Kuukausittaiset arkistot: joulukuu 2010

Lehdet: Kuljetusala nousee kohisten taantumasta

Kuljetusala on lähtenyt syksyn aikana lupaavaan nousuun, kirjoittavat sanomalehdet Pohjalainen ja Ilkka. Kuljetusten elpyminen näkyy koko maassa ja yritykset investoivat lisäkapasiteettiin.

Kaukokiidon toimitusjohtaja Pekka Auramaan mukaan tavaramäärät ovat lähes lamaa edeltävällä tasolla.

Alalla varaudutaan jo uuteen nousukauteen.

– Viimeisen vuosipuoliskon aikana on ollut vilkasta. Meillä näkyy tavaramäärässä heti, minne päin taloudessa ollaan menossa, sanoo Kaukokiidon aluejohtaja Pertti Puikkonen.

Kuljetuksista kilpailevat samat yritykset kuin aiemminkin, sillä lama ei johtanut suuriin yritysjärjestelyihin alalla.

Lähde: STT/TS 29.12.2010

STX Finland vähentää 180 Turun telakalta

Telakkayhtiö STX Finland vähentää 180 henkeä Turun telakaltaan. Toimitusjohtaja Juha Heikinheimo kertoi keskiviikkona, että määrästä 140 on työntekijöitä ja 40 toimihenkilöitä.

Väkeä vähennetään muun muassa irtisanomisin ja eläkejärjestelyin.

STX ilmoitti marraskuun alussa aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut enimmillään 350 henkilön vähentämiseksi Turun ja Rauman telakoilta. Turun telakalla neuvottelut päättyivät viime viikolla, ja niiden tuloksista kerrottiin keskiviikkona. Heikinheimon mukaan Rauman telakkaa koskevat neuvottelut jatkuvat vielä, eikä yhtiö kommentoi niitä tässä vaiheessa.

Turun telakalta on nyt lomautettuna noin 1 300 henkilöä. Viking Linen äskettäin tilaaman uuden risteilylautan suunnittelu on aloitettu Turussa, ja laivan terästöiden arvioidaan alkavan ensi syksynä.

Lähde: Turun Sanomat 29.12.2010

Suomi voitti vertailun opiskelumahdollisuuksista

Suomalaisnuorilla on maailman tasa-arvoisimmat mahdollisuudet opiskella korkeakoulussa. Kansainvälisen koulutusjärjestön CASE:n vertailu osoittaa, että korkeakoulutus on muita maita paremmin tarjolla kaikille nuorille riippumatta heidän varallisuudestaan, sukupuolestaan tai vanhempiensa koulutustasosta.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka kohtuullisia koulutuskustannukset ovat ja onko kaikilla mahdollisuus opiskella. Suomi voitti molemmat vertailut.

Raportti kutsuu Suomea ylivoimaiseksi kansainväliseksi esimerkkimaaksi.

Opetusministeri Henna Virkkunen (kok) muistuttaa, että Suomi on pyrkinyt jo vuosikymmeniä aktiivisesti tarjoamaan korkeakoulutusta kaikille.

– Koska olemme pieni kansa, meillä ei ole varaa väheksyä ketään. Olemme nähneet ainoaksi tavaksi menestyä sen, että koko kansan koulutustaso on korkea, Virkkunen sanoo.

Lähde: Turun Sanomat 28.12.2010, lue koko artikkeli

Joulukuun luottamusindikaattorit melko vahvoja

Teollisuuden luottamus pysyi kohtalaisen hyvissä lukemissa. Tuotannon ennakoidaan kasvavan, vaikka tilauskanta on edelleen melko niukka. Suomen tilanne on hieman Euroopan keskimääräistä parempi.

Rakentamisen luottamusindikaattori parani pitkän aikavälin keskimääräiseen. Tilauskanta ei vielä ole elpynyt kriisiä edeltävälle tasolle, mutta työvoiman ennustetaan hieman kasvavan.

Palvelualojen luottamus on pysynyt yleisesti varsin vahvana. Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan ensi vuoden alussa.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori nousi joulukuussa korkealle tasolle. Suhdannekuva on EU-maiden keskitasoa parempi, ja myynnin kasvun ennustetaan jatkuvan.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 27.12.2010, lue koko tiedote

Risteilylautan tilaus tuo työtä Turun telakalle

Viking Linen laivatilaus STX Finlandin Turun telakalta on varmistunut. STX Finland tiedotti keskiviikkona, että osapuolet ovat solmineet sopimuksen risteilylautan rakentamisesta. Lokakuussa tehty aiesopimus lautasta sai näin vahvistuksen.

