TEM & Tilastokeskus: Työttömyyden väheneminen kiihtyi elokuussa

Työttömien työnhakijoiden määrä laski elokuussa 12 700:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli elokuun lopussa yhteensä 256 800 työtöntä työnhakijaa. Tiedot ilmenevät 21.9.2010 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa

Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta ainoastaan Varsinais-Suomessa (5 %) ja Uudellamaalla (1 %). Työttömyys väheni eniten Etelä-Pohjanmaalla (-16 %), Pohjois-Karjalassa (-12 %) ja Pohjanmaalla (-12 %).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden elokuuhun verrattuna kuudessa ammattiryhmässä; eniten korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä, kaupallisessa työssä sekä luokittelemattomassa työssä. Työttömyys väheni rakennus- ja kaivosalan työssä, teollisessa työssä, maa- ja metsätaloustyössä sekä palvelutyössä.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 33 700 eli 3 100 vähemmän vuotta aikaisemmin. Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 15 900:lla viime vuoden elokuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 57 000.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin elokuun aikana 41 700, mikä on 9 800 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli elokuussa avoinna 62 000 työpaikkaa, mikä on 11 900 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (26 400) olivat vähentyneet ainoastaan palvelutyössä ja luokittelemattomassa työssä. Avoimien työpaikkojen määrä oli lisääntynyt kahdeksassa ammattiryhmässä; eniten teollisessa työssä, kaupallisessa työssä sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä lisääntyi. Työllisyysaste oli 68,8 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 197 000, mikä on 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Lähde: TEM 21.9.2010, lue koko tiedote