EK: luottamusindikaattorit melko vakaina

Palvelujen ja kaupan luottamus pysyttelivät korkealla tasolla. Teollisuuden luottamus aleni pari pykälää, rakentamisen pysytteli ennallaan.

Teollisuuden luottamusindikaattori laski parilla pisteellä marraskuussa, mutta luottamus on silti hieman keskimääräistä vahvempaa. Tuotanto-odotukset pysyivät marraskuussa edelleen melko hyvinä, ja tuotantomäärien arvioidaan jatkavan melko tasaista kasvua lähikuukaudet. – Sen sijaan tilauskannan arvioidaan hieman heikentyneen edelliskuusta. Tilauksia on tällä hetkellä vähän keskimääräistä niukemmin, sanoo EK:n vastaava ekonomisti Penna Urrila.

Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan marraskuussa. Tilauskanta pysyi marraskuussa lähes ennallaan. Tilauskirjoja kuvataan yleisesti normaalia ohuemmiksi. Henkilökunnan ei odoteta merkittävästi muuttuvan lähikuukausien aikana.

Palveluyritysten luottamus pysyi hyvällä tasolla marraskuussa, vaikka luottamusindikaattori laskikin aavistuksen. Myynti on jatkanut viime kuukausina nousussa, ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös lähikuukausien aikana. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan parantuneen viime kuukausina selvästi.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi lähes ennallaan. Myynti on viime kuukausina kasvanut selvästi, ja kasvun arvioidaan jatkuvan talvikautena. Varastojen kuvataan olevan hieman tavanomaista suuremmat.

Luottamusindikaattorit kuvaavat suhdannetilannetta kyselyhetkellä.

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto 29.11.2010, lue koko tiedote