Tilauksen arvo on noin 240 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus Turun telakalle on noin 2 600 henkilötyövuotta. Laivan rakennussuunnittelu alkaa Turussa heti, ja varsinaiset terästyöt aloitetaan ensi syksynä. STX Finlandin toimitusjohtaja Juha Heikinheimon mukaan jo suunnitteluvaihe työllistää telakalla ja sen ulkopuolella noin 200–300 henkilöä.

Laivan on määrä olla valmis vuoden 2013 alussa. Sopimukseen sisältyy myös mahdollisuus sisaraluksen rakentamisesta.

Tilaus on merkittävä Turun telakalle, josta tällä hetkellä on lomautettuna suurin osa työntekijöistä, noin 1 300. STX Finland aloitti marraskuussa yt-neuvottelut enimmillään 350 hengen vähentämiseksi Turun ja Rauman telakoilta. Yhtiö ei keskiviikkona halunnut kommentoida edelleen jatkuvia neuvotteluja.

Lähde: Turun Sanomat 22.12.2010, lue koko artikkeli

Viking Line vahvisti laivatilauksensa

Varustamoyhtiö Viking Linen ja telakkayhtiö STX Finlandin välinen laivanrakennussopimus astuu voimaan tänään, kun molemmat osapuolet sopivat sopimusehdoista.

Yksi ehdoista koski ympäristötukea, josta liikenne- ja viestintäministeriö päätti eilen. Tuen maksaminen edellyttää, että Euroopan unionin komissio hyväksyy tukiohjelman. Aiesopimus solmittiin 25. lokakuuta.

Investointi on noin 240 miljoonan euron arvoinen.

Alus rakennetaan Turun-telakalla, ja se tulee Turku–Ahvenanmaa–Tukholma-reitille. Laivan arvioidaan valmistuvan vuoden 2013 alussa. Uusi laiva on noin 214 metriä pitkä ja sen bruttovetoisuus on 57 000.

Alus on suunniteltu 2 800 matkustajalle

Uuden risteilijän rakentaminen merkitsee telakkayhtiölle noin 2 600 henkilötyövuotta.

Lähde: Turun Sanomat 22.12.2010

Viking Line saa 28 miljoonan euron tuen risteilijälleen

Viking Line on saamassa 28 miljoonaa euroa ympäristötukea valtion avustuksena uudelle matkustaja-alukselleen. Hallituksen raha-asiainvaliokunta puolsi liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä.

Viking Line kertoi lokakuussa tilaavansa STX Finlandilta uuden sukupolven risteilylautan. Sopimukseen sisältyy myös optio sisaraluksesta. Yhden laivan hinta on noin 240 miljoonaa euroa. Alus rakennetaan Turun telakalla, ja se on määrä toimittaa vuoden 2013 alussa.

Sopimukseen sisältyy myös optio sisaraluksesta.

Viking Linen uuden aluksen on tarkoitus kulkea nesteytetyllä maakaasulla, mikä mahdollistaa päästöjen minimoimisen. Turussa on rakennettu 1990-luvulla LNG-aluksia, mutta ne olivat maakaasun kuljetukseen tarkoitettuja aluksia, eli kyseessä oli täysin eri alustyyppi. STX rakentaa tämän tyyppisiä kuljetusaluksia myös Koreassa.

Ympäristötukipäätös on ehdollinen, kunnes Euroopan unionin komissio on hyväksynyt tukiohjelman sekä Viking Linen hakemuksen.

Lähde: Turun Sanomat 21.12.2010

Varsinais-Suomessa työttömyysaste suurempi kuin koko maassa

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa. Marraskuun aikana työttömien määrä kasvoi 500 henkilöllä. Viime vuoden marraskuusta määrä väheni 900 henkilöllä eli 3,9 prosentilla, kun koko maassa työttömien määrä väheni 10,7 prosentilla.

