuotta. Alus rakennetaan STX:n Rauman telakalla ja se on määrä toimittaa tilaajalleen keväällä 2012.

Lähde: Tekniikka&Talous 16.2.2011, lue koko artikkeli

Pk-yritysten odotukset tasaantuneet Varsinais-Suomessa

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat tasaantuneet. Yritykset arvioivat alkaneen vuoden olevan liiketoiminnalle suhteellisen hyvän, mutta talouskasvun ei uskota enää kiihtyvän. Varsinais-Suomessa toimivista pk-yrityksistä 43 prosenttia ennakoi suhdannenäkymien paranevan lähimmän vuoden aikana ja 10 prosenttia ennakoi suhdanteiden heikkenevän.

Työllistämisen esteet. Varsinais-Suomessa pk-yritysten työllistämisen pahimmat esteet ovat kysynnän riittämättömyys tai epävakaus. Toisena työllistämistä estävänä tekijä alueella on työvoiman saatavuus. Pk-yrityksiltä kysyttiin, mikä olisi työsuhteen palkkaamisen pahin este, tilanteessa, jossa olisi tarve työllistää ja vakaa kysyntätilanne. 35 prosentilla koko maan pk-yrityksistä palkkaamisen pahin este oli työvoiman saatavuus. Vastaava lukema Varsinais-Suomessa oli 27 %. Toiseksi pahin este koko maassa oli työn sivukulut. Myös irtisanomisen vaikeus ilmoitettiin esteeksi

Barometrissa tutkittiin lisäksi mm. investointeja, elinkeinoilmastoa, rahoitusta ja yritysten kasvuhakuisuutta. 

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Lähde: Varsinais-Suomen Yrittäjät 16.2.2011, lue koko tiedote ja alueraportti

Turun telakka menetti pääasiakkaansa Saksaan

Turun telakan pitkäaikainen pääasiakas Royal Caribbean Cruises tilaa uusimman loistoristeilijänsä Saksasta, Papenburgissa sijaitsevalta Meyer Werftin laivatelakalta. Turun hartaat odotukset Royal Caribbean -varustamon uudesta risteilijätilauksesta valuivat siis hukkaan. Meyer Werftin tiedettiin olevan kisassa STX Finlandin lisäksi loppusuoralla. Uudesta risteilijästä käytetään työnimeä Project Sunshine.

Vielä helmikuun alussa toiveet olivat korkealla, kun STX Finlandin toimitusjohtaja Juha Heikinheimo sai Royal Caribbeanin pikaisen kutsun saapua neuvotteluihin Floridan Miamiin.

STX Finlandin toimitusjohtaja Juha Heikinheimo pitää tilauksen menemistä kilpailijalle valitettavana.

– Ei sitä parane jäädä kuitenkaan kovin pitkäksi ajaksi murehtimaan, eteenpäin mennään ja uusista tilauksista neuvotellaan, Heikinheimo sanoo.

Hänen mukaansa risteilijämarkkinat ovat selvästi toipuneet, joten toivoa ei suinkaan ole menetetty. Lisäksi Turun telakalla on olemassa Viking Linen tilaus.

Lähde: Turun Sanomat 12.2.2011, lue koko artikkeli

Nokia leikkaa rajusti Suomessa – Salon tehdas jatkaa normaalisti

Matkapuhelinyhtiö on turvautumassa Suomessa suuriin irtisanomisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on alkanut valmistautua asian yhteistyössä Nokian kanssa.

- Kyseessä on ylivoimaisesti suurin rakennemuutos, mitä koskaan ennen on kohdistunut uuteen teknologiaan Suomessa, sanoo elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) Kauppalehdelle.

Pekkarinen ei kerro irtisanottavien tarkkaa lukumäärää. Muutama vuosi sitten Nokia irtisanoi esimerkiksi Jyväskylässä 320 työntekijää. Pekkarisen mukaan nyt on kyse ”aivan eri mittaluokasta”.

Kyseessä voi olla siis jopa tuhansia työpaikkoja.

- Työ- ja elinkeinoministeriössä käynnistetään välittömästi toimet rakennemuutoksen hallituksi hoitamiseksi yhteistyössä Nokian kanssa, Pekkarinen sanoo.

Hänen mukaansa tavoitteeksi asetetaan mahdollisimman monelle Nokian ja sen alihankkijoiden työntekijöille uuden uran löytäminen.

Vähennykset johtuvat käyttöjärjestelmä Symbianin alasajosta. Työllisyysvaikutukset kohdistuvat keskeisimmille tuotekehityspaikkakunnille eli Ouluun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle.

-Tuotantostrategia ei ole muuttunut. Esimerkiksi Salon tehtaalla valmistus jatkuu normaaliin tapaan, sanoo Nokian tiedottaja Henna Pelkola.

Lähteet: Kauppalehti 11.2.2011 ja Iltalehti 11.2.2011

Kesätyömarkkinat kiihtyvät – paikkoja tarjolla moninkertaisesti viime kesään verrattuna

Yritykset ja yhteisöt palkkaavat jälleen kesätyöntekijöitä vauhdilla parin vuoden notkahduksen jälkeen.

Taantuman aikainen niukkuus koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikoista näyttää olevan ohi.

Viime ja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna avoinna olevien kesätyöpaikkojen määrä on moninkertainen. Työnhakupalvelu Monsterin netissä järjestämillä rekrymessuilla on avoinna satoja kesätyöpaikkoja ympäri Suomen.

– Voi sanoa, että kesätyöpaikkoja on tarjolla nyt ennätysmäärä. Netissä järjestettävien messujemme näytteilleasettajista esimerkiksi Atrialla on avoinna useita satoja kesätyöpaikkoja, Helsingin Energialla 150, Neste Oililla 100. Arla Ingman, Altia ja Vantaan Energia tarjoavat kesätöitä kymmenille nuorille , listaa Monsterin toimitusjohtaja Marja Pylkkänen.

Monsterin nuorille suunnatut rekrymessut keräsivät kahden ensimmäisen messuviikon aikana yli 60 000 kävijää eri selaimilta.

Lähde: Kauppalehti 7.2.2011

« Vanhemmat artikkelit