Kuukausittaiset arkistot: marraskuu 2010

Valtion työnhakupalvelusta löytyi puutteita

Valtion sähköisessä työnhakupalvelussa rikotaan julkisuusperiaatetta, katsoo eduskunnan oikeusasiamies Jussi Pajuoja. Hänestä on ongelmallista, ettei työnhakija pääse edes katsomaan tyhjää hakemuslomaketta ilman tunnistautumista palveluun esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Pajuojan mukaan hakemuslomake on julkinen asiakirja, joka julkaistaan viranomaisten verkkosivuilla. Ei ole hyvän tiedonhallintatavan mukaista, että asiakirjaan pääsyä rajoitetaan ilman tietoturvallisuuteen liittyvää syytä.

Sinänsä vaatimus tunnistautumisesta ei poista kenenkään mahdollisuuksia hakea työtä, sillä hakemukset voi halutessaan lähettää myös sähköpostitse tai paperikirjeenä.

Pajuoja kehottaa valtiovarainministeriötä pohtimaan nykykäytännön ongelmia tarvittaessa tietosuojavaltuutetun kanssa.

Valtiovarainministeriö toteaa, että työnhakupalvelu ei riko julkisuusperiaatetta toisin kuin oikeusasiamies tulkitsee.

Valtion sähköinen työnhakupalvelu on tarkoitettu lisäpalveluksi perinteisen kirjallisen tai sähköpostitse tapahtuvan hakumenettelyn rinnalla. Sähköistä työnhakupalvelua kehitetään jatkuvasti sekä työnhakijoita että valtion virastoja työnantajina entistä paremmin palvelevaksi.

Lähteet: STT/Aamulehti 17.11.2010, Valtioneuvosto/Valtiovarainministeriö 17.11.2010

PAM selvitti alojen vetovoimaa: Palvelualojen ammatteja arvostetaan – mielikuvat työelämän laadusta heikkoja

Palvelualojen ammattiliitto PAM on selvitellyt suomalaisten mielikuvia kaupan alasta, majoitus- ja ravitsemisalasta sekä kiinteistöpalvelualasta tuoreessa vetovoimabarometrissaan. Nuoret liittävät erityisesti mara-alaan, mutta myös kaupan alaan paljon myönteisiä mielikuvia. Aikuisia enemmän he näkevät alojen työt halutuiksi ja erityisesti mara-alan tarjoamia työtehtäviä pidetään mielenkiintoisina. Nuorista likipitäen puolet olisi valmis hakeutumaan alan töihin, jos olisivat nyt hakeutumassa uusiin tehtäviin. Aikuisista palvelualoille on valmis hakeutumaan neljä kymmenestä.

Tutkimuksen mukaan kaupan ala tuntuu suuresta yleisöstä tutuimmalta. Melkein puolet aikuisista ja peräti 60 prosenttia nuorista arvioi tuntevansa alan hyvin. Heikoimmin taas tunnetaan kiinteistöpalveluala.

Suomalaisten mielikuvat palvelualojen työelämän laadusta eivät ole mairittelevia. Mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön, työpaikkojen varmuus, hyvät tienestit ja työntekijöiden tyytyväisyys ovat mielikuvia, jotka harva vastaaja liittää kaupan, majoitus- tai ravitsemisalan tai kiinteistöpalvelualan töihin.

Lähde: PAM 16.11.2010, lue koko tiedote ja barometri

EVA Raportti: ”Mainettaan parempi työ”

”Työelämä ei ole huonontunut, pätkätyöt eivät ole lisääntyneet eikä työelämä ole muuttunut liikaa vaan liian vähän”, väittää Tuomo Alasoini tänään julkaistussa EVA Raportissaan ”Mainettaan parempi työ – Kymmenen väitettä työelämästä”.

Raportti kertoo, että Suomesta ei ole tullut pätkätöiden luvattua maata. Suomalaisten työssäoloajat samassa työpaikassa ovat kasvaneet 1980-luvulta asti ja ovat nykyään Euroopan pisimpien joukossa.

Raportti kertoo myös, että tuloksellisuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin välillä on selvä positiivinen yhteys, eikä työssä jaksamisen ongelmia voida näin laittaa tuottavuuskasvun piikkiin.

Yleisistä uskomuksista poiketen työelämä ei ole huonontunut. Suomalaiset ovat tyytyväisiä työhönsä ja nuoretkin haluavat edelleen töihin.

Suomalaisessa työelämässä on kuitenkin meneillään suuri murros, kun työntekijät, työkulttuuri ja työtehtävät muuttuvat. Ilman riittävää talouskasvua hyvinvointivaltiomme on uhattuna. Aitojen huolien edessä on aika siirtää työelämäkeskustelu mielikuvista tosiasioihin. Työelämä ei ole muuttunut liikaa vaan liian vähän.