Työttömien osuus työvoimasta pysyi Varsinais-Suomessa lähes samana vuotta aiempaan verrattuna. Samalla koko maassa työttömyysaste aleni prosenttiyksiköllä: marraskuun lopussa työttömien osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,4% (9,5%, 11/2009) ja koko maassa 9,3  % (10,3 %, 11/2009). Varsinais-Suomessa työttömyysaste on nyt suurempi kuin koko maassa, mutta edelleen maan neljänneksi pienin Pohjanmaan, Uudenmaan ja  Etelä- Pohjanmaan jälkeen.

Työttömien määrä väheni viime vuodesta koko maassa. Varsinais-Suomessa alenemistahti oli kaikkein hitainta lähinnä Turun seudun vaikean tilanteen johdosta. Nuorten työttömyys vähenee kiihtyvää vauhtia, mutta sen sijaan pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kiihtyy lähes koko maassa ja Varsinais-Suomessa tämä kasvu on selvästi maan nopeinta.

Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.12.2010, Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 11/2010

Työttömyyden vähentyminen jatkuu

Työttömien työnhakijoiden määrä laski marraskuussa 29 300:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. TE-toimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 244 900 työtöntä työnhakijaa. Tiedot ilmenevät 21.12.2010 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla ja kaikissa ammattiryhmissä. Vähennystä oli eniten teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun lopussa 27 200 eli 5 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä lisääntyi edelleen 12 400:lla viime vuoden marraskuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli marraskuun lopussa 57 000 henkilöä.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin marraskuun aikana 33 700, mikä on 6 600 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli marraskuussa avoinna 53 300 työpaikkaa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa ammattiryhmissä lukuun ottamatta kaupallista työtä.

Työnvälitystilastoon sisältyvien henkilökohtaisesti lomautettujen ja lyhennetyllä työviikolla olevien sekä ryhmälomautusten erillisseurannan lukumäärien perusteella arvioidaan, että koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä marraskuun lopussa yhteensä noin 28 000 henkilöä, mikä oli lähes 50 000 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Lokakuusta lomautettujen kokonaismäärä lisääntyi 2 000:lla. Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli marraskuun lopussa tiedot 5 300 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden joulukuun puolivälistä määrä väheni 17 000:lla.

Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto 21.12.2010

Lue koko raportti

VM: Työllisyyden kehitys odotettua parempi

Työllisyystilanne on parantunut odotettua nopeammin. Työvoiman määrä – kausitasoitettuna – on kasvanut koko vuoden, kun edelliset puolitoista vuotta olivat jyrkkää pudotusta. Työttömyysaste jää keskimäärin kuitenkin vielä vähän korkeammaksi kuin vuonna 2009.

Työmarkkinoilla elpyminen käynnistyi ensivaiheessa niin, että yritysten palkkalistoilla olevien työntekijöiden työtunnit lisääntyivät ja useimmat määräaikaisesti lomautetut työntekijät ovat jo palanneet tai palaamassa töihin. Tämä koskee erityisesti teollisuuden työpaikkoja.

Palveluelinkeinoissa työajan tilapäiset lyhentämiset eivät ole olleet yhtä laajamittaisia, ja käänne parempaan näkyy jo tänä vuonna työntekijöiden määrän kasvuna.

Kaikkiaan työpanos työtunteina mitattuna kasvaa jo tänä vuonna, mutta työllisten määrä vähenee vielä muutamalla tuhannella. Vuonna 2011 työllisten määrä kasvaa ja työttömien määrä vähenee. Työttömyysaste alenee 7,8 prosenttiin.

Työllisyysaste alkaa nousta nopeasti. Nousua voimistaa se, että työllisyysasteen ”jakajana” oleva alle 65-vuotiaan työvoiman määrä alkaa vähetä.

Työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvoi laman aikana. Tämä työllisyyspotentiaali, kuten työvoimakoulutukseen osallistuvat, opiskelijat, perhesyistä kotia hoitavat jne. työllistyy nyt nopeasti – ohittaen myös pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkaneekin kasvuaan vielä ensi vuonna huolimatta työllisyystilanteen yleisestä parantumisesta. Vuonna 2012 päästään mm. työllisten määrässä jo lähelle huippuvuoden 2008 tasoja.

Lähde: Valtovarainministeriön suhdannekatsaus 2/2010, s. 6. Lue tiivistelmä.

« Vanhemmat artikkelit