Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittelevat koululaisten kesäharjoitteluohjelman jatkamista

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät jäsenliitoilleen, että ne edistäisivät koululaisten työelämään ja yrityksiin tutustumismahdollisuuksia kesäharjoitteluohjelman avulla. Liittojen suositellaan sopivan ”Tutustu työelämään ja tienaa” -mallin toteuttamiseksi tarvittavista muutoksista alakohtaisiin työehtosopimuksiin vuosiksi… Read more ”Työmarkkinakeskusjärjestöt suosittelevat koululaisten kesäharjoitteluohjelman jatkamista”

Kuntouttava työtoiminta lisää pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia mutta ei työllistä

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää lakisääteistä aktivointia pitkäaikaistyöttömille. Sen tavoitteena on parantaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja edistää osallistumista työhallinnon toimenpiteisiin. Työtoiminta on vastikkeellista työtä erilaisilla työpajoilla, kierrätyskeskuksissa,… Read more ”Kuntouttava työtoiminta lisää pitkäaikaistyöttömien hyvinvointia mutta ei työllistä”