Lähde: Elinkeinoelämän valtuuskunta 16.11.2010, lue koko tiedote ja raportti, katso myös kommentit MTV3 Katsomossa

Logistiikka-ala kasvussa

Etelä-Suomessa toimivien logistiikka-alan yritysten suhdannekuva on edelleen hiukan kirkastunut edellisestä, keväällä toteutetusta barometrista. Puolet suhdannekyselyn vastaajista kertoi suhdanteiden ja palveluidensa kysynnän parantuneen viimeisten 12 kuukauden aikana, ja lähes kaksi kolmasosaa odotti suhdanteiden ja kysynnän edelleen parantuvan tulevalla vuoden ajanjaksolla.

Etelä-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometrissa kartoitetaan tavarankuljetukseen, -käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien logistiikkayritysten suhdannetilanteen kehitystä viimeisen vuoden aikana sekä odotuksia tulevalle vuoden ajanjaksolle. Suhdannekyselyyn vastanneita logistiikkayrityksiä tässä barometrissa oli 404 kpl. Barometrin toteuttaa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Lue koko tiedote.
Lataa barometri tästä (.pdf)

Raisio palkkaa lisää väkeä

Raision kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvioehdotus panostaa verotulojen niukasta kasvusta huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluihin 38 uuden vakanssin voimin. Kaikkiaan uusia vakansseja tulee 43.

Hoito- ja hoivapalveluissa kysyntä kasvaa vuosittain ja toimintaa kehitetään aktiivisesti ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan suuntaan.

Henkilöstömäärä nousee 23 vakanssilla, joista 13 on Ruskolla sijaitsevassa ja säätiöltä Raisiolle siirtyvässä Maununkodin palveluasumisyksikössä. Perheneuvolaan tulee uusi psykologi ja lisävoimia neljän henkilön verran.

Kouluterveydenhuoltoon panostetaan uudella koululääkärillä ja kahdella terveydenhoitajalla.

Lähde: Turkulainen 15.11.2010, lue koko artikkeli

Täällä tehdään hulluna töitä

Suomalaisetko muka laiskoja? Työnantajien mielestä kyllä: liikaa lomia, liikaa sairauspoissaoloja, liian aikaisin eläkkeelle, liian myöhään töihin, jne. Ollaanko muualla oikeasti ahkerampia? Taloussanomat selvitti seitsemällä mittarilla, miten suomalaiset pärjäävät vertailussa muiden eurooppalaisten kanssa. Katso, olemmeko liian laiskoja.

Lähde: Taloussanomat 12.11.2010, lue koko artikkeli

Suomalaisyritykset yhä kärjessä nuorten suosikkityöpaikkojen listalla

Kuluneen vuoden kupruistaan huolimatta matkapuhelinyhtiö Nokia on yhä yksi nuorten suomalaisammattilaisten mieluisimmista työnantajista, kertoo tutkimusyhtiö Universumin tuore selvitys.

Universum tiedusteli kesä–syyskuussa yli 3 000 nuorelta työntekijöiltä ihanteellisimmista työnantajista.

Vuotuisessa listauksessa nuoret saivat valita itselleen viisi ”ihanteellisinta” työnantajaa valmiilta listalta tai antaa oman vaihtoehtonsa. Nokia oli viime vuoden tapaan it-alalla ykkönen ja kaupallisella ja teknisellä alalla kärjen tuntumassa.

Kaupallisella alalla suosikkityönantaja oli viime vuoden tapaan elintarvikeyhtiö Fazer. Teknillisellä alalla kärkeä piti samoin viime vuoden tapaan hissi- ja liukuporrasvalmistaja Kone.

Tämän vuoden listauksessa huomionarvoista on Universumin maajohtajan Michaela von Wendtin mukaan ylipäätään se, että nuoret suosivat yhä vahvimmin suomalaisia yrityksiä.

30 ihanteellisimman työnantajan listoilla suuria linjoja ovat tämän lisäksi se, että asiantuntijaorganisaatiot ja suuret kansainväliset kuluttajatuotteita myyvät yritykset, kuten L’Oréal tai Procter & Gamble houkuttelevat hieman aiempaa enemmän.

Lähteet: Helsingin Sanomat 12.11.2010, lue koko artikkeli, Universum 12.11.2010, kyselyn ranking-listaukset (top 100)

Puuala toipumassa taantumasta

Taantuma tuntui merkittävästi puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen toimialalla, mutta ala on kuitenkin toipumassa lamasta nopeasti ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Vuonna 2009 alan yritysten poistot olivat investointeja suuremmat. Kuluvana vuonna alan bruttoarvo kuitenkin jo kasvaa, ja myös investoinnit ovat lähteneet käyntiin. Näin todetaan TEM Toimialapalvelun 11.11.2010 Helsingissä julkaisemassa puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen toimialaraportissa.

Puutuotteilla on ympäristön ja ilmaston kannalta kilpailuetua verrattuna uusiutumattomia luonnonvaroja käyttäviin materiaaleihin. Näiden etujen hyödyntäminen edellyttää tuotekehityspanostuksia toimialan yrityksiltä.

Puutalojen valmistuksessa liikevaihto vuonna 2009 oli 585 miljoonaa euroa. Ala työllisti noin 4 000 ihmistä. Alan vienti on riippuvainen hirsitalojen viennistä. Potentiaalisin kasvualue on Venäjä ja perinteinen vientialue Keski-Eurooppa.

Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistuksen liikevaihto vuonna 2009 oli 746 miljoonaa euroa. Ala työllisti noin 6 500 ihmistä. Rakennuspuusepäntuotteiden valmistajien kasvumahdollisuus on asiakkaiden ja kuluttajien tarpeita palvelevissa puutuotteissa ja niihin liitettävissä palveluissa.

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistuksen toimialaraportti julkistettiin 11.11.2010 Helsingissä Wanhassa Satamassa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 11.11.2010, lue koko tiedote

Kuka luo huomisen duunit? Ja kuka tekee ne?

Elinkeinoelämän keskusliiton Prima-päivässä 5.10. kysyttiin ketkä tekevät tulevaisuuden duunit. Pääosan veivät nuoret, joiden mielestä menestyminen edellyttää perusteellista asennemuutosta. Nuorten mielestä ratkaiseva kysymys on kuka pystyy luomaan huomisen työpaikat.

Kun työvoimapula kasvaa seuraavan vuosikymmenen aikana, nousee työnantajakuvan tärkeys esiin uudella tavalla. Nyt brändätään itseään tulevaisuutta varten, sillä ne, jotka putoavat kelkasta nyt, eivätkä panosta työnantajakuvaansa ajoissa, tulevat taistelemaan asian kanssa tulevaisuudessa – kun nuoret ovat jo valinneet ihanteellisimmat työnantajansa, arvioi Michaela von Wendt, Universumin maajohtaja

Nuorille, työnantajan valinta alkaa siitä, että ymmärtää, mitkä uratavoitteet ovat itselleen tärkeimpiä. Universumin toteuttaman tutkimuksen mukaan, suomalaisille opiskelijoille tärkein uratavoite on työn ja vapaa-ajan tasapaino. Tämä tarkoittaa muun muassa, että työnantaja tarjoaa etätyön mahdollisuuden ja toisaalta omien työtuntien hallintaa. Universum tutkii työnantajan houkuttelevuutta eri mittareilla. Tutkimusten mukaan työnantajat panostavat eniten imagoonsa ja maineeseen, vaikka nuorille tärkeintä työnantajassa on tämän tarjoama yrityskulttuuri ja työn ominaispiirteet.

EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkinen kantoi huolta oletettuakin nopeammin heikkenevästä huoltosuhteesta. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa työvoimasta poistuu enemmän väkeä kuin uusia tulee tilalle. Kun tähän yhdistetään meneillään oleva rakennemuutos, jossa teollisuuden osuus pienenee ja palvelusektorin rooli työllistäjänä korostuu, herää kysymys mistä löytyy ikääntyvälle väestölle riittävästi hoiva- ja hoitohenkilöstöä. Pukkinen povaa, että tulemme tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa enekkän kuin uskallamme kuvitellakaan.

Koneen toimitusjohtaja ja Aalto-korkeakoulusäätiön halllituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta nosti esille asioita, joita yritykset odottavat nuorilta. Vankan ammattitaidon ja kielitaidon ohella hän kaipaa työntekijöiltä ennen muuta can do -asennetta. Kansainvälistyvässä toimintaympäristössä tulee pystyä yhteistyöhön eri kulttuureja edustavien ihmisten kanssa ja oppia muilta. Myös verkostoitumisvalmiudet ja tietotulvasta olennaisen suodattaminen korostuvat Alahuhdan mukaan.

Lähteet: Prima 7/2010 11.11.2010, digipaper sivut 18-25, EK 5.10.2010, webcast-tallenne

Nokia palkkaa lisätyövoimaa Salon tehtaalle

Nokia palkkaa pitkästä aikaa lisätyövoimaa Salon tehtaalle. Kyseessä on kuitenkin lyhytkestoisia kausityöläisten paikkoja. Rekrytointi on annettu henkilöstöpalveluyritysten tehtäväksi. Sesonkia purkamaan tarvitaan useita kymmeniä kausityöläisiä.

Salon tehtaalla tilanteeseen on suhtauduttu positiivisesti.

– Uusien älypuhelinten myynti on lähtenyt hyvin liikkeelle, ja joulumyynti painaa päälle. Vuokratyövoimaa palkataan sitä ruuhkaa purkamaan. Olen erittäin tyytyväinen, että taloon jääneillä on hyvin töitä, Salon tehtaan varapääluottamusmies Marjo Kallio sanoo.

Elektroniikka-alalla pukkaa työpaikkoja muutenkin nyt Salossa. Noin 180 lyhytkestoista elektroniikka-alan työpaikkaa on nyt auki Salossa.

Lähde: Salon Seudun Sanomat 9.11.2010

« Vanhemmat artikkelit Uudemmat artikkelit »